5 квітня 2021 р. практичне заняття з дисципліни «Дитяча література» (викладач: Данильченко І.Г.) пройшло з залученням інших видів мистецтв. Здобувачі вищої освіти 22 ДО групи спеціальності 012 Дошкільна освіта свою обізнаність із творчістю Т. Шевченка підтверджували демонстрацією живописних творів, що допомогло їм шляхом поєднання різних видів мистецтв осягнути глибше літературний твір, побачити його інтерпретацію засобами образотворчого мистецтва, висловити власні оцінні судження щодо переваг словесного мистецтва, специфіки осмислення його іншими видами, переконливості зображення подій, персонажів у них тощо.

05.04.2021.1

05.04.2021.2

05.04.2021.3

8 грудня 2020 р. було проведено спільне практичне заняття з дисципліни «Загальна психологія» на тему «Уява і увага» із здобувачами вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (викладач: кандидат педагогічних наук Тітаренко С.А.) та спеціальності 114 Математика Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (викладач: канд. психологічних наук Лупійко Л.В.). Заняття було проведено в дистанційній формі.

На початку заняття викладачі та здобувачі вищої освіти двох ЗВО поділилися досвідом проведення практичних занять. У ході заняття студенти розкрили основні питання теми, запропонували для перегляду презентації та цікавий і корисний матеріал. По завершенню практичного заняття учасники освітнього процесу поділилися враженнями, подякували за роботу та спланували подальшу співпрацю.

08.12.2020.108.12.2020.2

08.12.2020.308.12.2020.4

03 грудня 2020 р. для здобувачів вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта першого (бакалаврського) рівня було проведено семінар «Нормативне підґрунтя організації освітнього процесу в Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка», у ході якого викладач кафедри дошкільної педагогіки і психології Данильченко І.Г. ознайомила студентів із сайтом університету, основними вкладками, де розміщені документами, які стосуються організації освітнього процесу, детальніше презентувала такі документи: «Положення про організацію освітнього процесу в Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка», «Положення про контроль і оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти в Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка», «Положення про процедуру вирішення конфліктних ситуацій між учасниками освітнього процесу Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка». Викладач також акцентувала увагу на основних аспектах, які стосуються підготовки студентів до сесії.

Здобувачі вищої освіти взяли участь в обговоренні цих положень, зокрема першокурсників цікавили питання щодо складання екзаменів, заліків та процедури апеляції форм контролю.

Також Данильченко І.Г. звернула увагу здобувачів на анкети «Анкета оцінювання якості освітньої діяльності», «Організація навчання за дистанційними технологіями в Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка», які теж розміщені на сайті ЗВО, продемонструвала, як ними користуватися і рекомендувала пройти анкетування студентам, щоб можна було оцінити якість викладання дисциплін та в майбутньому звернути увагу на побажання студентів. Було наголошено, що анкети анонімні.  

03.12.2020.1 03.12.2020.2

03.12.2020.3 03.12.2020.4 

03.12.2020.5 03.12.2020.6

02.12.2020 р. на кафедрі дошкільної педагогіки і психології було проведено методичний семінар на тему «Протидія та попередження булінгу в закладах освіти». Тітаренко С.А. ознайомила присутніх із визначенням булінгу та його структурою, компонентами і формами. Схарактеризувала типові риси людей, схильних ставати булерами і жертв булінгу. Визначила наслідки впливу насилля на особистість. Запропонувала поради «Як справитися з булінгом».

До обговорення актуальної проблеми долучилися і викладачі кафедри, які акцентували увагу на нормативних документах ГНПУ ім. О. Довженка, якими регламентуються процедури вирішення конфліктних ситуацій між учасниками освітнього процесу.

02.12.2020.102.12.2020.2

02.12.2020.302.12.2020.4

Лектор - кандидат педагогічних наук Куліш І.Д.

14.11.2020

Лектор - доктор історичних наук, професор Курок О.І.

 11.11.2020

 11.11.2020.1

Викладач: Гордій Н.М. кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики дошкільної освіти

09.11.2020

Викладач: Барсуковська Г.П. старший викладач кафедри дошкільної педагогіки і психології

05.11.2020.10