Освітній компонент - Педагогіка вищої школи, менеджмент освіти, дистанційна освіта

Викладач – доктор історичних наук, професор Курок О.І.

Група - 61-1МДО група

pidsat1

Детальніше...

Комплексний екзамен зі спеціалізації «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ» 30-42 Д група

15.06.2020

12.06.2020.112.06.2020.2

12.06.2020.3

Консультація до комплексного екзамену з фахових методик дошкільної освіти

за дистанційною технологією ZOOM

для випускників групи 38-25 Д.

21.05.2020

14.05.2020 Режим відео конференції ( Zoom)

З метою якісної підготовки здобувачів вищої освіти, відповідно до пункту 2.1.1.4 Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка, розпорядження від 12.03.2020 № 30 «Про організацію освітнього процесу в період карантину», листа МОН України від 27.03.2020 №1/9-187 «Щодо завершення 2019-2020 навчального року»  на кафедрі теорії і методики дошкільної освіти відбувся попередній захист кваліфікаційних робіт на здобуття освітнього ступеня  «Бакалавр» студентів спеціальності 012 Дошкільна освіта денної та заочної форм навчання.

Усі студенти засвідчили свою готовність до державної атестації.

14.05.2020.114.05.2020.2

14.05.2020.414.05.2020.5

14.05.2020.614.05.2020.3

07.05.2020 р. було проведено практичні заняття з дитячої літератури у студентів 11-ДО і 22-ДО груп з використанням дистанційної технології Zoom.

07.05.2020.107.05.2020.2

07.05.2020.307.05.2020.4