Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

 

ІСТОРІЯ ФАКУЛЬТЕТУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

У 1986 році при педагогічному факультеті Глухівського державного педагогічного інституту імені С.М. Сергєєва-Ценського було відкрито відділення дошкільного виховання, що у 1988 р. реорганізовано у факультет дошкільної педагогіки і психології, який здійснював підготовку фахівців дошкільної освіти за кваліфікацією «вихователь дітей дошкільного віку, викладач педагогіки та психології дошкільної, інспектор відділу освіти». При факультеті було створено випускову кафедру дошкільної педагогіки та методики дошкільного виховання, а також кафедру фізичного виховання.

За 29 років плідної праці викладачами факультету було підготовлено понад 4 тисячі фахівців для дошкільних і позашкільних навчальних закладів, педагогічних коледжів; міських, районних та обласних відділів освіти. Вони працюють завідуючими та методистами дошкільних навчальних закладів України.

Протягом 1995-1996 років було ліцензовано нові спеціалізації: інструктор з фізичного виховання, практичний психолог у закладах освіти, вихователь дітей дошкільного віку з правом проведення занять англійською мовою, а в 2002 році – соціальний психолог.

У 1999-2000 н.р. кафедру дошкільної педагогіки та методик дошкільного виховання було реорганізовано в кафедру психології та дошкільної педагогіки.

Силами викладачів кафедри дошкільної педагогіки і психології були проведені Всеукраїнські науково-практичні конференції: «Регіональні аспекти реалізації національної доктрини у розвитку дошкільної освіти» (2002 р.), «Актуальні проблеми підготовки фахівців дошкільного виховання у світлі Болонського процесу» (2005 р.), «Підготовка фахівця дошкільного профілю: проблеми, пошуки, знахідки, досвід» (2007 р.), «Дошкільна освіта в Україні: історичний досвід та євроінтеграційні процеси» (2010 р.).

Викладачі кафедр факультету дошкільної освіти також беруть активну участь у міжнародних, всеукраїнських, міжвузівських науково-теоретичних та науково-практичних конференціях. Результати наукових досліджень викладачів систематично висвітлюються в науково-методичних виданнях.

Колективом кафедр факультету дошкільної освіти налагоджено тісну співпрацю зі структурними підрозділами вищих навчальних закладів України: Уманським державним педагогічним університетом імені П.Тичини, Рівенським гуманітарним університетом, Полтавським національним педагогічним університетом імені В.Г.Короленка, Вінницьким державним педагогічним університетом імені Михайла Коцюбинського.

За 2010-2014 н.р. викладачами факультету дошкільної освіти було видано чотири навчально-методичні посібники (автори: Л.П. Загородня, С.А. Тітаренко, Г.П. Барсуковська, Ю.М. Бабачук), які сприяють удосконаленню фахової підготовки майбутніх вихователів. У 2014 р. викладачами кафедр дошкільної педагогіки і психології та теорії і методики дошкільної освіти було складено й опубліковано  «Навчальні програми дисциплін для підготовки фахівців ОКР «бакалавр», «спеціаліст», «магістр».

У червні 2014 р. кафедри дошкільної педагогіки і психології та фізичного виховання були реорганізовані у три кафедри: дошкільної педагогіки і психології, теорії і методики дошкільної освіти, безпеки життєдіяльності, фізичного виховання та здоров’я людини, які почали працювати у складі факультету дошкільної освіти Глухівського національного педагогічного університету, який очолила Л.П. Загородня.

За період існування факультету було захищено 9 кандидатських робіт.

Кафедра безпеки життєдіяльності, фізичного виховання та здоров’я людини, у минулому кафедра фізичного виховання функціонує з 1981 р., у складі факультету з 1986 р. На кафедрі працювали талановиті педагоги, видатні науковці, спортсмени О.І. Курок, А.М. Бор, Н.М. Хоменко, Б.О. Мітров, М.І. П’ятаков, О.В. Бріжатий, Р.М. Стасюк, В.І. Курілова, які впроваджували в навчальний процес новітні методики викладання, застосовували передові технології фізичної підготовки студентів. Результати плідної праці викладачів і тренерів підтверджуються виступами студентів на Олімпійських іграх, Чемпіонатах світу, Європи, Всесвітніх універсіадах України, інших міжнародних турнірах, де неодноразово ставали переможцями та призерами змагань.

Метою діяльності викладачів кафедри визначено виховання та формування у студентської молоді фізичного, морального та психічного здоров’я, усвідомлення потреби у фізичному вдосконаленні, розвитку інтересу й звички до занять фізичною культурою та спортом, набуття знань і вмінь безпечного та здорового способу життя.

Творчий колектив викладачів кафедри здійснює підготовку студентів до безпечного та здорового способу життя, розробку методичного забезпечення для проведення занять з фізичної культури і спорту. Робота кафедри ґрунтується на принципах науковості, системності, безперервності, пріоритету оздоровчої спрямованості. У навчальному процесі поєднуються традиційні активні та інтерактивні форми і методи навчання. Виховна робота викладачів кафедри спрямовується на формування у студентів мотивації до здорового способу життя. Наукова робота викладачів спрямована на формування безпечного та здорового існування людини на шляху до сталого розвитку суспільства, удосконалення змісту, форм і методів навчального процесу з фізичного виховання дослідження проблеми фізичного стану студентів упродовж їх навчання в університеті, удосконалення технологій і формування здорового способу життя. 

Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru