Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

 

Коротка довідка про кафедру

Кафедру теорії і методики фізичного виховання засновано в листопаді 2002 р., коли згідно з наказом Міністерства освіти і науки України у м. Кролевець Сумської області було створено факультет педагогіки і психології Глухівського державного педагогічного університету. Навчальну роботу кафедри забезпечували спочатку штатні працівники – кандидат педагогічних наук, професор Ю.Г. Васін, кандидат педагогічних наук, доцент В.І. Синіговець, асистент С.М. Опанасенко та 14 викладачів-сумісників; спортивно-масову роботу – інструктор із фізичної культури і спорту С.Г. Стожок. У той час за організацію навчального процесу відповідали провідні фахівці Т.Л. Васіна, А.В. Дісковська, лаборант 0.0. Петрикей, завідувач бібліотекою Т.М. Сергієнко.

Упродовж . 2004-2005 рр. кількість штатних викладачів зросла до 8, а упродовж 2005-2006 рр. – до 17 осіб. Для викладання спортивно-педагогічних дисциплін були запрошені на штатні та сумісні посади кращі вчителі фізичної культури загальноосвітніх шкіл та тренери ДЮСШ м. Кролевець: Ю.П. Якущенко, Т.І. Клиндух, Г.М. Кузюра, П.А. Пустовойт, М.В. Безверхий, Г.О. Калишенко, М.М. Луцик, Л.О. Скороходова, Ю.О. Панькін.

Наразі на кафедрі (у м. Кролевець) працюють 15 викладачів. Серед них - 1 професор, 5 кандидатів наук (3 доценти, 2     старші викладачі), 1 заслужений працівник освіти і науки України, 1 заслужений тренер України з лижного спорту, 1 майстер спорту України з футболу, 1 майстер спорту України з туризму. У м. Глухів 5 викладачів з них 2 кандидати наук (1 доцент, 1 старший викладач) 3 асистента кафедри.

Очолює кафедру кандидат біологічних наук, професор Валентина Іванівна Курілова.

Кафедра проводить підготовку майбутніх спеціалістів за навчальними програмами 014.11 Середня освіта (Фізична культура) – освітній ступінь «Бакалавр» і викладачів фізичного виховання – освітній ступінь «Магістр».

 

  

С к л а д   к а ф е д р и:

 kurilova

Курілова Валентина Іванівна - кандидат біологічних наук, професор

Закінчила Мелітопольськй державний педагогічний інститут, аспірантуру при факультеті фізичного виховання ХДПУ ім. Г.С. Сковороди. Тема кандидацької дисертації: «Изменения состава тела и гидротационной способностей тканей при различных воздействиях на организм», 1968 рік.  Тема докторської дисертації: «Становление и развитие туристско-краеведческой работы в общеобразовательной школе». Стаж роботи у ВУЗі  більше 50 років. Відмінник народної освіти. Має понад 120 публікацій, в тому числі і в закордонних виданнях.

Коло наукових інтересів: Вдосконалення методичних, психологічних  і організайних  основ фізкультурно – спортивної роботи з різними групами населення.

sedlyar

Седляр Юрій Валерійович – кандидат педагогічних наук, доцент

Закінчив Київський державний інститут фізичної культури, аспірантуру цього ж навчального закладу. В системі вищої освіти працює з 1982 р. На кафедрі ТМФВ викладає дисципліни медико-біологічного циклу, теорію і методику підготовки юних спортсменів, теорію і методику викладання плавання.  На даний момент 45 наукових і 4 методичних публікації. Бере участь в змаганнях з плавання серед ветеранів. Найкращим досягненням є 5-е місце на чемпіонаті Європи, 2011 р., м. Ялта.

Коло наукових інтересів: Техніка плавання, методика тренування плавців, спортивне скелелазіння.

syunigovets

Синіговець Василь Іванович - кандидат педагогічних наук, доцент

Відмінник освіти України; Має подяку Президента України. Закінчив Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г. Шевченка в 1980 р. за спеціальністю вчитель фізичного виховання. Аспірантуру при кафедрі кінезіології Національного університету фізичного виховання і спорту України в 1993 р. Захистив дисертаційну роботу для здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему «Побудова фізичних вправ вибіркового характеру в фізичному вихованні дітей, хворих на церебральний параліч». Автор чотирьох посібників і близько 100 наукових статей. Підготовив кандидата педагогічних наук. Основні дисципліни: біомеханіка, спортивна метрологія, спортивна морфологія, основи наукових досліджень.

Коло наукових інтересів:Біомеханічний контроль рухової функції. Структурні елементи навчання руховим діям. Інформаційні технології в процесі навчання руховим діям.

butenko1

Бутенко Галина Олександрівна–кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент 

Відмінник освіти України (2004).

Майстер спорту України зі спортивного туризму (2011).

Має подяку Національної академії педагогічних наук України (2019).

У 2012  році закінчила магістратуру Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка за спеціальністю «Фізичне виховання» та здобула кваліфікацію викладача фізичного виховання, вчителя фізичної культури і валеології, керівника спортивних секцій, організатора туристичної роботи.

У 2016 році закінчила аспірантуру при кафедрі кінезіології Національного університету фізичного виховання і спорту України.

Кандидат наук з фізичного виховання і спорту з 2016 року. Дисертацію захищено 28 березня 2016 року в спеціалізованій вченій раді Д 26.829.02 Національного університету фізичного виховання і спорту України за спеціальністю 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення. Тема дисертаційної роботи: «Підвищення фізичного стану дітей молодшого шкільного віку засобами оздоровчого туризму у процесі фізичного виховання».

Автор двох навчально-методичних посібників і 55 наукових статей, серед яких - 1 публікація у періодичному виданні, яке включено до наукометричної бази WebofScience та 2 публікації у періодичному виданні, що включено до наукометричної бази Scopus.

Основні дисципліни:фізіологічні основи фізичного виховання і спорту, теорія і методика викладання туризму, теорія і методика викладання спортивного орієнтування, організація туристичної роботи.

Коло наукових інтересів: науково-дослідна робота в сфері фізичної культури і спорту;фізичне виховання різних груп населення.

Професійна і громадська діяльність: член редакційної колегії журналу «Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка»; член редакційної колегії  факультетського журналу «Студентські наукові обрії».

 

DSC 0417

Цись Дмитро Іванович – кандидат педагогічних наук, доцент. Працює в університеті з 2002 року.
Нагороди: грамота департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації.
У 2015 році захистив кандидатську дисертацію  у спеціалізованій вченій раді Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я).
Коло наукових інтересів: Вдосконалення фізичної підготовленості студентської молоді вищих навчальних закладів в умовах реформування фізкультурної освіти в Україні.
Кількість публікацій: понад 20 наукових праць. 
 
 

 

 
kuzyura

Кузюра Геннадій Миколайович – кандидат педагогічних наук, старший викладач

Закінчив Смоленський державний інститут фізичної культури, 1994-1997, спеціальність фізична культура і спорт. Аспірантуру в Національному педагогічному університету ім. М.П. Драгоманова. На кафедрі ТМФВ викладає дисципліну - теорія і методика фізичного виховання. Займається науковим обґрунтуванням розвитку спеціальних рухових здібностей у процесі занять спортивними іграми. Педагогічна практика на робочому місці вчителя. Має більше 25 публікацій 1 методичний посібник.

Коло наукових інтересів: Методика підготовки фахівців з баскетболу в умовах вузівської системи навчання.

babachuk

Бабачук Юлія Михайлівна – асистент, кандидат у майстри спорту з біатлону. Багаторазова чемпіонка і призерка чемпіонатів України з біатлону та лижних гонок. Учасниця Чемпіонату Європи з біатлону в складі молодіжної збірної України (1998 р.). Працює в університеті з 2001 року.

Відповідальна за проведення спортивної секції з волейболу (чоловіки).

Коло наукових інтересів:Реалізація завдань фізичного виховання в закладах освіти.

Кількість публікацій:понад 30 наукових публікацій, у тому числі 3 статті у виданнях, що віднесені до міжнародної наукометричної бази IndexCopernicus, 2 з них в зарубіжних виданнях іноземною мовою. Автор методичного посібника з грифом МОН України у співавторстві з О.Л.Богініч «Рухливі ігри та ігрові вправи з елементами спортивних ігор для дітей старшого дошкільного віку» (2014 р.)..

kasjnКасьян Анатолій Васильович – асистент, кандидат у майстри спорту з лижних гонок. Працює в університеті з 1994 року. Відповідальний за проведення секції з баскетболу (чоловіки).

Коло наукових інтересів: «Динаміка показників фізичної підготовленості баскетболістів студентської команди на етапах макроциклу».
Кількість публікацій: 17 наукових праць.

  

 

 

 

 

Kovalchuk O.V

Ковальчук Ольга Володимирівна – асистент. Працює в університеті з 2012 року. Відповідальна за проведення секції з баскетболу.

Коло наукових інтересів: «Сучасні види спорту та інноваційні технології в системі фізичного виховання студентів».

Кількість публікацій: понад 15 наукових публікацій, у тому числі у виданнях, що індексуються у наукометричній базі IndexCopernicus. Автор навчального посібника у співавторстві А.А. Ковальчук, Т.В. Вознюк «Волейбол у закладах вищої освіти» (2019 р). 

 
 
 
 
  
 
qdunokЮденок Віталій Михайлович – асистент, майстер спорту з боротьби самбо, кандидат у майстри спорту з боротьби дзюдо. Працює в університеті з 2009 року.
Коло наукових інтересів: «Методика оцінювання розвитку рухових навичок учнів загальноосвітніх навчальних закладів на уроках фізичної культури».
Кількість публікацій: 12 наукових праць.
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 Diskovskiy

Дісковський Віктор Івановичстарший викладач 

Закінчив у 1973 р. Черкаський педагогічний інститут імені Богдана Хмельницького. Спеціальність: вчитель фізики і електротехніки. На кафедрі працює з 2015 р. Відмінник народної освіти (1981). Відмінник освіти України (1982 р.). Заслужений працівник освіти  України (2004 р.). На кафедрі ТМФВ викладає дисципліни: педагогіка та педагогічна практика на робочому місці вчителя, дидактична в загальноосвітніх школах.  Кількість публікацій – більше 10, в тому числі закордонних видавництвах.

Коло наукових інтересів:Педагогічні умови формування особистості студента в умовах сучасної вищої освіти. Педагогічна практика.

syunigovetsLI

Синіговець Лариса Іванівна – асистент 

Закінчила Харківську державну академію культури в 2000 р. за спеціальністю «Музейна справа та охорона пам’яток історії і культури», кваліфікація: історик-музеєзнавець; Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти в 2013 р., за спеціальністю «Педагогічна вища освіта», кваліфікація: викладач університетів та вищих навчальних закладів; Аспірантуру Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Тема дисертаційної роботи «Формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до краєзнавчо-туристської роботи в школі». З 2004 року працює в Глухівському національному університеті. Має більше 15 наукових статей. Основні дисципліни: історія фізичної культури, організація краєзнавчо-туристської діяльності, теорія і методика викладання музично-ритмічного виховання, теорія і методика викладання шейпінгу і аеробіки.

Коло наукових інтересів: Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до краєзнавчо-туристської діяльності засобами інформаційної технології.

Pavlenko

Павленко Віталій Йосипович – старший викладач 

Закінчив Чернігівський педагогічний інститут ім. Т.Г. Шевченка. Спеціальність: вчитель фізичного виховання. Заслужений тренер України з 2005 р. На кафедрі ТМФВ викладає дисципліни: організація спортивно-масової роботи, фізкультурно-спортивні споруди та тренажери, організація управління фізичної культури і спорту, педагогічна практика на робочому місці вчителя. Кількість публікацій - 10 статтей.

Коло наукових інтересів:Методика підготовки фахівців з лижного спорту в умовах вузівської системи навчання, а також в умовах лісосніжної зими.

Piltyau

Пильтяй Сергій Володимирович - асистент

У 2003 р. закінчив Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Фізичне виховання» та здобув кваліфікацію вчителя фізичної культури і валеології, організатора туристичної роботи. На кафедрі ТМФВ викладає дисципліни: теорія і методика викладання гімнастики; теорія і методика викладання силових видів спорту; теорія і методика викладання рухливих ігор; методика фізичного виховання в спеціальних медичних групах. Кількість публікацій: 16 у фахових виданнях.

Коло наукових інтересів: Оцінка ефективності технології підготовки майбутніх учителів фізичної культури до професійної діяльності в сучасних умовах.

Redyko

Редько Сергій Юрійович - асистент

У 2012 р. закінчив Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка за спеціальністю «Фізичне виховання» та здобув кваліфікацію викладач фізичного виховання. Вчитель фізичної культури і валеології. Керівник спортивних секцій, організатор туристичної роботи. На кафедрі ТМФВ викладає дисципліни: теорія і методика викладання волейболу; вступ до спеціальності, спортивно-педагогічне удосконалення: волейбол. Тема наукового дослідження: «Методика розвитку спеціальних рухових здібностей студентів у процесі занять у групах спортивно-педагогічного удосконалення». Кількість публікацій: понад 30 і тому числі у фахових та закордонних видавництвах.

Коло наукових інтересів:«Методика розвитку спеціальних рухових здібностей старшокласників у процесі занять волейболом»

shastlyvyu

Щастливий Сергій Миколайович - асистент

Майстер спорту з футболу. Закінчив Харківський державний інститут фізичної культури та Харківську державну академію фізичної культури. Спеціальність: фізична культура і спорт. На кафедрі ТМФВ викладає дисципліни: спортивно-педагогічне вдосконалення: футбол (чоловіки), теорія і методика викладання гандболу, теорія і методика викладання настільного тенісу, педагогічна практика на робочому місці вчителя. Кількість публікацій: 15.

Коло наукових інтересів: Техніка в футболі, методика, тренування футболістів.

pustovoit

Пустовойт Петро Андрійович - асистент

Закінчив Сумський державний педагогічний інститут ім. О. Макаренка, 1994 р. Коломийський інститут, 1985 р. Відмінник освіти України. На кафедрі ТМФВ викладає дисципліни: теорія і методика викладання футболу, теорія і методика викладання баскетболу, спортивно-педагогічне вдосконалення: міні-футбол., педагогічна практика на робочому місці вчителя. Кількість публікацій - 15.

Коло наукових інтересів: Техніка в футболі, методика та тренування юних футболістів.

shevchov

Шевцов Олексій Олександрович - асистент

У 1997 році закінчив Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С. Макаренка. Спеціальність: фізична культура. У 2004 році Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка. Спеціальність: викладач фізичної культури. На кафедрі ТМФВ викладає дисципліни: теорія і методика викладання легкої атлетики, спортивно-педагогічне вдосконалення: легка атлетика, ппедагогічна практика на робочому місці вчителя.

Коло наукових інтересів: Вплив занять з легкої атлетики на всебічний розвиток студентів. 

Pukupenko

Пилипенко Микола Іванович - асистент

Закінчив (1979-1981) Донецький технікум фізичної культури і спорту профтехосвіти СРСР. Спеціальність: викладач фізичної культури. (1984-1988) Чернігівський державний педагогічний інститут ім. Т.Г. Шевченка. Спеціальність: Викладач початкового військового навчання і фізичного виховання. На кафедрі ТМФВ викладає дисципліну фізична реабілітація з основами масажу, спортивна медицина, теорія і методика викладання спортивних єдиноборств, Кількість публікацій: більше 10 статей в тому числі і в закордонних видавництвах.

Коло наукових інтересів:Дзюдо як засіб розвитку фізичних та моральних  якостей студентськоъ молоді.

Petrukey

Петрикей Ольга Олексіївна – асистент

Закінчила у 2000 р. Глухівський державний педагогічний інститут. Спеціальність: Трудове навчання і профорієнтація. На кафедрі ТМФВ викладає дисципліни: психологія, психологічна підготовка, безпека життєдіяльності, охорона праці та цивільний захист. Кількість публікацій – більше 10.

Коло наукових інтересів: Формування готовності майбутніх вчителів фізичної культури до професійного саморозвитку; проблеми професійного саморозвитку студентів у навчально- виховному процесі.

Gerdt
Гердт Марина Валеріївна - старший лаборант
 
gulak

Гулакова Ганна Валеріївна - старший лаборант кафедри теорії і методики фізичного виховання. Працює в університеті з 2019 року. І розряд з туризму.

 

Дисципліни кафедри:

1. Нові інформаційні технології;

2. Фізіологія людини;

3. Основи медичних знань;

4. Анатомія людини;

5. Вступ до спеціальності;

6. Екологія внутрішнього світу людини;

7. Теорія і методика викладання музично-ритмічного виховання;

8. Теорія і методика викладання гімнастики;

9. Теорія і методика викладання легкої атлетики;

10. Теорія і методика викладання баскетболу;

11. Теорія і методика викладання лижного спорту;

12. Теорія і методика викладання рухливих ігор;

13. Теорія і методика викладання боротьби;

14. Спортивно-педагогічне вдосконалення (підвищення спортивної майстерності).

15. Основи наукових досліджень;

16. Біохімія;

17. Основи масажу.

18. Теорія і методика викладання волейболу.

19. Теорія і методика викладання туризму.

20. Теорія і методика викладання спортивного орієнтування.

21. Біомеханіка спорту.

22. Історія фізичної культури.

23. Теорія і методика викладання гандболу.

24. Теорія і методика викладання плавання.

25. Теорія і методика викладання валеології.

26. Гігієна.

27. Фізична реабілітація.

28. Теорія, методика фізичного виховання і спорту.

29. Спортивна метрологія.

30. Теорія і методика викладання футболу.

31. Основи інформатики і математичної статистики.

32. Спортивна морфологія.

33. Теорія і методика викладання бадмінтону і тенісу.

34. Методика фізичного виховання в спеціальних медичних групах.

35. Фізіологічні основи фізичного виховання і спорту.

36. Фізкультурно – спортивні споруди і тренажери.

37. Олімпійський і професійний спорт.

38. Організація управління фізичною культурою і спортом.

39. Організація краєзнавчо-туристичної діяльності.

40. Теорія і методика викладання спортивних ігор.

41. Теорія і методика обраного виду спорту.

42. Теорія і методика викладання самооборони і рукопашного бою.

43. Теорія і методика викладання силових видів спорту.

44. Біохімія спорту.

45. Теорія і методика викладання шейпінгу і аеробіки.

46. Основи спортивного тренування.

47. Теорія і методика тренування юних спортсменів.

48. Медико-біологічний контроль у фізичному вихованні.

49. Організація туристичної роботи.

50. Організація спортивно-масової роботи.

51. Спецкурс.

52. Нетрадиційні спортивні ігри та розвагою

53. Національні та східні одноборства.

54. Фізичне виховання.

Контактна інформація

Адреса: м. Кролевець, вул. Зелінського, ауд. 23.

Електрона адреса:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Адреса: м. Глухів, вул. Києво-Московська, 24, корпус № 5, кабінет 508.

Електрона адреса:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru