Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

15.04.20р. Працюємо згідно плану роботи.

Планове засідання кафедри дошкільної педагогіки і психології

15.04.2020


Коротка довідка про кафедру

Кафедру дошкільної педагогіки і психології створено в 1999 році. З часу заснування і до сьогодні викладачами кафедри здійснюється якісна підготовка фахівців для закладів дошкільної освіти. На кафедрі створені міцні традиції постійного наукового пошуку, нових підходів у вихованні, в розробці новітніх технологій, урахування національних особливостей і досвіду як вітчизняних, так і зарубіжних закладів освіти. Викладачі кафедри є авторами науково-методичних публікацій, серед яких: навчальні програми, підручники, методичні посібники з грифом МОН України, монографії.

Викладачі кафедри беруть участь у міжнародній діяльності (Загородня Л.П., Данильченко І.Г. – міжнародна грантова програма Еразмус+, напрям Жан Моне «Реалізація стратегії екологічної безпеки: інтеграція європейського досвіду»; Марєєва Т.В. –Міжнародна академічна мобільність КА107Erasmus+ (викладання) (Турецька Республіка, університет Афйон Коджатепе; Данильченко І.Г. – закордонне стажування «Інструменти підтримки мобільності науковців в фінансовій перспективі ЄС на 2014-2020 роки»(м. Лодзь (Польща).

Усі викладачі кафедри є членами ВГО «Асоціація працівників дошкільної освіти». Загородня Л.П., Данильченко І.Г. є експертами з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Викладачі кафедри постійно працюють над розвитком викладацької майстерності (проходять курси підвищення кваліфікації, беруть участь у тренінгах, конференціях, семінарах, вебінарах).

Одним із пріоритетних напрямів роботи викладачів кафедри є залучення здобувачів вищої освіти до наукової роботи, результати якої засвідчують їх призові місця у Всеукраїнських конкурсах та олімпіадах. Перспективними напрямами діяльності кафедри дошкільної педагогіки і психології є відкриття нових спеціальностей.

 

 KafDPP

Склад кафедри:

 

zavgorodnya
Загородня Людмила Петрівна –доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри дошкільної педагогіки і психології Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Працює в університеті з 1990 року.
Коло наукових інтересів: імідж закладу дошкільної освіти; підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти до створення позитивного іміджу дошкільної установи; підготовка магістрів до забезпечення якості освітнього процесу в закладі дошкільної освіти; формування основ педагогічної  майстерності в майбутніх вихователів закладу дошкільної освіти; формування екологічної компетентності в майбутніх вихователів закладу дошкільної освіти; розвиток естетичної компетентності в майбутніх вихователів; формування фізкультурно-оздоровчої компетентності в майбутніх вихователів.
Здійснювала наукове керівництво апробацією Базової програми розвитку дітей дошкільного віку «Я у Світі» протягом 2004-2006 років;
Була членом журі ІІ туру Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Дошкільне виховання» (2004-2006 – НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2008-2010 – Луганський національний університет імені Тараса Шевченка); Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Дошкільна освіта» (наказ №386 від 15.11.2016); Всеукраїнського творчого конкурсу для студентської молоді «Здорова дитина – здорова нація» (наказ №368 від 15.11.2018, №370 від 26.12.2019, №13 від 15.01.2021).
З 2015 по 2018 рік у складі команди викладачів Глухівського НПУ ім. О. Довженка працювала над виконанням грантової програми Jean Monnet ModuleIMPLEMENTINGTHESTRATEGYOFENVIRONMENTALSECURITY: INTEGRATIONOFEUROPEANEXPERIENCE (562284-EPP-1-2015-1-UA-EPPJMO-MODULE) (Реалізація стратегії екологічної безпеки: інтеграція європейського досвіду).
Має понад 90 науково-методичних публікацій, серед яких навчальні програми з грифом МОН України, а саме: «Основи педагогічної майстерності» (2000 р.), «Основи педагогічної майстерності» (2003 р.) та методичні посібники «Педагогічна майстерність вихователя дошкільного закладу» (2010 р.) (співавтор С.А. Тітаренко), «Фізичне виховання дітей дошкільного віку» (2011 р.) (співавтори С.А. Тітаренко і Г.П. Барсуковська); «Досвід європейських країн у вирішенні питань екологічної безпеки» (2017) (співавтори О.С. Мельник, І.М. Коренева, І. Г. Данильченко); монографія «Підготовка магістрів до забезпечення якості освітнього процесу в закладі дошкільної освіти» (2019 р.)., Державний стандарт дошкільної освіти: особливості впровадження. Зміст та завдання освітнього напряму «Дитина в природному довкіллі» (2021 р. співавтор).
Під керівництвом Загородньої Л.П. захищено дві кандидатські дисертації.
Є експертом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.
Є членом робочої групи з розроблення нової редакції (2021 р.) Базового компонента дошкільної освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 31 липня 2020 р. № 993).

 

 

 

 

Titarenko

Тітаренко Світлана Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної педагогіки і психології.
Закінчила Глухівський державний педагогічний інститут ім. С.М. Сергєєва-Ценського за спеціальністю «Дошкільне виховання та практична психологія» (2000 р.). Кандидат педагогічних наук (ДК № 043471 від 08.11.2007). Спеціальність – 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. Тема кандидатської дисертації «Підготовка майбутніх вихователів до формування у дітей дошкільного віку основних рухових умінь і навичок». Доцент кафедри дошкільної педагогіки і психології (12ДЦ № 031347 від 29.03.2012).
В університеті працює з 2000 року. Має нагороди: Грамота Сумської обласної державної адміністрації управління освіти і науки (2008); Подяка Сумської обласної ради (2012). Коло наукових інтересів: професійна підготовка майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти, збереження психічного здоров’я вихователів.
Має понад 80 науково-методичних публікацій, серед яких методичні посібники з грифом МОН України, а саме: «Педагогічна майстерність вихователя дошкільного закладу» (2010 р.) (співавтор Л.П. Загородня), «Фізичне виховання дітей дошкільного віку» (2011 р.) (співавтори Л.П. Загородня, Г.П. Барсуковська).
Член ВГО «Асоціація працівників дошкільної освіти», «Українська асоціація дослідників освіти».

 

 

Artemova

 
     Артемова Любов Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор є провідним ученим у галузі теорії та історії педагогіки, дошкільного виховання, теорії та методики професійної освіти дорослих, а також соціальної педагогіки. Під її керівництвом сформувалася наукова школа з проблем теорії та практики виховання й навчання дітей дошкільного віку, учнів школи, студентів. Захищено 29 кандидатських дисертацій, 2 докторські.

Опубліковано 312 наукових праць. Серед них монографії, навчальні та наочні посібники, підручники, програми, статті, методичні розробки. Найбільш вагомими для розвитку теорії і практики дошкільного виховання, школи, освіти є монографії «Моральне виховання дошкільників» (1974 р.), «Формування суспільної спрямованості дитини в грі» (1989 р.), наочно-методичні посібники «Театралізовані ігри дошкільників» (1990 р.), «Вчися граючись» (1995 р.), «Колір, форма, величина» (1997 р.), «Театр і гра» (2002 р.), «Крок за кроком в Україні» (2003 р.), підручник «Історія педагогіки України» (2006 р.), навчальний посібник «Педагогіка і методика вищої школи» (2008 р.).

Артемова Л.В. неодноразово очолювала творчі наукові колективи розробників документів МОН України: Державна національна програма «Освіта» Україна ХХІ століття. – 1994 р. (розділ «Дошкільне виховання»), Закон України про дошкільну освіту – 2001 р., Концепція дошкільної освіти в Україні – 1993 р., Базовий компонент дошкільної освіти – 2000 р. (співавтор). Автор і науковий керівник ряду програм Міністерства освіти і науки України для дошкільників, програм для ВНЗ: «Дошкільна педагогіка», «Історія педагогіки», «Соціальна педагогік», «Теорія і практика вищої школи».

В проекті США «Перші кроки» та Міжнародного фонду «Відродження» голова наглядової ради проекту, керівник, тренер, учасник семінарів для працівників дошкільного виховання, школи та вищих навчальних закладів в Угорщині (двічі), в Киргизстані (одноразово), в Литві (одноразово), в Україні (щорічно) протягом (1994–2004 рр.) науковий керівник та розробник Програми «Крок за кроком в Україні» (2003 р.) для батьків, соціальних працівників, студентів, виданої за підтримки Unicef за проектом «Старокостянтинів – місто дружнє до дитини». Написано й видано підручник «Історія педагогіки України», який відзначено 3 вищим грантом МФ «Відродження». Артемова Л.В. – член спеціалізованої вченої ради з присвоєння вченого ступеня кандидата та доктора педагогічних наук при Інституті проблем виховання АПН України. Нагороджена знаком «Відмінник народної освіти УРСР» (1970 р).  

