Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

Засідання кафедри теорії і методики дошкільної освіти

На порядку денному - обрання за конкурсом науково-педагогічних працівників

2020 11 043

2020 11 044


Підвищили кваліфікаційний рівень

12

34

 Moodle5 Google6

781

910

 

 

08.04.20р. 09:30 (програма ZOOM)Засідання кафедри теорії і методики дошкільної освіти

На порядку денному:

 1. Ознайомлення з рішеннями ректорату, вченої ради університету, ради факультету дошкільної освіти.
 2. Звіти викладачів кафедри за період карантину.
 3. Стан написання курсових, бакалаврських, магістерських робіт студентами денної та заочної форм навчання.
 4. Хід та аналіз педагогічної практики студентів денної форми навчання.
 5. Затвердження білетів до літньої екзаменаційної сесії та державних екзаменів.
 6. Аналіз результатів роботи кураторів академічних груп.
 7. Стан профорієнтаційної роботи викладачів кафедри.
 8. Стан підготовки до друку навчально-методичних посібників, статей викладачів кафедри.
 9. Різне.

1.08.04.2020

 

 Коротка довідка про кафедру

Кафедра теорії і методики дошкільної освіти створена у 2014 р. Наразі на кафедрі працює 6 кандидатів педагогічних наук, доценти – Корякіна Ірина Вікторівна, Гордій Ніна Миколаївна, Шовкопляс Ольга Миколаївна та старші викладачі – Куліш Інна Дмитрівна, Заїка Олена Яківна, Лісневська Наталія Валентинівна; асистенти кафедри – Цись Наталія Олександрівна, Дмитренко Аліна Павлівна; старший лаборант Труш Ірина Анатоліївна. Наукові пошуки колективу кафедри спрямовані на розробку фундаментальних досліджень з проблем навчання, виховання та оздоровлення дитини, оптимізацію освітнього процесу в закладі дошкільної освіти.

kafTMDO 

 

Склад кафедри:

 

Koryakina

Корякіна Ірина Вікторівна – завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент. Працює в університеті з 1990 року. Нагороджена грамотою Міністерства освіти і науки України, нагрудним знаком «Відмінник освіти України». 
Коло наукових інтересів: теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх вихователів до управління художньо-творчою діяльністю дітей дошкільного віку та актуальні проблеми підготовки дітей до навчання в школі.
Наукових публікацій понад 50. Серед них: «Дошкільникам про історію рідного міста Глухова: методичний посібник» (2015), «Педагогічна практика: навчально-методичний посібник для студентів ОС «Бакалавр» спеціальності 012 «Дошкільна освіта»» (2019), статті, видані за кордоном «Theformationofartistic- creativeskillsof 6-yearsoldchildrenviaplot-painting» (2015), «Managingartandcreativeactivitiesofpreschoolchildrenon thebasisofindividualanddifferential approach» (2017). Керуєнауковоюроботоюстудентів, магістрантів, аспірантів.
  
Ghordiy
 
Гордій Ніна Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент. Працює в  університеті з 1991 року. Нагороджена грамотою Міністерства освіти і науки  України,  нагрудним знаком «Відмінник освіти України» та медаллю «Софія Русова». Є членом-кореспондентом України Академії Акмеології з 2013 року.
Коло наукових інтересів: Вітчизняна педагогічна журналістика другої половина XІХ –  початку ХХ століття. 
Наукових публікацій – понад 70.
 
4.1
 

Шовкопляс Ольга Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент. 

Закінчила Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка у 2005 році (кваліфікація-фізичний реабілітолог).
Працює в університеті з 2007 року.
Захистила кандидатську дисертацію у 2011 році (ДК №006821 від 17.05.2012). Спеціальність – 13.00.04 – теорія і методика професійної підготовки. Тема кандидатської дисертації «Підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до роботи з дітьми з функціональними порушеннями опорно-рухового апарату».
30.06. 2015 року отримала вчене звання доцента 12ДЦ №043355.
У 2018 році закінчила докторантуру Глухівського національного педагогічного університету за спеціальністю 015 Професійна освіта.
Викладає дисципліни: «Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку», «Сучасні технології здоров’я збереження в дошкільній освіті», «Оздоровчі технології та діагностичні методики фізичного виховання дошкільників», «Корекційно-оздоровча робота з дітьми дошкільного віку», «Технологія викладання методики фізичного та валеологічного виховання», «Плавання з методикою викладання».
Має понад 40 наукових публікацій. Серед них монографії, методичні посібники, програми, статті у фахових та закордонних виданнях, публікації, що індексуються в наукометричних базах Index Copernicus. 
Коло наукових інтересів: теоретичні і методичні засади формування готовності майбутніх вихователів до здоров’язбережувальної діяльності з дітьми дошкільного віку.
Має нагороди: Грамоти Сумської обласної державної адміністрації управління освіти і науки України.
Член ВГО «Асоціація працівників дошкільної освіти».
Виконує обов’язки заступника декана факультету дошкільної освіти.
 

Khulish

Куліш Інна Дмитрівна – декан факультету, кандидат педагогічних наук, старший викладач. 
Закінчила Глухівський державний педагогічний інститут ім. С.М. Сергєєва-Ценського у 1992році (кваліфікація-викладач дошкільної педагогіки і психології). По завершенню навчання працювала вихователем ЗДО, практичним психологом, методистом, завідувачем ЗДО, методистом відділу освіти з питань дошкільного виховання.
Працює в університеті з 2000 року.
Захистила кандидатську дисертацію у 2017 році (ДК №041386 від 28.02.2017). Спеціальність – 13.00.07 – теорія і методика виховання. Тема кандидатської дисертації «Педагогічні умови формування в дітей старшого дошкільного віку довірливого  ставлення до дорослих»
Викладає дисципліни: «Теорія і методика формування елементарних математичних уявлень», «Методика керівництва логіко-математичним розвитком дошкільників», «Технологія викладання фахових методик дошкільної освіти (методики математики)»
Має понад 30 наукових публікацій. Серед них монографії, методичні посібники, програми, статті в закордонних виданнях, публікації, що індексуються в наукометричній базі Index Copernicus. 
Коло наукових інтересів:Психологія довірливого ставлення дітей дошкільноговікудо дорослих; формування математичних знань дошкільників; корекціядитячо-батьківських взаємин; формування соціальної компетентності дошкільників.
Підвищення кваліфікації: курси підвищення кваліфікації з англійської мови при Глухівському НПУ ім. О. Довженка (2016р.), підвищення кваліфікації у НАПН ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної освіти (2019 р.).
Має нагороди: Грамоти Сумської обласної державної адміністрації управління освіти і науки України (1999р, 2019р.).
Член ВГО «Асоціація працівників дошкільної освіти».
 

Lisnevska

Лісневська Наталія Валентинівна - кандидат педагогічних наук, старший викладач. Працює в університеті з 2001 року. Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Педагогічні умови створення здоров’язберігаючого середовища в дошкільному навчальному закладі» (13.00.08 – дошкільна педагогіка) (2016 р.)
Коло наукових інтересів – збереження та зміцнення фізичного, психічного, соціального та духовного здоров’я дітей дошкільного віку, створення здоров’язбережувального середовища в ЗДО, особливості застосування оздоровчих технологій у ЗДО, формування в майбутніх вихователів здоров’язбережувальної компетентності, валеологічна освіта дошкільників.
Підвищення кваліфікації: курси підвищення кваліфікації з англійської мови з 15.11.2015 по 15.05.2016 р. Свідоцтво ІМ 0016 від 15.05.2016 р.; закордонне стажування: «Інноваційний навчальний заклад 21 століття – європейський досвід в рамках LLP моделі Європейської комісії». Сертифікат № 2017/11/018, Унівеситет суспільних наук (UNS, Лодзь, 2017).
Має понад 20 публікацій.
ZaikaO
 
Заїка Олена Яківна – кандидат педагогічних наук, старший викладач. Працює в університеті з 1985 року. Захистила кандидатську дисертацію «Розвиток художньо-творчих здібностей майбутніх педагогів засобами концертно-виконавської діяльності» в Національному педагогічному університеті ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти(2013 р.).
Коло наукових інтересів: розвиток художньо-творчих здібностей майбутніх педагогів засобами концертно-виконавської діяльності; історія мистецької спадщини Глухівщини; підготовка майбутніх педагогів до здійснення краєзнавчої роботи з дошкільниками.
Має понад 50 публікацій, серед яких статті, монографії  («Становлення і розвиток національної системи  підготовки педагога до фізичного виховання дошкільників у період ХVIII – поч. ХХ століття» у мон. 
Підвищення кваліфікації: закордонне стажування «Інноваційний навчальний заклад 21 століття – європейський досвід в рамках LLP моделі Європейської комісії» в Університеті суспільних наук UNS, Лодзь, 2017 р. (Сертифікат № 2017/11/013).

 cus1

Цись Наталія Олександрівна – асистент.  Працює в університеті з 2007 року.
У 2013 році здобула другу вищу освіту за спеціальністю: вчитель фізичної культури, фахівець з фізичної реабілітації та фітнесу. Проводить секційні заняття з аеробіки.
Коло наукових інтересів: Формування здоров’язберігаючого середовища у студентів спеціальних медичних груп.
У 2019 році закінчила курси підвищення кваліфікації при Глухівському НПУ ім. О. Довженка з 17.01.2019 по 16.07.19 Свідоцтво 12 СПК № 076 / 021255527-19 від 16.07.2019р., та здобула кваліфікацію "Викладач дошкільної педагогіки та інструктор з фізичної культури".
Понад 20 наукових публікацій 
6
 
Дмитренко Аліна Павлівна – асистент кафедри теорії і методики дошкільної освіти, аспірант Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.
Коло наукових інтересів: підготовка майбутніх вихователів до формування професійної компетентності на засадах технологічного підходу.
Має понад 10 публікацій. Бере активну участь у наукових конференціях різних рівнів.
 

Trush

Труш Ірина Анатоліївна – старший лаборант кафедри,аспірантГлухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.
Коло наукових інтересів: підготовка майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до розвитку дитячої творчості.
Має понад 10 публікацій. Бере активну участь та є членом організаційних комітетів конференцій, семінарів різного рівня.

 

Дисципліни кафедри:

ОС «Бакалавр»

 • Валеологічна освіта в ДНЗ (теорія та технологія валеологічної освіти дошкільників)
 • Валеологічна освіта в ДНЗ (організація здоровязбережувального середовища в ДНЗ)
 • Вікова фізіологія і валеологія
 • Дошкільна лінгводидактика
 • Корекційно-оздоровча робота з дітьми дошкільного віку
 • Методика навчання ходьбі на лижах
 • Оздоровчі технології та діагностичні методики фізичного виховання дошкільників
 • Основи дитячого туризму
 • Основи медичних знань
 • Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва
 • Основи природознавства з методикою
 • Педіатрія
 • Плавання з методикою викладання
 • Рухливі та спортивні ігри з методикою викладання
 • Теорія та методика музичного виховання
 • Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень
 • Теорія та методика співпаці з родинами
 • Теорія та методика фізичного виховання
 • Хореографія з методикою викладання

ОС «Магістр»

 • Методика керівництва логіко-математичним розвитком дошкільників
 • Методика керівництва роботою з формування мовленнєвої компетентності
 • Методика формування культури здоров’я  у майбутніх вихователів
 • Сучасні технології здоров’язбереження в дошкільній освіті
 • Теорія та технологія розвитку дитячої художньої творчості
 • Технологія формування екологічної культури дітей дошкільного віку
 • Технологія викладання фахових методик ДО (методика математики)
 • Технологія викладання фахових методик ДО (методикаобразотворчого мистецтва)
 • Технологія викладання фахових методик ДО (методикаприродознавства)
 • Технологія викладання фахових методик ДО (методика розвитку мови)
 • Технологія викладання фахових методик ДО (методикафізичного та валеологічного виховання)

Викладачі кафедри забезпечують керівництво такими видами практики

ОС «Бакалавр»

 • Безвідривна в ЗДО (ознайомлювальна)
 • Практика в групах раннього віку
 • Навчальна в ЗДО
 • Методична в ЗДО
 • Навчальна в групах дітей раннього/дошкільного віку
 • Навчально-методична зі спеціалізації «Фізичне виховання»

ОС «Магістр»

 • Навчально-управлінська в ЗДО, відділах освіти
 • Навчально-наукова «На робочому місці викладача»

Кафедра забезпечує керівництво курсовими роботами з фахових методик дошкільної освіти, зі спеціалізації «Фізичне виховання»; дипломними (бакалаврськими), магістерськими роботами.

Контактна інформація

Адреса: м. Глухів, вул. Києво-Московська, 24, корпус № 1, кабінет 18.

Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru