Коротка довідка про кафедру

Кафедру теорії і методики фізичного виховання засновано в листопаді 2002 р., коли згідно з наказом Міністерства освіти і науки України у м. Кролевець Сумської області було створено факультет педагогіки і психології Глухівського державного педагогічного університету. Навчальну роботу кафедри забезпечували спочатку штатні працівники – кандидат педагогічних наук, професор Ю.Г. Васін, кандидат педагогічних наук, доцент В.І. Синіговець, асистент С.М. Опанасенко та 14 викладачів-сумісників; спортивно-масову роботу – інструктор із фізичної культури і спорту С.Г. Стожок. У той час за організацію навчального процесу відповідали провідні фахівці Т.Л. Васіна, А.В. Дісковська, лаборант 0.0. Петрикей, завідувач бібліотекою Т.М. Сергієнко.

Упродовж . 2004-2005 рр. кількість штатних викладачів зросла до 8, а упродовж 2005-2006 рр. – до 17 осіб. Для викладання спортивно-педагогічних дисциплін були запрошені на штатні та сумісні посади кращі вчителі фізичної культури загальноосвітніх шкіл та тренери ДЮСШ м. Кролевець: Ю.П. Якущенко, Т.І. Клиндух, Г.М. Кузюра, П.А. Пустовойт, М.В. Безверхий, Г.О. Калишенко, М.М. Луцик, Л.О. Скороходова, Ю.О. Панькін.

Наразі на кафедрі (у м. Кролевець) працюють 15 викладачів. Серед них - 1 професор, 5 кандидатів наук (3 доценти, 2     старші викладачі), 1 заслужений працівник освіти і науки України, 1 заслужений тренер України з лижного спорту, 1 майстер спорту України з футболу, 1 майстер спорту України з туризму. У м. Глухів 5 викладачів з них 2 кандидати наук (1 доцент, 1 старший викладач) 3 асистента кафедри.

Очолює кафедру кандидат біологічних наук, професор Валентина Іванівна Курілова.

Кафедра проводить підготовку майбутніх спеціалістів за навчальними програмами 014.11 Середня освіта (Фізична культура) – освітній ступінь «Бакалавр» і викладачів фізичного виховання – освітній ступінь «Магістр».

 

  

С к л а д   к а ф е д р и:

 kurilova

Курілова Валентина Іванівна - кандидат біологічних наук, професор

Закінчила Мелітопольськй державний педагогічний інститут, аспірантуру при факультеті фізичного виховання ХДПУ ім. Г.С. Сковороди. Тема кандидацької дисертації: «Изменения состава тела и гидротационной способностей тканей при различных воздействиях на организм», 1968 рік.  Тема докторської дисертації: «Становление и развитие туристско-краеведческой работы в общеобразовательной школе». Стаж роботи у ВУЗі  більше 50 років. Відмінник народної освіти. Має понад 120 публікацій, в тому числі і в закордонних виданнях.

Коло наукових інтересів: Вдосконалення методичних, психологічних  і організайних  основ фізкультурно – спортивної роботи з різними групами населення.

sedlyar

Седляр Юрій Валерійович – кандидат педагогічних наук, доцент

Закінчив Київський державний інститут фізичної культури, аспірантуру цього ж навчального закладу. В системі вищої освіти працює з 1982 р. На кафедрі ТМФВ викладає дисципліни медико-біологічного циклу, теорію і методику підготовки юних спортсменів, теорію і методику викладання плавання.  На даний момент 45 наукових і 4 методичних публікації. Бере участь в змаганнях з плавання серед ветеранів. Найкращим досягненням є 5-е місце на чемпіонаті Європи, 2011 р., м. Ялта.

Коло наукових інтересів: Техніка плавання, методика тренування плавців, спортивне скелелазіння.

syunigovets

Синіговець Василь Іванович - кандидат педагогічних наук, доцент

Відмінник освіти України; Має подяку Президента України. Закінчив Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г. Шевченка в 1980 р. за спеціальністю вчитель фізичного виховання. Аспірантуру при кафедрі кінезіології Національного університету фізичного виховання і спорту України в 1993 р. Захистив дисертаційну роботу для здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему «Побудова фізичних вправ вибіркового характеру в фізичному вихованні дітей, хворих на церебральний параліч». Автор чотирьох посібників і близько 100 наукових статей. Підготовив кандидата педагогічних наук. Основні дисципліни: біомеханіка, спортивна метрологія, спортивна морфологія, основи наукових досліджень.

Коло наукових інтересів:Біомеханічний контроль рухової функції. Структурні елементи навчання руховим діям. Інформаційні технології в процесі навчання руховим діям.

butenko1

Бутенко Галина Олександрівна–кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент 

Відмінник освіти України (2004).

Майстер спорту України зі спортивного туризму (2011).

Має подяку Національної академії педагогічних наук України (2019).

У 2012  році закінчила магістратуру Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка за спеціальністю «Фізичне виховання» та здобула кваліфікацію викладача фізичного виховання, вчителя фізичної культури і валеології, керівника спортивних секцій, організатора туристичної роботи.

У 2016 році закінчила аспірантуру при кафедрі кінезіології Національного університету фізичного виховання і спорту України.

Кандидат наук з фізичного виховання і спорту з 2016 року. Дисертацію захищено 28 березня 2016 року в спеціалізованій вченій раді Д 26.829.02 Національного університету фізичного виховання і спорту України за спеціальністю 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення. Тема дисертаційної роботи: «Підвищення фізичного стану дітей молодшого шкільного віку засобами оздоровчого туризму у процесі фізичного виховання».

Автор двох навчально-методичних посібників і 55 наукових статей, серед яких - 1 публікація у періодичному виданні, яке включено до наукометричної бази WebofScience та 2 публікації у періодичному виданні, що включено до наукометричної бази Scopus.

Основні дисципліни:фізіологічні основи фізичного виховання і спорту, теорія і методика викладання туризму, теорія і методика викладання спортивного орієнтування, організація туристичної роботи.

Коло наукових інтересів: науково-дослідна робота в сфері фізичної культури і спорту;фізичне виховання різних груп населення.

Професійна і громадська діяльність: член редакційної колегії журналу «Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка»; член редакційної колегії  факультетського журналу «Студентські наукові обрії».

koval2

Ковальчук Андрій Андрійович – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, старший викладач. Працює в університеті з 2011 року.

Відповідальний за проведення спортивної секції з волейболу (жінки). За час тренерської роботи збірна команда університету Глухівського НПУ ім. О. Довженка неодноразово ставала чемпіонами міста Глухів серед навчальних закладів та срібним призером обласної універсіади серед закладів вищої освіти ІІІ-ІV р.а. (м. Суми).

У 2017 році захистив кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді К 08.881.01 Дніпропетровського державного інституту фізичної культури і спорту зі спеціальності 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення.

У 2018 році проходив наукове стажування в університеті  WSG (Wy?sza Szko?a Gospodarki) у м. Бидгощ (Польща). За темою: «Академічний рівень освіти для бакалаврського та магістерського ступеня з фізичної культури, спорту та туризму в Єропейському Союзі»,  що засвідчено сертифікатом (NR ISIKF /2018/20).

Отримав сертифікат В2, який підтверджує достатньо високий рівень володіння іноземною мовою, у 2018 році.

У 2019 році отримав звання доцента кафедри безпеки життєдіяльності, фізичного виховання та здоров’я людини.

У 2019 році взяв участь у веломарафоні Париж-Брест-Париж. В рамках цього велозаїзду успішно подолав 1220 км за 81 год. 10 хв.

Коло наукових інтересів: «Диференційована технічна підготовка волейболісток на основі нетрадиційних засобів фізичного виховання в умовах вищого навчального закладу; удосконалення технічної підготовки студентів-волейболістів у вищих навчальних закладах».

Кількість публікацій:27 публікацій, із них 25 наукових та 2 навчальних посібника у співавторстві «Особливості технічної підготовки волейболісток на основі спеціалізованих тренувальних пристроїв в умовах вищого навчального закладу» О. С. Куц, В. Л. Яковлів  (2016 р.), «Волейбол у закладах вищої освіти» Т. В. Вознюк, О. В. Ковальчук (2019 р.), 2 публікації в періодичних виданнях, що включені до наукометричної бази Scopus (2019 р.).

DSC 0417

Цись Дмитро Іванович – кандидат педагогічних наук. Працює в університеті з 2002 року.
Нагороди: грамота департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації.
У 2015 році захистив кандидатську дисертацію  у спеціалізованій вченій раді Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я).
Коло наукових інтересів: Вдосконалення фізичної підготовленості студентської молоді вищих навчальних закладів в умовах реформування фізкультурної освіти в Україні.
Кількість публікацій: понад 20 наукових праць. 
 
 

hlusХлус Наталія Олександрівна – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, старший викладач. Працює в університеті з 2011 року. Відповідальна за проведення секцій з оздоровчої аеробіки, степ-аеробіки, фітбол-аеробіки.

Нагороди:грамота департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації (2016 р).
У 2015 році захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Д 35.829.01 Львівського державного університету фізичної культури зі спеціальності 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення.
Коло наукових інтересів: Покращення фізичного стану студенток ВНЗ засобами степ-аеробіки та фітбол-аеробіки. Використання степ-аеробіки, фітбол-аеробіки під час занять з фізичної культури з дітьми старшого дошкільного віку.
Кількість публікацій: понад 30 наукових публікації, у тому числі у виданнях, що індексуються у наукометричній базі IndexCopernicus. Автор навчального посібника у співавторстві О. С. Куц, В. А. Леонова «Технологія підвищення фізичної підготовленості студенток вищих навчальних закладів засобами степ-аеробіки» (2015 р).   
 
kuzyura

Кузюра Геннадій Миколайович – кандидат педагогічних наук, старший викладач

Закінчив Смоленський державний інститут фізичної культури, 1994-1997, спеціальність фізична культура і спорт. Аспірантуру в Національному педагогічному університету ім. М.П. Драгоманова. На кафедрі ТМФВ викладає дисципліну - теорія і методика фізичного виховання. Займається науковим обґрунтуванням розвитку спеціальних рухових здібностей у процесі занять спортивними іграми. Педагогічна практика на робочому місці вчителя. Має більше 25 публікацій 1 методичний посібник.

Коло наукових інтересів: Методика підготовки фахівців з баскетболу в умовах вузівської системи навчання.

babachuk

Бабачук Юлія Михайлівна – асистент, кандидат у майстри спорту з біатлону. Багаторазова чемпіонка і призерка чемпіонатів України з біатлону та лижних гонок. Учасниця Чемпіонату Європи з біатлону в складі молодіжної збірної України (1998 р.). Працює в університеті з 2001 року.

Відповідальна за проведення спортивної секції з волейболу (чоловіки).

Коло наукових інтересів:Реалізація завдань фізичного виховання в закладах освіти.

Кількість публікацій:понад 30 наукових публікацій, у тому числі 3 статті у виданнях, що віднесені до міжнародної наукометричної бази IndexCopernicus, 2 з них в зарубіжних виданнях іноземною мовою. Автор методичного посібника з грифом МОН України у співавторстві з О.Л.Богініч «Рухливі ігри та ігрові вправи з елементами спортивних ігор для дітей старшого дошкільного віку» (2014 р.)..

kasjnКасьян Анатолій Васильович – асистент, кандидат у майстри спорту з лижних гонок. Працює в університеті з 1994 року. Відповідальний за проведення секції з баскетболу (чоловіки).

Коло наукових інтересів: «Динаміка показників фізичної підготовленості баскетболістів студентської команди на етапах макроциклу».
Кількість публікацій: 17 наукових праць.

  

 

 

 

 

Kovalchuk O.V

Ковальчук Ольга Володимирівна – асистент. Працює в університеті з 2012 року. Відповідальна за проведення секції з баскетболу.

Коло наукових інтересів: «Сучасні види спорту та інноваційні технології в системі фізичного виховання студентів».

Кількість публікацій: понад 15 наукових публікацій, у тому числі у виданнях, що індексуються у наукометричній базі IndexCopernicus. Автор навчального посібника у співавторстві А.А. Ковальчук, Т.В. Вознюк «Волейбол у закладах вищої освіти» (2019 р). 

 
 
 
 
  
 
qdunokЮденок Віталій Михайлович – асистент, майстер спорту з боротьби самбо, кандидат у майстри спорту з боротьби дзюдо. Працює в університеті з 2009 року.
Коло наукових інтересів: «Методика оцінювання розвитку рухових навичок учнів загальноосвітніх навчальних закладів на уроках фізичної культури».
Кількість публікацій: 12 наукових праць.
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 Diskovskiy

Дісковський Віктор Івановичстарший викладач 

Закінчив у 1973 р. Черкаський педагогічний інститут імені Богдана Хмельницького. Спеціальність: вчитель фізики і електротехніки. На кафедрі працює з 2015 р. Відмінник народної освіти (1981). Відмінник освіти України (1982 р.). Заслужений працівник освіти  України (2004 р.). На кафедрі ТМФВ викладає дисципліни: педагогіка та педагогічна практика на робочому місці вчителя, дидактична в загальноосвітніх школах.  Кількість публікацій – більше 10, в тому числі закордонних видавництвах.

Коло наукових інтересів:Педагогічні умови формування особистості студента в умовах сучасної вищої освіти. Педагогічна практика.

syunigovetsLI

Синіговець Лариса Іванівна – асистент 

Закінчила Харківську державну академію культури в 2000 р. за спеціальністю «Музейна справа та охорона пам’яток історії і культури», кваліфікація: історик-музеєзнавець; Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти в 2013 р., за спеціальністю «Педагогічна вища освіта», кваліфікація: викладач університетів та вищих навчальних закладів; Аспірантуру Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Тема дисертаційної роботи «Формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до краєзнавчо-туристської роботи в школі». З 2004 року працює в Глухівському національному університеті. Має більше 15 наукових статей. Основні дисципліни: історія фізичної культури, організація краєзнавчо-туристської діяльності, теорія і методика викладання музично-ритмічного виховання, теорія і методика викладання шейпінгу і аеробіки.

Коло наукових інтересів: Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до краєзнавчо-туристської діяльності засобами інформаційної технології.

Pavlenko

Павленко Віталій Йосипович – старший викладач 

Закінчив Чернігівський педагогічний інститут ім. Т.Г. Шевченка. Спеціальність: вчитель фізичного виховання. Заслужений тренер України з 2005 р. На кафедрі ТМФВ викладає дисципліни: організація спортивно-масової роботи, фізкультурно-спортивні споруди та тренажери, організація управління фізичної культури і спорту, педагогічна практика на робочому місці вчителя. Кількість публікацій - 10 статтей.

Коло наукових інтересів:Методика підготовки фахівців з лижного спорту в умовах вузівської системи навчання, а також в умовах лісосніжної зими.

Piltyau

Пильтяй Сергій Володимирович - асистент

У 2003 р. закінчив Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Фізичне виховання» та здобув кваліфікацію вчителя фізичної культури і валеології, організатора туристичної роботи. На кафедрі ТМФВ викладає дисципліни: теорія і методика викладання гімнастики; теорія і методика викладання силових видів спорту; теорія і методика викладання рухливих ігор; методика фізичного виховання в спеціальних медичних групах. Кількість публікацій: 16 у фахових виданнях.

Коло наукових інтересів: Оцінка ефективності технології підготовки майбутніх учителів фізичної культури до професійної діяльності в сучасних умовах.

Redyko

Редько Сергій Юрійович - асистент

У 2012 р. закінчив Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка за спеціальністю «Фізичне виховання» та здобув кваліфікацію викладач фізичного виховання. Вчитель фізичної культури і валеології. Керівник спортивних секцій, організатор туристичної роботи. На кафедрі ТМФВ викладає дисципліни: теорія і методика викладання волейболу; вступ до спеціальності, спортивно-педагогічне удосконалення: волейбол. Тема наукового дослідження: «Методика розвитку спеціальних рухових здібностей студентів у процесі занять у групах спортивно-педагогічного удосконалення». Кількість публікацій: понад 30 і тому числі у фахових та закордонних видавництвах.

Коло наукових інтересів:«Методика розвитку спеціальних рухових здібностей старшокласників у процесі занять волейболом»

shastlyvyu

Щастливий Сергій Миколайович - асистент

Майстер спорту з футболу. Закінчив Харківський державний інститут фізичної культури та Харківську державну академію фізичної культури. Спеціальність: фізична культура і спорт. На кафедрі ТМФВ викладає дисципліни: спортивно-педагогічне вдосконалення: футбол (чоловіки), теорія і методика викладання гандболу, теорія і методика викладання настільного тенісу, педагогічна практика на робочому місці вчителя. Кількість публікацій: 15.

Коло наукових інтересів: Техніка в футболі, методика, тренування футболістів.

pustovoit

Пустовойт Петро Андрійович - асистент

Закінчив Сумський державний педагогічний інститут ім. О. Макаренка, 1994 р. Коломийський інститут, 1985 р. Відмінник освіти України. На кафедрі ТМФВ викладає дисципліни: теорія і методика викладання футболу, теорія і методика викладання баскетболу, спортивно-педагогічне вдосконалення: міні-футбол., педагогічна практика на робочому місці вчителя. Кількість публікацій - 15.

Коло наукових інтересів: Техніка в футболі, методика та тренування юних футболістів.

shevchov

Шевцов Олексій Олександрович - асистент

У 1997 році закінчив Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С. Макаренка. Спеціальність: фізична культура. У 2004 році Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка. Спеціальність: викладач фізичної культури. На кафедрі ТМФВ викладає дисципліни: теорія і методика викладання легкої атлетики, спортивно-педагогічне вдосконалення: легка атлетика, ппедагогічна практика на робочому місці вчителя.

Коло наукових інтересів: Вплив занять з легкої атлетики на всебічний розвиток студентів. 

Pukupenko

Пилипенко Микола Іванович - асистент

Закінчив (1979-1981) Донецький технікум фізичної культури і спорту профтехосвіти СРСР. Спеціальність: викладач фізичної культури. (1984-1988) Чернігівський державний педагогічний інститут ім. Т.Г. Шевченка. Спеціальність: Викладач початкового військового навчання і фізичного виховання. На кафедрі ТМФВ викладає дисципліну фізична реабілітація з основами масажу, спортивна медицина, теорія і методика викладання спортивних єдиноборств, Кількість публікацій: більше 10 статей в тому числі і в закордонних видавництвах.

Коло наукових інтересів:Дзюдо як засіб розвитку фізичних та моральних  якостей студентськоъ молоді.

Petrukey

Петрикей Ольга Олексіївна – асистент

Закінчила у 2000 р. Глухівський державний педагогічний інститут. Спеціальність: Трудове навчання і профорієнтація. На кафедрі ТМФВ викладає дисципліни: психологія, психологічна підготовка, безпека життєдіяльності, охорона праці та цивільний захист. Кількість публікацій – більше 10.

Коло наукових інтересів: Формування готовності майбутніх вчителів фізичної культури до професійного саморозвитку; проблеми професійного саморозвитку студентів у навчально- виховному процесі.

Gerdt
Гердт Марина Валеріївна - старший лаборант
 
gulak

Гулакова Ганна Валеріївна - старший лаборант кафедри теорії і методики фізичного виховання. Працює в університеті з 2019 року. І розряд з туризму.

 

Дисципліни кафедри:

1. Нові інформаційні технології;

2. Фізіологія людини;

3. Основи медичних знань;

4. Анатомія людини;

5. Вступ до спеціальності;

6. Екологія внутрішнього світу людини;

7. Теорія і методика викладання музично-ритмічного виховання;

8. Теорія і методика викладання гімнастики;

9. Теорія і методика викладання легкої атлетики;

10. Теорія і методика викладання баскетболу;

11. Теорія і методика викладання лижного спорту;

12. Теорія і методика викладання рухливих ігор;

13. Теорія і методика викладання боротьби;

14. Спортивно-педагогічне вдосконалення (підвищення спортивної майстерності).

15. Основи наукових досліджень;

16. Біохімія;

17. Основи масажу.

18. Теорія і методика викладання волейболу.

19. Теорія і методика викладання туризму.

20. Теорія і методика викладання спортивного орієнтування.

21. Біомеханіка спорту.

22. Історія фізичної культури.

23. Теорія і методика викладання гандболу.

24. Теорія і методика викладання плавання.

25. Теорія і методика викладання валеології.

26. Гігієна.

27. Фізична реабілітація.

28. Теорія, методика фізичного виховання і спорту.

29. Спортивна метрологія.

30. Теорія і методика викладання футболу.

31. Основи інформатики і математичної статистики.

32. Спортивна морфологія.

33. Теорія і методика викладання бадмінтону і тенісу.

34. Методика фізичного виховання в спеціальних медичних групах.

35. Фізіологічні основи фізичного виховання і спорту.

36. Фізкультурно – спортивні споруди і тренажери.

37. Олімпійський і професійний спорт.

38. Організація управління фізичною культурою і спортом.

39. Організація краєзнавчо-туристичної діяльності.

40. Теорія і методика викладання спортивних ігор.

41. Теорія і методика обраного виду спорту.

42. Теорія і методика викладання самооборони і рукопашного бою.

43. Теорія і методика викладання силових видів спорту.

44. Біохімія спорту.

45. Теорія і методика викладання шейпінгу і аеробіки.

46. Основи спортивного тренування.

47. Теорія і методика тренування юних спортсменів.

48. Медико-біологічний контроль у фізичному вихованні.

49. Організація туристичної роботи.

50. Організація спортивно-масової роботи.

51. Спецкурс.

52. Нетрадиційні спортивні ігри та розвагою

53. Національні та східні одноборства.

54. Фізичне виховання.

Контактна інформація

Адреса: м. Кролевець, вул. Зелінського, ауд. 23.

Електрона адреса:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Адреса: м. Глухів, вул. Києво-Московська, 24, корпус № 5, кабінет 508.

Електрона адреса:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

15.04.20р. Працюємо згідно плану роботи.

Планове засідання кафедри дошкільної педагогіки і психології

15.04.2020


Коротка довідка про кафедру

Кафедру дошкільної педагогіки і психології створено в 1999 році. З часу заснування і до сьогодні викладачами кафедри здійснюється якісна підготовка фахівців для закладів дошкільної освіти. На кафедрі створені міцні традиції постійного наукового пошуку, нових підходів у вихованні, в розробці новітніх технологій, урахування національних особливостей і досвіду як вітчизняних, так і зарубіжних закладів освіти. Викладачі кафедри є авторами науково-методичних публікацій, серед яких: навчальні програми, підручники, методичні посібники з грифом МОН України, монографії.

Викладачі кафедри беруть участь у міжнародній діяльності (Загородня Л.П., Данильченко І.Г. – міжнародна грантова програма Еразмус+, напрям Жан Моне «Реалізація стратегії екологічної безпеки: інтеграція європейського досвіду»;Марєєва Т.В. –Міжнародна академічна мобільність КА107Erasmus+ (викладання) (Турецька Республіка, університет Афйон Коджатепе; Данильченко І.Г. – закордонне стажування «Інструменти підтримки мобільності науковців в фінансовій перспективі ЄС на 2014-2020 роки»(м. Лодзь (Польща).

Усі викладачі кафедри є членами ВГО «Асоціація працівників дошкільної освіти». Загородня Л.П., Данильченко І.Г. є експертами з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Викладачі кафедри постійно працюють над розвитком викладацької майстерності (проходять курси підвищення кваліфікації, беруть участь у тренінгах, конференціях, семінарах, вебінарах).

Одним із пріоритетних напрямів роботи викладачів кафедри є залучення здобувачів вищої освіти до наукової роботи, результати якої засвідчують їх призові місця у Всеукраїнських конкурсах та олімпіадах. Перспективними напрямами діяльності кафедри дошкільної педагогіки і психології є відкриття нових спеціальностей.

 

KafDPP

Склад кафедри:

Titarenko

Тітаренко Світлана Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри дошкільної педагогіки і психології.
Закінчила Глухівський державний педагогічний інститут ім. С.М. Сергєєва-Ценського за спеціальністю «Дошкільне виховання та практична психологія» (2000 р.). Кандидат педагогічних наук (ДК № 043471 від 08.11.2007). Спеціальність – 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. Тема кандидатської дисертації «Підготовка майбутніх вихователів до формування у дітей дошкільного віку основних рухових умінь і навичок». Доцент кафедри дошкільної педагогіки і психології (12ДЦ № 031347 від 29.03.2012).
В університеті працює з 2000 року. Має нагороди: Грамота Сумської обласної державної адміністрації управління освіти і науки (2008); Подяка Сумської обласної ради (2012). Коло наукових інтересів: професійна підготовка майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти, збереження психічного здоров’я вихователів.
Має понад 80 науково-методичних публікацій, серед яких методичні посібники з грифом МОН України, а саме: «Педагогічна майстерність вихователя дошкільного закладу» (2010 р.) (співавтор Л.П. Загородня), «Фізичне виховання дітей дошкільного віку» (2011 р.) (співавтори Л.П. Загородня, Г.П. Барсуковська).
Член ВГО «Асоціація працівників дошкільної освіти», «Українська асоціація дослідників освіти».

 

 

Artemova

 
     Артемова Любов Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор є провідним ученим у галузі теорії та історії педагогіки, дошкільного виховання, теорії та методики професійної освіти дорослих, а також соціальної педагогіки. Під її керівництвом сформувалася наукова школа з проблем теорії та практики виховання й навчання дітей дошкільного віку, учнів школи, студентів. Захищено 29 кандидатських дисертацій, 2 докторські.

Опубліковано 312 наукових праць. Серед них монографії, навчальні та наочні посібники, підручники, програми, статті, методичні розробки. Найбільш вагомими для розвитку теорії і практики дошкільного виховання, школи, освіти є монографії «Моральне виховання дошкільників» (1974 р.), «Формування суспільної спрямованості дитини в грі» (1989 р.), наочно-методичні посібники «Театралізовані ігри дошкільників» (1990 р.), «Вчися граючись» (1995 р.), «Колір, форма, величина» (1997 р.), «Театр і гра» (2002 р.), «Крок за кроком в Україні» (2003 р.), підручник «Історія педагогіки України» (2006 р.), навчальний посібник «Педагогіка і методика вищої школи» (2008 р.).

Артемова Л.В. неодноразово очолювала творчі наукові колективи розробників документів МОН України: Державна національна програма «Освіта» Україна ХХІ століття. – 1994 р. (розділ «Дошкільне виховання»), Закон України про дошкільну освіту – 2001 р., Концепція дошкільної освіти в Україні – 1993 р., Базовий компонент дошкільної освіти – 2000 р. (співавтор). Автор і науковий керівник ряду програм Міністерства освіти і науки України для дошкільників, програм для ВНЗ: «Дошкільна педагогіка», «Історія педагогіки», «Соціальна педагогік», «Теорія і практика вищої школи».

В проекті США «Перші кроки» та Міжнародного фонду «Відродження» голова наглядової ради проекту, керівник, тренер, учасник семінарів для працівників дошкільного виховання, школи та вищих навчальних закладів в Угорщині (двічі), в Киргизстані (одноразово), в Литві (одноразово), в Україні (щорічно) протягом (1994–2004 рр.) науковий керівник та розробник Програми «Крок за кроком в Україні» (2003 р.) для батьків, соціальних працівників, студентів, виданої за підтримки Unicef за проектом «Старокостянтинів – місто дружнє до дитини». Написано й видано підручник «Історія педагогіки України», який відзначено 3 вищим грантом МФ «Відродження». Артемова Л.В. – член спеціалізованої вченої ради з присвоєння вченого ступеня кандидата та доктора педагогічних наук при Інституті проблем виховання АПН України. Нагороджена знаком «Відмінник народної освіти УРСР» (1970 р). 

dekan

 

Загородня Людмила Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної педагогіки і психології Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Працює в університеті з 1990 року.
Коло наукових інтересів: імідж закладу дошкільної освіти; підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти до створення позитивного іміджу дошкільної установи; підготовка магістрів до забезпечення якості освітнього процесу в закладі дошкільної освіти; формування основ педагогічної  майстерності в майбутніх вихователів закладу дошкільної освіти; формування екологічної компетентності в майбутніх вихователів закладу дошкільної освіти; розвиток естетичної компетентності в майбутніх вихователів; формування фізкультурно-оздоровчої компетентності в майбутніх вихователів.
З 2015 по 2018 р. у складі команди викладачів ГНПУ ім. О. Довженка працювала над виконанням грантової програми Jean Monnet ModuleIMPLEMENTINGTHESTRATEGYOFENVIRONMENTALSECURITY: INTEGRATIONOFEUROPEANEXPERIENCE (562284-EPP-1-2015-1-UA-EPPJMO-MODULE) (Реалізація стратегії екологічної безпеки: інтеграція європейського досвіду).
Має понад 80 науково-методичних публікацій, серед яких: навчальні програми з грифом МОН України, а саме: «Основи педагогічної майстерності» (2000 р.), «Основи педагогічної майстерності» (2003 р.) та методичні посібники «Педагогічна майстерність вихователя дошкільного закладу» (2010 р.) (співавтор С.А. Тітаренко), «Фізичне виховання дітей дошкільного віку» (2011 р.) (співавтори С.А. Тітаренко і Г.П. Барсуковська); «Досвід європейських країн у вирішенні питань екологічної безпеки» (2017 р.) (співавтори О.С. Мельник, І.М. Коренева, І. Г. Данильченко); монографія «Підготовка магістрів до забезпечення якості освітнього процесу в закладі дошкільної освіти» (2019 р.).
Член ВГО «Асоціація працівників дошкільної освіти».
Експерт з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

 

dan

Данильченко Ірина Григорівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач. На посаді викладача працює з  2008 року.
Коло наукових інтересів: формування мовно-літературної компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти; формування екологічної компетентності майбутнього вихователя закладу дошкільної освіти на засадах європейського досвіду реалізації стратегії екологічної безпеки.
Має більше 20 науково-методичних публікацій, з них: 2 розділи в колективних монографіях («Комплексний підхід до формування професійної компетентності майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу», 2015 р.; «Культуровідповідне управління дошкільною освітою як умова ефективного розвитку дітей дошкільного віку», 2016 р.), 1 розділ в навчальному посібнику («Досвід європейських країн у вирішенні питань екологічної безпеки», 2017 р.) , співавтор  навчально-методичного посібника з практики для студентів ОС «Бакалавр» («Педагогічна практика: навчально-методичний посібник для студентів ОС «Бакалавр» спеціальності 012 «Дошкільна освіта»», 2019 р.)  та методичних рекомендацій з педагогічних практик студентів ОС «Магістр» («Методичні рекомендації щодо проходження педагогічних практик студентами ОС «Магістр» спеціальності 012 «Дошкільна освіта»», 2018 р.).
Взяла участь у міжнародній грантовій програмі Еразмус+, напрям Жан Моне «Реалізація стратегії екологічної безпеки: інтеграція європейського досвіду» 562284-EPP-1-2015-1-UA-EPPJMO-MODULE; у закордонному стажуванні Wy?szaSzko?aEdukacjiZdrowotnejiNaukSpo?ecznychw ?odzi «Інструменти підтримки мобільності науковців в фінансовій перспективі ЄС на 2014-2020 роки» (м. Лодзь (Польща). Диплом від 24.11.2016.
Член ВГО «Асоціація працівників дошкільної освіти».
Експерт з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.
Викладає дисципліни:«Культура мовлення і виразне читання», «Дитяча література», «Ознайомлення дітей із суспільним довкіллям», «Інноваційні технології в освіті», «Методика викладання педагогіки дошкільної».
 
DSC 5664
Марєєва Тетяна Вікторівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач.
Працює в університеті з 2009 року. Відповідає за діяльність молодих науковців на факультеті.
У 2017 році захистила дисертацію з теми «Підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до створення позитивного професійного іміджу» зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
Коло наукових інтересів: професійний імідж вихователів дошкільних навчальних закладів, професійна підготовка фахівців для системи дошкільної освіти, формування екологічної культури дошкільників, навчання дітей іноземних мов у ДНЗ.
Досвід роботи: з 2008 по 2009 р. працювала в ДНЗ «Світлячок» Глухівської міської ради на посаді керівника гуртка з англійської мови, вихователя різновікової санаторної групи. З 2009 р. розпочала професійну діяльність на посаді викладача кафедри дошкільної педагогіки і психології Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.
Має 19 наукових праць (з них 2 колективні монографії, 2 статті в закордонних виданнях, 2 статті в збірниках, що індексуються в наукометричній базіIndexCopernicus), 1 навчально-методичний посібник без грифу МОН України «Діалоги англійською. Природа Землі та космосу» (2012 р.).
Взяла участь в Міжнародній академічній мобільності КА107 Erasmus+ (викладання) (Турецька Республіка,  університет Афйон Коджатепе). Період перебування в Університеті Афйон Коджатепе – з 15 до 20 жовтня 2018 року.
Прочитано 8 годин лекційного курсу з дисципліни «Педагогічна майстерність та професійний імідж вихователя»; взяла участь у круглому столі з питань державного управління вищими педагогічними закладами.
Викладає дисципліни: «Основи наукових досліджень», «Основи педагогічної майстерності», «Професійний імідж вихователя ДНЗ», «Етика та психологія педагогічного спілкування вихователя ДНЗ», «Основи природознавства з методикою». Здійснює керівництво педагогічною практикою та курсовими роботами студентів факультету дошкільної освіти зі спеціалізації «Іноземна мова».
Barsukovskaia
Барсуковська Галина Петрівна  – старший викладач кафедри дошкільної педагогіки і психології. Працює в університеті з 1990 року.
Коло наукових інтересів: фізичне виховання дітей дошкільного віку в природних умовах.
Має понад 25 публікацій, серед яких навчально-методичний посібник з грифом МОН у співавторстві з Л. П. Загородньою та С. А. Тітаренко «Фізичне виховання дітей дошкільного віку (2011 рік), 2 параграфи у колективній монографії «Система підготовки майбутніх вихователів до фізичного виховання дітей дошкільного віку» (2010 рік, параграф в колективній монографії «Комплексний підхід до формування професійної компетентності майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу» (2015 рік).
Відповідає за профорієнтаційну роботу на факультеті. Викладає дисципліни «Педагогіка дошкільна», «Психологія дитяча», «Основи дитячого туризму».
   
Lqbuva

Любива Віталіна Вячеславівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри дошкільної педагогіки і психології
Закінчила Глухівський державний педагогічний інститут з відзнакою у 2002 році та отримала диплом спеціаліста за спеціальністю «Дошкільне виховання», здобула кваліфікацію «вихователь дітей дошкільного віку з правом проведення занять англійською мовою».
З 2014 по 2017 рік навчалася в аспірантурі Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
Тема дисертаційної роботи: «Формування готовності майбутніх фахівців дошкільної освіти до творчої самореалізації у професійній діяльності»
Опубліковано 16 наукових праць (з них 11 одноосібні): 5 статей у наукових фахових виданнях України з педагогічних наук, 4 з яких – у виданнях, що входять до наукометричних баз (Index Copernicus та РИНЦ); 1стаття в електронному міжнародному періодичному виданні; 1 колективна монографія, 1 двоосібна монографія; 9 публікацій у збірниках матеріалів науково-практичних конференцій, 2 з яких – закордонні. 

Mykyta

Микита Наталія Григорівна – старший лаборант. В університеті працює з 1987 року. Забезпечує технічне, корекційне оформлення планів практичних занять, навчально-методичне забезпечення дисциплін, екзаменаційних білетів. Бере участь в організації Всеукраїнських, обласних семінарів, конференцій. Допомагає у додержанні дисципліни, комфорту на кафедрі, сприяє теплим і коректним взаєминам викладачів, підтримує естетичний вигляд кафедри.
  

Дисципліни кафедри
ОС «Бакалавр»
• Вступ до спеціальності
• Педагогіка дошкільна
• Історія дошкільної педагогіки
• Психологія загальна
• Психологія дитяча
• Етнопсихологія
• Основи педагогічної майстерності
• Інклюзивна освіта
• Інклюзивна освіта й основи дефектології
• Культура мовлення та виразне читання
• Ознайомлення дітей із суспільним довкіллям
• Дитяча література
• Теорія та методика виховання дітей з вадами мовлення
• Професійний імідж вихователя ДНЗ
• Організація та планування логопедичної роботи
• Основи логопедії та дефектології з практикумом
• Спеціальна педагогіка та історія логопедії
• Іноземна мова
• Методика навчання дітей іноземних мов і культур
• Практичний курс англійської мови
• Теоретичний курс англійської мови
• Література для дітей англійською мовою
• Інноваційні технології в освіті
• Основи наукових досліджень
• Декоративне мистецтво та основи дизайну
• Художня праця
• Комп’ютерні технології в роботі з дітьми
ОС «Магістр»
• Актуальні проблеми досліджень в дошкільній педагогіці
• Психологія вищої школи
• Педагогіка: педагогіка вищої школи, менеджмент освіти, дистанційна освіта
• Управлінні діяльністю ДНЗ
• Методика викладання педагогіки дошкільної
• Імідж дошкільного навчального закладу
• Методика забезпечення якості освітнього процесу в ЗДО
Викладачі кафедри забезпечують керівництво такими видами практики
ОС «Бакалавр»:
• Безвідривна в ЗДО (ознайомлювальна)
• Практика в групах раннього віку
• Навчальна в ЗДО
• Методична в ЗДО
• Навчальна в групах дітей раннього/дошкільного віку
• Навчально-методична зі спеціалізації «Англійська мова»
• Навчально-методична зі спеціалізації «Корекційна освіта»
ОС «Магістр»
• Навчально-управлінська практика в закладах дошкільної освіти, відділах освіти, закладах вищої освіти І-ІV рівня акредитації
• Навчально-наукова практика «На робочому місці викладача»
  Викладачі кафедри забезпечують керівництво курсовими роботами з психології дитячої, педагогіки дошкільної, зі спеціалізації «Англійська мова»; бакалаврськими, магістерськими роботами.
Контактна інформація
Адреса: м. Глухів, вул. son fuck daddy Києво-Московська, 24, корпус № 2, кабінет 56.

Підвищили кваліфікаційний рівень

12

34

 Moodle5 Google6

781

910

 

 

08.04.20р. 09:30 (програма ZOOM)Засідання кафедри теорії і методики дошкільноїосвіти

На порядку денному:

 1. Ознайомлення з рішеннями ректорату, вченої ради університету, ради факультету дошкільної освіти.
 2. Звіти викладачів кафедри за період карантину.
 3. Стан написання курсових, бакалаврських, магістерських робіт студентами денної та заочної форм навчання.
 4. Хід та аналіз педагогічної практики студентів денної форми навчання.
 5. Затвердження білетів до літньої екзаменаційної сесії та державних екзаменів.
 6. Аналіз результатів роботи кураторів академічних груп.
 7. Стан профорієнтаційної роботи викладачів кафедри.
 8. Стан підготовки до друку навчально-методичних посібників, статей викладачів кафедри.
 9. Різне.

1.08.04.2020

 

 Коротка довідка про кафедру

Кафедра теорії і методики дошкільної освіти створена у 2014 р. Наразі на кафедрі працює 6 кандидатів педагогічних наук, доценти – Корякіна Ірина Вікторівна, Гордій Ніна Миколаївна, Шовкопляс Ольга Миколаївна та старші викладачі – Куліш Інна Дмитрівна, Заїка Олена Яківна, Лісневська Наталія Валентинівна; асистенти кафедри – Цись Наталія Олександрівна, Дмитренко Аліна Павлівна; старший лаборант Труш Ірина Анатоліївна. Наукові пошуки колективу кафедри спрямовані на розробку фундаментальних досліджень з проблем навчання, виховання та оздоровлення дитини, оптимізацію освітнього процесу в закладі дошкільної освіти.

kafTMDO 

 

Склад кафедри:

 

Koryakina

Корякіна Ірина Вікторівна – завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент. Працює в університеті з 1990 року. Нагороджена грамотою Міністерства освіти і науки України, нагрудним знаком «Відмінник освіти України». 
Коло наукових інтересів: теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх вихователів до управління художньо-творчою діяльністю дітей дошкільного віку та актуальні проблеми підготовки дітей до навчання в школі.
Наукових публікацій понад 50. Серед них: «Дошкільникам про історію рідного міста Глухова: методичний посібник» (2015), «Педагогічна практика: навчально-методичний посібник для студентів ОС «Бакалавр» спеціальності 012 «Дошкільна освіта»» (2019), статті, видані за кордоном «Theformationofartistic- creativeskillsof 6-yearsoldchildrenviaplot-painting» (2015), «Managingartandcreativeactivitiesofpreschoolchildrenon thebasisofindividualanddifferential approach» (2017). Керуєнауковоюроботоюстудентів, магістрантів, аспірантів.
  
Ghordiy
 
Гордій Ніна Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент. Працює в  університеті з 1991 року. Нагороджена грамотою Міністерства освіти і науки  України,  нагрудним знаком «Відмінник освіти України» та медаллю «Софія Русова». Є членом-кореспондентом України Академії Акмеології з 2013 року.
Коло наукових інтересів: Вітчизняна педагогічна журналістика другої половина XІХ –  початку ХХ століття. 
Наукових публікацій – понад 70.
 
4.1
 

Шовкопляс Ольга Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент. 

Закінчила Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка у 2005 році (кваліфікація-фізичний реабілітолог).
Працює в університеті з 2007 року.
Захистила кандидатську дисертацію у 2011 році (ДК №006821 від 17.05.2012). Спеціальність – 13.00.04 – теорія і методика професійної підготовки. Тема кандидатської дисертації «Підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до роботи з дітьми з функціональними порушеннями опорно-рухового апарату».
30.06. 2015 року отримала вчене звання доцента 12ДЦ №043355.
У 2018 році закінчила докторантуру Глухівського національного педагогічного університету за спеціальністю 015 Професійна освіта.
Викладає дисципліни: «Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку», «Сучасні технології здоров’я збереження в дошкільній освіті», «Оздоровчі технології та діагностичні методики фізичного виховання дошкільників», «Корекційно-оздоровча робота з дітьми дошкільного віку», «Технологія викладання методики фізичного та валеологічного виховання», «Плавання з методикою викладання».
Має понад 40 наукових публікацій. Серед них монографії, методичні посібники, програми, статті у фахових та закордонних виданнях, публікації, що індексуються в наукометричних базах Index Copernicus. 
Коло наукових інтересів: теоретичні і методичні засади формування готовності майбутніх вихователів до здоров’язбережувальної діяльності з дітьми дошкільного віку.
Має нагороди: Грамоти Сумської обласної державної адміністрації управління освіти і науки України.
Член ВГО «Асоціація працівників дошкільної освіти».
Виконує обов’язки заступника декана факультету дошкільної освіти.
 

Khulish

Куліш Інна Дмитрівна – декан факультету, кандидат педагогічних наук, старший викладач. 
Закінчила Глухівський державний педагогічний інститут ім. С.М. Сергєєва-Ценського у 1992році (кваліфікація-викладач дошкільної педагогіки і психології). По завершенню навчання працювала вихователем ЗДО, практичним психологом, методистом, завідувачем ЗДО, методистом відділу освіти з питань дошкільного виховання.
Працює в університеті з 2000 року.
Захистила кандидатську дисертацію у 2017 році (ДК №041386 від 28.02.2017). Спеціальність – 13.00.07 – теорія і методика виховання. Тема кандидатської дисертації «Педагогічні умови формування в дітей старшого дошкільного віку довірливого  ставлення до дорослих»
Викладає дисципліни: «Теорія і методика формування елементарних математичних уявлень», «Методика керівництва логіко-математичним розвитком дошкільників», «Технологія викладання фахових методик дошкільної освіти (методики математики)»
Має понад 30 наукових публікацій. Серед них монографії, методичні посібники, програми, статті в закордонних виданнях, публікації, що індексуються в наукометричній базі Index Copernicus. 
Коло наукових інтересів:Психологія довірливого ставлення дітей дошкільноговікудо дорослих; формування математичних знань дошкільників; корекціядитячо-батьківських взаємин; формування соціальної компетентності дошкільників.
Підвищення кваліфікації: курси підвищення кваліфікації з англійської мови при Глухівському НПУ ім. О. Довженка (2016р.), підвищення кваліфікації у НАПН ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної освіти (2019 р.).
Має нагороди: Грамоти Сумської обласної державної адміністрації управління освіти і науки України (1999р, 2019р.).
Член ВГО «Асоціація працівників дошкільної освіти».
 

Lisnevska

Лісневська Наталія Валентинівна - кандидат педагогічних наук, старший викладач. Працює в університеті з 2001 року. Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Педагогічні умови створення здоров’язберігаючого середовища в дошкільному навчальному закладі» (13.00.08 – дошкільна педагогіка) (2016 р.)
Коло наукових інтересів – збереження та зміцнення фізичного, психічного, соціального та духовного здоров’я дітей дошкільного віку, створення здоров’язбережувального середовища в ЗДО, особливості застосування оздоровчих технологій у ЗДО, формування в майбутніх вихователів здоров’язбережувальної компетентності, валеологічна освіта дошкільників.
Підвищення кваліфікації: курси підвищення кваліфікації з англійської мови з 15.11.2015 по 15.05.2016 р. Свідоцтво ІМ 0016 від 15.05.2016 р.; закордонне стажування: «Інноваційний навчальний заклад 21 століття – європейський досвід в рамках LLP моделі Європейської комісії». Сертифікат № 2017/11/018, Унівеситет суспільних наук (UNS, Лодзь, 2017).
Має понад 20 публікацій.
ZaikaO
 
Заїка Олена Яківна – кандидат педагогічних наук, старший викладач. Працює в університеті з 1985 року. Захистила кандидатську дисертацію «Розвиток художньо-творчих здібностей майбутніх педагогів засобами концертно-виконавської діяльності» в Національному педагогічному університеті ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти(2013 р.).
Коло наукових інтересів: розвиток художньо-творчих здібностей майбутніх педагогів засобами концертно-виконавської діяльності; історія мистецької спадщини Глухівщини; підготовка майбутніх педагогів до здійснення краєзнавчої роботи з дошкільниками.
Має понад 50 публікацій, серед яких статті, монографії  («Становлення і розвиток національної системи  підготовки педагога до фізичного виховання дошкільників у період ХVIII – поч. ХХ століття» у мон. 
Підвищення кваліфікації: закордонне стажування «Інноваційний навчальний заклад 21 століття – європейський досвід в рамках LLP моделі Європейської комісії» в Університеті суспільних наук UNS, Лодзь, 2017 р. (Сертифікат № 2017/11/013).

 cus1

Цись Наталія Олександрівна – асистент.  Працює в університеті з 2007 року.
У 2013 році здобула другу вищу освіту за спеціальністю: вчитель фізичної культури, фахівець з фізичної реабілітації та фітнесу. Проводить секційні заняття з аеробіки.
Коло наукових інтересів: Формування здоров’язберігаючого середовища у студентів спеціальних медичних груп.
У 2019 році закінчила курси підвищення кваліфікації при Глухівському НПУ ім. О. Довженка з 17.01.2019 по 16.07.19 Свідоцтво 12 СПК № 076 / 021255527-19 від 16.07.2019р., та здобула кваліфікацію "Викладач дошкільної педагогіки та інструктор з фізичної культури".
Понад 20 наукових публікацій 
6
 
Дмитренко Аліна Павлівна – асистент кафедри теорії і методики дошкільної освіти, аспірант Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.
Коло наукових інтересів: підготовка майбутніх вихователів до формування професійної компетентності на засадах технологічного підходу.
Має понад 10 публікацій. Бере активну участь у наукових конференціях різних рівнів.
 

Trush

Труш Ірина Анатоліївна – старший лаборант кафедри,аспірантГлухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.
Коло наукових інтересів: підготовка майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до розвитку дитячої творчості.
Має понад 10 публікацій. Бере активну участь та є членом організаційних комітетів конференцій, семінарів різного рівня.

 

Дисципліни кафедри:

ОС «Бакалавр»

 • Валеологічна освіта в ДНЗ (теорія та технологія валеологічної освіти дошкільників)
 • Валеологічна освіта в ДНЗ (організація здоровязбережувального середовища в ДНЗ)
 • Вікова фізіологія і валеологія
 • Дошкільна лінгводидактика
 • Корекційно-оздоровча робота з дітьми дошкільного віку
 • Методика навчання ходьбі на лижах
 • Оздоровчі технології та діагностичні методики фізичного виховання дошкільників
 • Основи дитячого туризму
 • Основи медичних знань
 • Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва
 • Основи природознавства з методикою
 • Педіатрія
 • Плавання з методикою викладання
 • Рухливі та спортивні ігри з методикою викладання
 • Теорія та методика музичного виховання
 • Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень
 • Теорія та методика співпаці з родинами
 • Теорія та методика фізичного виховання
 • Хореографія з методикою викладання

ОС «Магістр»

 • Методика керівництва логіко-математичним розвитком дошкільників
 • Методика керівництва роботою з формування мовленнєвої компетентності
 • Методика формування культури здоров’я  у майбутніх вихователів
 • Сучасні технології здоров’язбереження в дошкільній освіті
 • Теорія та технологія розвитку дитячої художньої творчості
 • Технологія формування екологічної культури дітей дошкільного віку
 • Технологія викладання фахових методик ДО (методика математики)
 • Технологія викладання фахових методик ДО (методикаобразотворчого мистецтва)
 • Технологія викладання фахових методик ДО (методикаприродознавства)
 • Технологія викладання фахових методик ДО (методика розвитку мови)
 • Технологія викладання фахових методик ДО (методикафізичного та валеологічного виховання)

Викладачі кафедри забезпечують керівництво такими видами практики

ОС «Бакалавр»

 • Безвідривна в ЗДО (ознайомлювальна)
 • Практика в групах раннього віку
 • Навчальна в ЗДО
 • Методична в ЗДО
 • Навчальна в групах дітей раннього/дошкільного віку
 • Навчально-методична зі спеціалізації «Фізичне виховання»

ОС «Магістр»

 • Навчально-управлінська в ЗДО, відділах освіти
 • Навчально-наукова «На робочому місці викладача»

Кафедра забезпечує керівництво курсовими роботами з фахових методик дошкільної освіти, зі спеціалізації «Фізичне виховання»; дипломними (бакалаврськими), магістерськими роботами.

Контактна інформація

Адреса: м. Глухів, вул. Києво-Московська, 24, корпус № 1, кабінет 18.

Дочірні категорії