 

 

dan

Данильченко Ірина Григорівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри дошкільної педагогіки і психології. На посаді викладача працює з  2008 року.
Коло наукових інтересів: формування мовно-літературної компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти; формування екологічної компетентності майбутнього вихователя закладу дошкільної освіти на засадах європейського досвіду реалізації стратегії екологічної безпеки.
Має більше 20 науково-методичних публікацій, з них: 2 розділи в колективних монографіях («Комплексний підхід до формування професійної компетентності майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу», 2015 р.; «Культуровідповідне управління дошкільною освітою як умова ефективного розвитку дітей дошкільного віку», 2016 р.), 1 розділ в навчальному посібнику («Досвід європейських країн у вирішенні питань екологічної безпеки», 2017 р.) , співавтор  навчально-методичного посібника з практики для студентів ОС «Бакалавр» («Педагогічна практика: навчально-методичний посібник для студентів ОС «Бакалавр» спеціальності 012 «Дошкільна освіта»», 2019 р.)  та методичних рекомендацій з педагогічних практик студентів ОС «Магістр» («Методичні рекомендації щодо проходження педагогічних практик студентами ОС «Магістр» спеціальності 012 «Дошкільна освіта»», 2018 р.).
Взяла участь у міжнародній грантовій програмі Еразмус+, напрям Жан Моне «Реалізація стратегії екологічної безпеки: інтеграція європейського досвіду» 562284-EPP-1-2015-1-UA-EPPJMO-MODULE; у закордонному стажуванні Wy?szaSzko?aEdukacjiZdrowotnejiNaukSpo?ecznychw ?odzi «Інструменти підтримки мобільності науковців в фінансовій перспективі ЄС на 2014-2020 роки» (м. Лодзь (Польща). Диплом від 24.11.2016.
Член ВГО «Асоціація працівників дошкільної освіти».
Експерт з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.
Викладає дисципліни:«Культура мовлення і виразне читання», «Дитяча література», «Ознайомлення дітей із суспільним довкіллям», «Інноваційні технології в освіті», «Методика викладання педагогіки дошкільної».
 
 
DSC 5664
Марєєва Тетяна Вікторівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри дошкільної педагогіки і психології.
Працює в університеті з 2009 року. Відповідає за діяльність молодих науковців на факультеті.
У 2017 році захистила дисертацію з теми «Підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до створення позитивного професійного іміджу» зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
Коло наукових інтересів: професійний імідж вихователів дошкільних навчальних закладів, професійна підготовка фахівців для системи дошкільної освіти, формування екологічної культури дошкільників, навчання дітей іноземних мов у ДНЗ.
Досвід роботи: з 2008 по 2009 р. працювала в ДНЗ «Світлячок» Глухівської міської ради на посаді керівника гуртка з англійської мови, вихователя різновікової санаторної групи. З 2009 р. розпочала професійну діяльність на посаді викладача кафедри дошкільної педагогіки і психології Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.
Має 19 наукових праць (з них 2 колективні монографії, 2 статті в закордонних виданнях, 2 статті в збірниках, що індексуються в наукометричній базіIndexCopernicus), 1 навчально-методичний посібник без грифу МОН України «Діалоги англійською. Природа Землі та космосу» (2012 р.).
Взяла участь в Міжнародній академічній мобільності КА107 Erasmus+ (викладання) (Турецька Республіка,  університет Афйон Коджатепе). Період перебування в Університеті Афйон Коджатепе – з 15 до 20 жовтня 2018 року.
Прочитано 8 годин лекційного курсу з дисципліни «Педагогічна майстерність та професійний імідж вихователя»; взяла участь у круглому столі з питань державного управління вищими педагогічними закладами.
Викладає дисципліни: «Основи наукових досліджень», «Основи педагогічної майстерності», «Професійний імідж вихователя ДНЗ», «Етика та психологія педагогічного спілкування вихователя ДНЗ», «Основи природознавства з методикою». Здійснює керівництво педагогічною практикою та курсовими роботами студентів факультету дошкільної освіти зі спеціалізації «Іноземна мова».
 
 

atorina

Аторіна Вікторія Миколаївнадоктор філософії, старший викладач кафедри дошкільної педагогіки і психології. Працює в університеті з 2014 року.
У 2021 році захистила дисертацію з теми «Розвиток естетичної компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти у фаховій підготовці» зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки.
Коло наукових інтересів: розвиток естетичної компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти у фаховій підготовці
Має 18 наукових праць, 17 із них одноосібних, у тому числі: 1 стаття в періодичному науковому виданні держави, яке входить до Організації економічного співробітництва та розвитку та/або Європейського Союзу; 3– у наукових виданнях, унесених до переліку наукових фахових видань України з присвоєнням категорії «Б»; 1 навчальна програма; 13 публікацій у збірниках матеріалів науково-практичних конференцій, 2 із яких іноземною (англійською) мовою.
Член ВГО «Асоціація працівників дошкільної освіти».
Викладає дисципліни «Педагогіка дошкільна», «Педагогіка загальна», «Методика розвитку естетичної компетентності майбутніх вихователів ЗДО», «Педагогіка (історія дошкільної педагогіки)».
 
Barsukovskaia
Барсуковська Галина Петрівна  – старший викладач кафедри дошкільної педагогіки і психології. Працює в університеті з 1990 року.
Коло наукових інтересів: фізичне виховання дітей дошкільного віку в природних умовах.
Має понад 25 публікацій, серед яких навчально-методичний посібник з грифом МОН у співавторстві з Л. П. Загородньою та С. А. Тітаренко «Фізичне виховання дітей дошкільного віку (2011 рік), 2 параграфи у колективній монографії «Система підготовки майбутніх вихователів до фізичного виховання дітей дошкільного віку» (2010 рік, параграф в колективній монографії «Комплексний підхід до формування професійної компетентності майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу» (2015 рік).
Відповідає за профорієнтаційну роботу на факультеті. Викладає дисципліни «Педагогіка дошкільна», «Психологія дитяча», «Основи дитячого туризму».
   
 

Lqbuva 

Любива Віталіна Вячеславівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри дошкільної педагогіки і психології
Закінчила Глухівський державний педагогічний інститут з відзнакою у 2002 році та отримала диплом спеціаліста за спеціальністю «Дошкільне виховання», здобула кваліфікацію «вихователь дітей дошкільного віку з правом проведення занять англійською мовою».
З 2014 по 2017 рік навчалася в аспірантурі Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
Тема дисертаційної роботи: «Формування готовності майбутніх фахівців дошкільної освіти до творчої самореалізації у професійній діяльності»
Опубліковано 16 наукових праць (з них 11 одноосібні): 5 статей у наукових фахових виданнях України з педагогічних наук, 4 з яких – у виданнях, що входять до наукометричних баз (Index Copernicus та РИНЦ); 1стаття в електронному міжнародному періодичному виданні; 1 колективна монографія, 1 двоосібна монографія; 9 публікацій у збірниках матеріалів науково-практичних конференцій, 2 з яких – закордонні. 
 

Mykyta

Микита Наталія Григорівна – старший лаборант. В університеті працює з 1987 року. Забезпечує технічне, корекційне оформлення планів практичних занять, навчально-методичне забезпечення дисциплін, екзаменаційних білетів. Бере участь в організації Всеукраїнських, обласних семінарів, конференцій. Допомагає у додержанні дисципліни, комфорту на кафедрі, сприяє теплим і коректним взаєминам викладачів, підтримує естетичний вигляд кафедри.
  

Дисципліни кафедри
ОС «Бакалавр»
• Вступ до спеціальності
• Педагогіка дошкільна
• Історія дошкільної педагогіки
• Психологія загальна
• Психологія дитяча
• Етнопсихологія
• Основи педагогічної майстерності
• Інклюзивна освіта
• Інклюзивна освіта й основи дефектології
• Культура мовлення та виразне читання
• Ознайомлення дітей із суспільним довкіллям
• Дитяча література
• Теорія та методика виховання дітей з вадами мовлення
• Професійний імідж вихователя ДНЗ
• Організація та планування логопедичної роботи
• Основи логопедії та дефектології з практикумом
• Спеціальна педагогіка та історія логопедії
• Іноземна мова
• Методика навчання дітей іноземних мов і культур
• Практичний курс англійської мови
• Теоретичний курс англійської мови
• Література для дітей англійською мовою
• Інноваційні технології в освіті
• Основи наукових досліджень
• Декоративне мистецтво та основи дизайну
• Художня праця
• Комп’ютерні технології в роботі з дітьми
ОС «Магістр»
• Актуальні проблеми досліджень в дошкільній педагогіці
• Психологія вищої школи
• Педагогіка: педагогіка вищої школи, менеджмент освіти, дистанційна освіта
• Управлінні діяльністю ДНЗ
• Методика викладання педагогіки дошкільної
• Імідж дошкільного навчального закладу
• Методика забезпечення якості освітнього процесу в ЗДО
Викладачі кафедри забезпечують керівництво такими видами практики
ОС «Бакалавр»:
• Безвідривна в ЗДО (ознайомлювальна)
• Практика в групах раннього віку
• Навчальна в ЗДО
• Методична в ЗДО
• Навчальна в групах дітей раннього/дошкільного віку
• Навчально-методична зі спеціалізації «Англійська мова»
• Навчально-методична зі спеціалізації «Корекційна освіта»
ОС «Магістр»
• Навчально-управлінська практика в закладах дошкільної освіти, відділах освіти, закладах вищої освіти І-ІV рівня акредитації
• Навчально-наукова практика «На робочому місці викладача»
  Викладачі кафедри забезпечують керівництво курсовими роботами з психології дитячої, педагогіки дошкільної, зі спеціалізації «Англійська мова»; бакалаврськими, магістерськими роботами.
Контактна інформація
Адреса: м. Глухів, вул. son fuck daddy Києво-Московська, 24, корпус № 2, кабінет 56.
Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru