Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

 

Коротка довідка про кафедру

Кафедру теорії і методики фізичного виховання засновано в листопаді 2002 р., коли згідно з наказом Міністерства освіти і науки України у м. Кролевець Сумської області було створено факультет педагогіки і психології Глухівського державного педагогічного університету. Навчальну роботу кафедри забезпечували спочатку штатні працівники – кандидат педагогічних наук, професор Ю.Г. Васін, кандидат педагогічних наук, доцент В.І. Синіговець, асистент С.М. Опанасенко та 14 викладачів-сумісників; спортивно-масову роботу – інструктор із фізичної культури і спорту С.Г. Стожок. У той час за організацію навчального процесу відповідали провідні фахівці Т.Л. Васіна, А.В. Дісковська, лаборант 0.0. Петрикей, завідувач бібліотекою Т.М. Сергієнко.

Упродовж . 2004-2005 рр. кількість штатних викладачів зросла до 8, а упродовж 2005-2006 рр. – до 17 осіб. Для викладання спортивно-педагогічних дисциплін були запрошені на штатні та сумісні посади кращі вчителі фізичної культури загальноосвітніх шкіл та тренери ДЮСШ м. Кролевець: Ю.П. Якущенко, Т.І. Клиндух, Г.М. Кузюра, П.А. Пустовойт, М.В. Безверхий, Г.О. Калишенко, М.М. Луцик, Л.О. Скороходова, Ю.О. Панькін.

Наразі на кафедрі (у м. Кролевець) працюють 15 викладачів. Серед них - 1 професор, 5 кандидатів наук (3 доценти, 2     старші викладачі), 1 заслужений працівник освіти і науки України, 1 заслужений тренер України з лижного спорту, 1 майстер спорту України з футболу, 1 майстер спорту України з туризму. У м. Глухів 5 викладачів з них 2 кандидати наук (1 доцент, 1 старший викладач) 3 асистента кафедри.

Очолює кафедру кандидат біологічних наук, професор Валентина Іванівна Курілова.

Кафедра проводить підготовку майбутніх спеціалістів за навчальними програмами 014.11 Середня освіта (Фізична культура) – освітній ступінь «Бакалавр» і викладачів фізичного виховання – освітній ступінь «Магістр».

 

  

С к л а д   к а ф е д р и:

 kurilova

Курілова Валентина Іванівна - кандидат біологічних наук, професор

Закінчила Мелітопольськй державний педагогічний інститут, аспірантуру при факультеті фізичного виховання ХДПУ ім. Г.С. Сковороди. Тема кандидацької дисертації: «Изменения состава тела и гидротационной способностей тканей при различных воздействиях на организм», 1968 рік.  Тема докторської дисертації: «Становление и развитие туристско-краеведческой работы в общеобразовательной школе». Стаж роботи у ВУЗі  більше 50 років. Відмінник народної освіти. Має понад 120 публікацій, в тому числі і в закордонних виданнях.

Коло наукових інтересів: Вдосконалення методичних, психологічних  і організайних  основ фізкультурно – спортивної роботи з різними групами населення.

sedlyar

Седляр Юрій Валерійович – кандидат педагогічних наук, доцент

Закінчив Київський державний інститут фізичної культури, аспірантуру цього ж навчального закладу. В системі вищої освіти працює з 1982 р. На кафедрі ТМФВ викладає дисципліни медико-біологічного циклу, теорію і методику підготовки юних спортсменів, теорію і методику викладання плавання.  На даний момент 45 наукових і 4 методичних публікації. Бере участь в змаганнях з плавання серед ветеранів. Найкращим досягненням є 5-е місце на чемпіонаті Європи, 2011 р., м. Ялта.

Коло наукових інтересів: Техніка плавання, методика тренування плавців, спортивне скелелазіння.

syunigovets

Синіговець Василь Іванович - кандидат педагогічних наук, доцент

Відмінник освіти України; Має подяку Президента України. Закінчив Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г. Шевченка в 1980 р. за спеціальністю вчитель фізичного виховання. Аспірантуру при кафедрі кінезіології Національного університету фізичного виховання і спорту України в 1993 р. Захистив дисертаційну роботу для здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему «Побудова фізичних вправ вибіркового характеру в фізичному вихованні дітей, хворих на церебральний параліч». Автор чотирьох посібників і близько 100 наукових статей. Підготовив кандидата педагогічних наук. Основні дисципліни: біомеханіка, спортивна метрологія, спортивна морфологія, основи наукових досліджень.

Коло наукових інтересів:Біомеханічний контроль рухової функції. Структурні елементи навчання руховим діям. Інформаційні технології в процесі навчання руховим діям.

butenko1

Бутенко Галина Олександрівна–кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент 

Відмінник освіти України (2004).

Майстер спорту України зі спортивного туризму (2011).

Має подяку Національної академії педагогічних наук України (2019).

У 2012  році закінчила магістратуру Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка за спеціальністю «Фізичне виховання» та здобула кваліфікацію викладача фізичного виховання, вчителя фізичної культури і валеології, керівника спортивних секцій, організатора туристичної роботи.

У 2016 році закінчила аспірантуру при кафедрі кінезіології Національного університету фізичного виховання і спорту України.

Кандидат наук з фізичного виховання і спорту з 2016 року. Дисертацію захищено 28 березня 2016 року в спеціалізованій вченій раді Д 26.829.02 Національного університету фізичного виховання і спорту України за спеціальністю 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення. Тема дисертаційної роботи: «Підвищення фізичного стану дітей молодшого шкільного віку засобами оздоровчого туризму у процесі фізичного виховання».

Автор двох навчально-методичних посібників і 55 наукових статей, серед яких - 1 публікація у періодичному виданні, яке включено до наукометричної бази WebofScience та 2 публікації у періодичному виданні, що включено до наукометричної бази Scopus.

Основні дисципліни:фізіологічні основи фізичного виховання і спорту, теорія і методика викладання туризму, теорія і методика викладання спортивного орієнтування, організація туристичної роботи.

Коло наукових інтересів: науково-дослідна робота в сфері фізичної культури і спорту;фізичне виховання різних груп населення.

Професійна і громадська діяльність: член редакційної колегії журналу «Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка»; член редакційної колегії  факультетського журналу «Студентські наукові обрії».

koval2

Ковальчук Андрій Андрійович – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, старший викладач. Працює в університеті з 2011 року.

Відповідальний за проведення спортивної секції з волейболу (жінки). За час тренерської роботи збірна команда університету Глухівського НПУ ім. О. Довженка неодноразово ставала чемпіонами міста Глухів серед навчальних закладів та срібним призером обласної універсіади серед закладів вищої освіти ІІІ-ІV р.а. (м. Суми).

У 2017 році захистив кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді К 08.881.01 Дніпропетровського державного інституту фізичної культури і спорту зі спеціальності 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення.

У 2018 році проходив наукове стажування в університеті  WSG (Wy?sza Szko?a Gospodarki) у м. Бидгощ (Польща). За темою: «Академічний рівень освіти для бакалаврського та магістерського ступеня з фізичної культури, спорту та туризму в Єропейському Союзі»,  що засвідчено сертифікатом (NR ISIKF /2018/20).

Отримав сертифікат В2, який підтверджує достатньо високий рівень володіння іноземною мовою, у 2018 році.

У 2019 році отримав звання доцента кафедри безпеки життєдіяльності, фізичного виховання та здоров’я людини.

У 2019 році взяв участь у веломарафоні Париж-Брест-Париж. В рамках цього велозаїзду успішно подолав 1220 км за 81 год. 10 хв.

Коло наукових інтересів: «Диференційована технічна підготовка волейболісток на основі нетрадиційних засобів фізичного виховання в умовах вищого навчального закладу; удосконалення технічної підготовки студентів-волейболістів у вищих навчальних закладах».

Кількість публікацій:27 публікацій, із них 25 наукових та 2 навчальних посібника у співавторстві «Особливості технічної підготовки волейболісток на основі спеціалізованих тренувальних пристроїв в умовах вищого навчального закладу» О. С. Куц, В. Л. Яковлів  (2016 р.), «Волейбол у закладах вищої освіти» Т. В. Вознюк, О. В. Ковальчук (2019 р.), 2 публікації в періодичних виданнях, що включені до наукометричної бази Scopus (2019 р.).

DSC 0417

Цись Дмитро Іванович – кандидат педагогічних наук. Працює в університеті з 2002 року.
Нагороди: грамота департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації.
У 2015 році захистив кандидатську дисертацію  у спеціалізованій вченій раді Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я).
Коло наукових інтересів: Вдосконалення фізичної підготовленості студентської молоді вищих навчальних закладів в умовах реформування фізкультурної освіти в Україні.
Кількість публікацій: понад 20 наукових праць. 
 
 

hlusХлус Наталія Олександрівна – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, старший викладач. Працює в університеті з 2011 року. Відповідальна за проведення секцій з оздоровчої аеробіки, степ-аеробіки, фітбол-аеробіки.

Нагороди:грамота департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації (2016 р).
У 2015 році захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Д 35.829.01 Львівського державного університету фізичної культури зі спеціальності 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення.
Коло наукових інтересів: Покращення фізичного стану студенток ВНЗ засобами степ-аеробіки та фітбол-аеробіки. Використання степ-аеробіки, фітбол-аеробіки під час занять з фізичної культури з дітьми старшого дошкільного віку.
Кількість публікацій: понад 30 наукових публікації, у тому числі у виданнях, що індексуються у наукометричній базі IndexCopernicus. Автор навчального посібника у співавторстві О. С. Куц, В. А. Леонова «Технологія підвищення фізичної підготовленості студенток вищих навчальних закладів засобами степ-аеробіки» (2015 р).   
 
kuzyura

Кузюра Геннадій Миколайович – кандидат педагогічних наук, старший викладач

Закінчив Смоленський державний інститут фізичної культури, 1994-1997, спеціальність фізична культура і спорт. Аспірантуру в Національному педагогічному університету ім. М.П. Драгоманова. На кафедрі ТМФВ викладає дисципліну - теорія і методика фізичного виховання. Займається науковим обґрунтуванням розвитку спеціальних рухових здібностей у процесі занять спортивними іграми. Педагогічна практика на робочому місці вчителя. Має більше 25 публікацій 1 методичний посібник.

Коло наукових інтересів: Методика підготовки фахівців з баскетболу в умовах вузівської системи навчання.

babachuk

Бабачук Юлія Михайлівна – асистент, кандидат у майстри спорту з біатлону. Багаторазова чемпіонка і призерка чемпіонатів України з біатлону та лижних гонок. Учасниця Чемпіонату Європи з біатлону в складі молодіжної збірної України (1998 р.). Працює в університеті з 2001 року.

Відповідальна за проведення спортивної секції з волейболу (чоловіки).

Коло наукових інтересів:Реалізація завдань фізичного виховання в закладах освіти.

Кількість публікацій:понад 30 наукових публікацій, у тому числі 3 статті у виданнях, що віднесені до міжнародної наукометричної бази IndexCopernicus, 2 з них в зарубіжних виданнях іноземною мовою. Автор методичного посібника з грифом МОН України у співавторстві з О.Л.Богініч «Рухливі ігри та ігрові вправи з елементами спортивних ігор для дітей старшого дошкільного віку» (2014 р.)..

kasjnКасьян Анатолій Васильович – асистент, кандидат у майстри спорту з лижних гонок. Працює в університеті з 1994 року. Відповідальний за проведення секції з баскетболу (чоловіки).

Коло наукових інтересів: «Динаміка показників фізичної підготовленості баскетболістів студентської команди на етапах макроциклу».
Кількість публікацій: 17 наукових праць.

  

 

 

 

 

Kovalchuk O.V

Ковальчук Ольга Володимирівна – асистент. Працює в університеті з 2012 року. Відповідальна за проведення секції з баскетболу.

Коло наукових інтересів: «Сучасні види спорту та інноваційні технології в системі фізичного виховання студентів».

Кількість публікацій: понад 15 наукових публікацій, у тому числі у виданнях, що індексуються у наукометричній базі IndexCopernicus. Автор навчального посібника у співавторстві А.А. Ковальчук, Т.В. Вознюк «Волейбол у закладах вищої освіти» (2019 р). 

 
 
 
 
  
 
qdunokЮденок Віталій Михайлович – асистент, майстер спорту з боротьби самбо, кандидат у майстри спорту з боротьби дзюдо. Працює в університеті з 2009 року.
Коло наукових інтересів: «Методика оцінювання розвитку рухових навичок учнів загальноосвітніх навчальних закладів на уроках фізичної культури».
Кількість публікацій: 12 наукових праць.
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 Diskovskiy

Дісковський Віктор Івановичстарший викладач 

Закінчив у 1973 р. Черкаський педагогічний інститут імені Богдана Хмельницького. Спеціальність: вчитель фізики і електротехніки. На кафедрі працює з 2015 р. Відмінник народної освіти (1981). Відмінник освіти України (1982 р.). Заслужений працівник освіти  України (2004 р.). На кафедрі ТМФВ викладає дисципліни: педагогіка та педагогічна практика на робочому місці вчителя, дидактична в загальноосвітніх школах.  Кількість публікацій – більше 10, в тому числі закордонних видавництвах.

Коло наукових інтересів:Педагогічні умови формування особистості студента в умовах сучасної вищої освіти. Педагогічна практика.

syunigovetsLI

Синіговець Лариса Іванівна – асистент 

Закінчила Харківську державну академію культури в 2000 р. за спеціальністю «Музейна справа та охорона пам’яток історії і культури», кваліфікація: історик-музеєзнавець; Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти в 2013 р., за спеціальністю «Педагогічна вища освіта», кваліфікація: викладач університетів та вищих навчальних закладів; Аспірантуру Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Тема дисертаційної роботи «Формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до краєзнавчо-туристської роботи в школі». З 2004 року працює в Глухівському національному університеті. Має більше 15 наукових статей. Основні дисципліни: історія фізичної культури, організація краєзнавчо-туристської діяльності, теорія і методика викладання музично-ритмічного виховання, теорія і методика викладання шейпінгу і аеробіки.

Коло наукових інтересів: Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до краєзнавчо-туристської діяльності засобами інформаційної технології.

Pavlenko

Павленко Віталій Йосипович – старший викладач 

Закінчив Чернігівський педагогічний інститут ім. Т.Г. Шевченка. Спеціальність: вчитель фізичного виховання. Заслужений тренер України з 2005 р. На кафедрі ТМФВ викладає дисципліни: організація спортивно-масової роботи, фізкультурно-спортивні споруди та тренажери, організація управління фізичної культури і спорту, педагогічна практика на робочому місці вчителя. Кількість публікацій - 10 статтей.

Коло наукових інтересів:Методика підготовки фахівців з лижного спорту в умовах вузівської системи навчання, а також в умовах лісосніжної зими.

Piltyau

Пильтяй Сергій Володимирович - асистент

У 2003 р. закінчив Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Фізичне виховання» та здобув кваліфікацію вчителя фізичної культури і валеології, організатора туристичної роботи. На кафедрі ТМФВ викладає дисципліни: теорія і методика викладання гімнастики; теорія і методика викладання силових видів спорту; теорія і методика викладання рухливих ігор; методика фізичного виховання в спеціальних медичних групах. Кількість публікацій: 16 у фахових виданнях.

Коло наукових інтересів: Оцінка ефективності технології підготовки майбутніх учителів фізичної культури до професійної діяльності в сучасних умовах.

Redyko

Редько Сергій Юрійович - асистент

У 2012 р. закінчив Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка за спеціальністю «Фізичне виховання» та здобув кваліфікацію викладач фізичного виховання. Вчитель фізичної культури і валеології. Керівник спортивних секцій, організатор туристичної роботи. На кафедрі ТМФВ викладає дисципліни: теорія і методика викладання волейболу; вступ до спеціальності, спортивно-педагогічне удосконалення: волейбол. Тема наукового дослідження: «Методика розвитку спеціальних рухових здібностей студентів у процесі занять у групах спортивно-педагогічного удосконалення». Кількість публікацій: понад 30 і тому числі у фахових та закордонних видавництвах.

Коло наукових інтересів:«Методика розвитку спеціальних рухових здібностей старшокласників у процесі занять волейболом»

shastlyvyu

Щастливий Сергій Миколайович - асистент

Майстер спорту з футболу. Закінчив Харківський державний інститут фізичної культури та Харківську державну академію фізичної культури. Спеціальність: фізична культура і спорт. На кафедрі ТМФВ викладає дисципліни: спортивно-педагогічне вдосконалення: футбол (чоловіки), теорія і методика викладання гандболу, теорія і методика викладання настільного тенісу, педагогічна практика на робочому місці вчителя. Кількість публікацій: 15.

Коло наукових інтересів: Техніка в футболі, методика, тренування футболістів.

pustovoit

Пустовойт Петро Андрійович - асистент

Закінчив Сумський державний педагогічний інститут ім. О. Макаренка, 1994 р. Коломийський інститут, 1985 р. Відмінник освіти України. На кафедрі ТМФВ викладає дисципліни: теорія і методика викладання футболу, теорія і методика викладання баскетболу, спортивно-педагогічне вдосконалення: міні-футбол., педагогічна практика на робочому місці вчителя. Кількість публікацій - 15.

Коло наукових інтересів: Техніка в футболі, методика та тренування юних футболістів.

shevchov

Шевцов Олексій Олександрович - асистент

У 1997 році закінчив Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С. Макаренка. Спеціальність: фізична культура. У 2004 році Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка. Спеціальність: викладач фізичної культури. На кафедрі ТМФВ викладає дисципліни: теорія і методика викладання легкої атлетики, спортивно-педагогічне вдосконалення: легка атлетика, ппедагогічна практика на робочому місці вчителя.

Коло наукових інтересів: Вплив занять з легкої атлетики на всебічний розвиток студентів. 

Pukupenko

Пилипенко Микола Іванович - асистент

Закінчив (1979-1981) Донецький технікум фізичної культури і спорту профтехосвіти СРСР. Спеціальність: викладач фізичної культури. (1984-1988) Чернігівський державний педагогічний інститут ім. Т.Г. Шевченка. Спеціальність: Викладач початкового військового навчання і фізичного виховання. На кафедрі ТМФВ викладає дисципліну фізична реабілітація з основами масажу, спортивна медицина, теорія і методика викладання спортивних єдиноборств, Кількість публікацій: більше 10 статей в тому числі і в закордонних видавництвах.

Коло наукових інтересів:Дзюдо як засіб розвитку фізичних та моральних  якостей студентськоъ молоді.

Petrukey

Петрикей Ольга Олексіївна – асистент

Закінчила у 2000 р. Глухівський державний педагогічний інститут. Спеціальність: Трудове навчання і профорієнтація. На кафедрі ТМФВ викладає дисципліни: психологія, психологічна підготовка, безпека життєдіяльності, охорона праці та цивільний захист. Кількість публікацій – більше 10.

Коло наукових інтересів: Формування готовності майбутніх вчителів фізичної культури до професійного саморозвитку; проблеми професійного саморозвитку студентів у навчально- виховному процесі.

Gerdt
Гердт Марина Валеріївна - старший лаборант
 
gulak

Гулакова Ганна Валеріївна - старший лаборант кафедри теорії і методики фізичного виховання. Працює в університеті з 2019 року. І розряд з туризму.

 

Дисципліни кафедри:

1. Нові інформаційні технології;

2. Фізіологія людини;

3. Основи медичних знань;

4. Анатомія людини;

5. Вступ до спеціальності;

6. Екологія внутрішнього світу людини;

7. Теорія і методика викладання музично-ритмічного виховання;

8. Теорія і методика викладання гімнастики;

9. Теорія і методика викладання легкої атлетики;

10. Теорія і методика викладання баскетболу;

11. Теорія і методика викладання лижного спорту;

12. Теорія і методика викладання рухливих ігор;

13. Теорія і методика викладання боротьби;

14. Спортивно-педагогічне вдосконалення (підвищення спортивної майстерності).

15. Основи наукових досліджень;

16. Біохімія;

17. Основи масажу.

18. Теорія і методика викладання волейболу.

19. Теорія і методика викладання туризму.

20. Теорія і методика викладання спортивного орієнтування.

21. Біомеханіка спорту.

22. Історія фізичної культури.

23. Теорія і методика викладання гандболу.

24. Теорія і методика викладання плавання.

25. Теорія і методика викладання валеології.

26. Гігієна.

27. Фізична реабілітація.

28. Теорія, методика фізичного виховання і спорту.

29. Спортивна метрологія.

30. Теорія і методика викладання футболу.

31. Основи інформатики і математичної статистики.

32. Спортивна морфологія.

33. Теорія і методика викладання бадмінтону і тенісу.

34. Методика фізичного виховання в спеціальних медичних групах.

35. Фізіологічні основи фізичного виховання і спорту.

36. Фізкультурно – спортивні споруди і тренажери.

37. Олімпійський і професійний спорт.

38. Організація управління фізичною культурою і спортом.

39. Організація краєзнавчо-туристичної діяльності.

40. Теорія і методика викладання спортивних ігор.

41. Теорія і методика обраного виду спорту.

42. Теорія і методика викладання самооборони і рукопашного бою.

43. Теорія і методика викладання силових видів спорту.

44. Біохімія спорту.

45. Теорія і методика викладання шейпінгу і аеробіки.

46. Основи спортивного тренування.

47. Теорія і методика тренування юних спортсменів.

48. Медико-біологічний контроль у фізичному вихованні.

49. Організація туристичної роботи.

50. Організація спортивно-масової роботи.

51. Спецкурс.

52. Нетрадиційні спортивні ігри та розвагою

53. Національні та східні одноборства.

54. Фізичне виховання.

Контактна інформація

Адреса: м. Кролевець, вул. Зелінського, ауд. 23.

Електрона адреса:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Адреса: м. Глухів, вул. Києво-Московська, 24, корпус № 5, кабінет 508.

Електрона адреса:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru