Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

 

 vstup 

 

«Дитинство – це не підготовка до майбутнього життя, а справжнє, яскраве, самобутнє, неповторне життя. Від того, яким воно було, хто супроводжував дитину в дитячі роки, що увібрали її розум і серце з навколишнього світу, залежать якості її як особистості. Бо кожну людську рису природа закладає, а не відшліфовує. Відшліфовувати їх належить батькам, педагогам, суспільству»

 В. Сухомлинський.

ШАНОВНІ КОЛЕГИ, ВСТУПНИКИ,   СТУДЕНТИ !

Вітаю Вас на сторінці веб-сайту одного з найстаріших факультетів Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка –   факультету дошкільної освіти!

Глухівський національний педагогічний університет – гордість та краса древнього міста. За століття свого існування він подарував світові талановитих письменників, видатних діячів науки і культури. З 1874 року і до наших днів наш університет пройшов шлях від учительського інституту, який готував на своєму єдиному факультеті вчителів для міських училищ Чернігівської та Полтавської губерній, до вищого навчального закладу, що вчить майстрів педагогічної справи вже на 6-и факультетах.

Створений у 1986 році, факультет дошкільної освіти став спадкоємцем кращих освітянських традицій найстарішого вищого навчального закладу України, якому у 2020р. виповнюється 145 років від заснування. За цей час він став науково-методичним центром підготовки майбутніх фахівців з дошкільної освіти та удосконалення професійної майстерності педагогічних кадрів Сіверщини. Саме тут забезпечуються умови для одержання спеціальної педагогічної освіти здібним та талановитим дівчатам та юнакам, які за своїм покликанням – педагоги.

Метою діяльності факультету є задоволення зростаючих освітніх та культурних потреб громадян України, забезпечення якості підготовки фахівців у галузі дошкільної освіти відповідно до діючих вітчизняних і міжнародних освітніх стандартів та високого рівня конкурентоспроможності випускників на ринку праці, підвищення їхньої професійної мобільності, адаптивності та гнучкості.

Освітню діяльність факультет дошкільної освіти провадить на підставі законодавчо-нормативної бази:

-  Конституції України, Закону України «Про вищу освіту», Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Законів України «Про наукову, науково-технічну діяльність», «Про післядипломну освіту», «Про колективні договори та угоди», «Про оплату праці», «Про охорону праці», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», Кодексу законів про працю України, Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року;

-  ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої освіти Глухівському національному педагогічному університету імені Олександра Довженка (ідентифікаційний код – 02125527), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України №116-л від 02.06.2018 та розміщеної у вигляді Відомостей про право здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти на офіційному веб-сайті МОН (за посиланням https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/poslugi/licenzuvannya/vidomosti-propravo-zdijsnennya-osvitnoyi-diyalnosti);

-  сертифікатів про акредитацію напрямів та спеціальностей, сертифіката про акредитацію Глухівського НПУ ім. О. Довженка Серія РД-ІV №1926587 від 28 липня 2014 року;

-  Наказу МОН України від 20.01.2018 № 5-л щодо розширення освітньої діяльності у сфері вищої освіти за другим освітнім рівнем «Магістр» (протокол засідання Ліцензійної комісії МОН України від 01.2018 № 36);

Акта узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями (ОКР) молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра та ліцензованого обсягу (затвердженого МОН України у листопаді 2015 року);

Державних стандартів вищої освіти

-  Статуту;

-  Колективного договору;

-  Концепції (Стратегії) розвитку Глухівського НПУ ім.О.Довженка на 2015-2020 р.р.

Дошкільна освіта, як перша самоцінна ланка в системі освіти України, створює міцне підґрунтя для подальшого навчання і виховання підростаючого покоління у шкільні роки. Якісна підготовка фахівців для закладів дошкільної освіти здійснюється саме на факультеті дошкільної освіти.

 Запрошуємо Вас до спілкування і співпраці!

Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru