5 квітня 2021 р. викладачі кафедри дошкільної педагогіки і психології Л.П. Загородня і І.Г. Данильченко в рамках науково-педагогічного стажування « Інновації в освіті. Інноваційні технології викладання фахових дисциплін», яке організоване Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, взяли участь у роботі ІІ Міжнародної наукової конференції «Роль науки та освіти в забезпеченні сталого розвитку». Ректор Вищої технічної школи в Катовіце AleksanderOstenda та колеги із різних ЗВО України поділилися досвідом організації освітнього процесу в режимі онлайн, виокремили його сильні й слабкі сторони.

5.04.21.1

5.04.21.2

5.04.21.3

DSC 0001DSC 0015DSC 0019

1. Назва вищого навчального закладу (установи), який провів захід: Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка.

2. Адреса закладу (установи), на базі якого проведено захід: 41400, Сумська область, м. Глухів, вул. Києво-Московська, 24.

3. Дата проведення заходу: 21-22 листопада 2019 року.

4. Співорганізатори заходу: AfionKocatepeUniversity; OndokuzMayisUniversity; Мозырский государственный педагогический университет им. И.П. Шамякина; Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського»; Комунальний заклад «Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»; Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет»; Маріупольський державний університет; Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка; Бердянський державний педагогічний університет; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова; Рівненський державний гуманітарний університет; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Кам’янець-Подільський національний університет імені І. Огієнка.

5. Кількість учасників заходу: 246.

6. Перелік навчальних закладів та установ, які взяли участь у заході:

– вищі навчальні заклади:

1) Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка;

2) Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова;

3) Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»;

4) Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;

5) Маріупольський державний гуманітарний університет;

6) Кам’янець-Подільський національний університет імені І. Огієнка.

7) Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет»;

8) Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка;

9) Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка;

10) Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського;

11) Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка.

– педагогічні училища:

1)ВКНЗСОР «Путивльський педагогічний коледж імені С.В. Руднєва»;

2) Професійно-педагогічний коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

7. Програма конференції (додається).

8.Видано збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської викладацько-студентської науково-практичної конференції з міжнародною участю: Психолого-педагогічний пошук: зб. наукових праць студентів факультету дошкільної освіти [випуск 5] / за ред. О.І. Курка. Глухів: ГНПУ ім. О. Довженка, 2019. 252 с.

9.Рішення конференції:

Робота науково-практичної конференції спрямована на визначення актуальних проблем підготовки фахівців дошкільної освіти в Україні та за кордоном, висвітлення досвіду та інновацій в дошкіллі.

На засадах аналізу вітчизняного та зарубіжного досвідудіяльності закладів дошкільної освіти, підготовки фахівців галузі дошкільної освіти в умовах університетського навчання та системи післядипломної педагогічної освіти, особливостей інтеграції вітчизняної системи дошкільної освіти в європейський освітній простір на засадах збереження національних освітніх традицій пропонуємо:

1. Продовжувати інтеграцію наукової та освітньої діяльності педагогічних закладів вищої освіти в європейський освітній простір через спільні наукові конференції, семінари, програми, гранти та проекти.

2. Продовжувати брати участь у реалізації державної програми академічної мобільності майбутніх фахівців дошкільної освіти в умовах євроінтегрування університетської педагогічної освіти.

3. Відповідно до рекомендацій Ради Європи продовжувати проведення цілеспрямованої науково-методичної діяльності з підтримки й реалізації освітніх інноваційних технологій у процес підготовки фахівців галузі «Дошкільна освіта».

DSC 0024

DSC 0042

DSC 013521.11.19.121.11.19.2

IMG 11546af867abbc6d79fb1fa76ca82f1e VDSC 0020DSC 0035DSC 0043

«Актуальні проблеми підготовки фахівців дошкільної освіти: проблеми, досвід, інновації»,

21-22 листопада 2019 року

1. Назва вищого навчального закладу (установи), який провів захід: Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка.

Детальніше...

Сучасний розвиток дошкільної освіти вимагає пошуків нових підходів до формування становлення особистості дитини. Ця проблема зумовлена вимогою суспільства, яке потребує особистостей з новим світорозумінням, власним життєвим проектом та впевненим прийняттям історичного виклику. Саме дошкільна ланка займає найважливіше місце у формуванні та становленні дитини як суб’єкта життєтворчості.

26 вересня 2019 року на факультеті дошкільної освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка був проведений науково-методичний семінар «Формування життєвої компетентності дітей дошкільного віку в умовах сучасного закладу дошкільної освіти».

         До роботи семінару були запрошені педагогічні працівники закладів дошкільної освіти міста Глухова, викладачі університету та студенти факультету дошкільної освіти.

         Розпочала роботу науково-методичного семінару декан факультету дошкільної освіти, кандидат педагогічних наук Куліш Інна Дмитрівна, яка наголосила, що проблема формування життєвої компетентності у дітей дошкільного віку є актуальним завданням дошкільної освіти на сьогодні, атому педагог повинен забезпечити системний, цілісний підхід до організації життєдіяльності дошкільника для успішного розв’язання життєвих завдань.

         Координувала роботу семінару завідувач кафедри теорії і методики дошкільної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент Ірина Вікторівна Корякіна.

         Змістовними та аргументованими були виступи:

- «Психолого-педагогічні умови формування життєвої компетентності у дітей дошкільного віку» (Тітаренко С.А., канд. пед. наук, доц. кафедри дошкільної педагогіки і психології);

- «Інтеграція змісту дисципліни «Виразне читання і культура мови» і «Дитяча література» в процесі підготовки майбутніх вихователів до формування мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку» (Данильченко І. Г., канд. пед. наук, ст. викладач. кафедри дошкільної педагогіки і психології);

- «Проблеми дитячого білінгвізму в процесі навчання дошкільників англійської мови» (Любива В. В., канд. пед. наук, ст. викладач. кафедри дошкільної педагогіки і психології);

- «Базові навички художньо-мовленнєвої діяльності у життєвій компетентності дошкільника» (Гордій Н. М., канд. пед. наук, доц. кафедри теорії і методики дошкільної освіти);

- «Формування у дітей свідомого ставлення до здоров’я як складова життєвої компетентності» (Шовкопляс О. М., канд. пед. наук, доц. кафедри теорії і методики дошкільної освіти);

- «Підготовка майбутніх вихователів ЗДО до формування життєвої компетентності дітей на засадах технологічного підходу» (Дмитренко А. П., аспірантка Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка);

- «Підготовка майбутніх вихователів до розкриття дитячого творчого потенціалу як складова формування життєвої компетентності дітей» (Труш І. А., аспірантка Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка).

Методист відділу освіти Глухівської міської ради Віталія Олегівна Самощенко поділилася досвідом формування життєвої компетентності дошкільнят на прикладі роботи закладів дошкільної освіти м. Глухова («Фіалка», «Світлячок», «Чебурашка», «Ромашка»). Нею були представлені відеоматеріали з різних напрямів роботи ЗДО, що викликало жваве обговорення аудиторії.

26.09.19

26.09.19.1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ГЛУХІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА

AFION KOCATEPE UNIVERSITY

ONDOKUZMAYIS УНІВЕРСИТЕТ

МОЗЫРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕНННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ИМ. И. П. ШАМЯКИНА

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД «ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ К. Д. УШИНСЬКОГО»

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ»

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В. Г. КОРОЛЕНКА

БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА

ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО

УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ВИКЛАДАЧІВ ДОСЛІДНИКІВ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

КАМЯ’НЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І. ОГІЄНКА

РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

            logo1 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської викладацько-студентської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми підготовки фахівців дошкільної освіти: проблеми, досвід, інновації», яка відбудеться 21-22 листопада 2019 року на базі факультету дошкільної освіти Глухівського національного педагогічного університету

імені Олександра Довженка.

Тематичні напрями роботи конференції

 1. Стан і перспективи розвитку дошкільної освіти в Україні, Європі, світі.
 2. Сучасні технології навчання і виховання дітей дошкільного віку.
 3. Підвищення якості дошкільної освіти: досвід та інновації.
 4. Актуальні проблеми підготовки фахівців у галузі дошкільної освіти.
 5. Досвід впровадження інклюзивної освіти в Україні та Європі.
 6. Проблеми здоров’язбереження в закладах дошкільної освіти.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Форма участі: публікація, доповідь, стендова доповідь.

Загальна інформація

Для участі в роботі конференції потрібно до 01.09.2019 р. надіслати на електронну адресу оргкомітетуЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. такі документи:

а) заявку на участь у конференції за зразком (Додаток 1). Оргвнесок становить 50 грн. (оплата за сертифікат тапрограму конференції);

б) статтю, оформлену відповідно до вимог.

Назви надісланих документів повинні відповідати прізвищу автора публікації, наприклад «Шевченко_Заявка», «Шевченко_Стаття» тощо.

Телефон для довідок: 0665907857; 0682512295 – Тітаренко Світлана Анатоліївна; 0993273912 – Шовкопляс Ольга Миколаївна.

Проїзд, харчування та проживання учасників конференції за рахунок організацій, що відряджають.

За матеріалами конференції планується підготовка та видання фахового збірника наукових праць із педагогічних наук «Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка», який індексується в науково-метричній базі Index Copernicus. З вимогами щодо оформлення статей можна ознайомитися на офіційному сайті збірника http://visn_ped.gnpu.edu.ua, довідки за телефоном: (05444) 2-33-06.

Будемо раді бачити Вас у м. Глухові – історико-культурному центрі сходу Українського Полісся та колишній гетьманській столиці!

Адреса: вул. Києво-Московська, буд. 24, м. Глухів, Сумська область, 41400.

Факультет дошкільної освіти.

Телефон для довідок: 0665907857; 0682512295 – Тітаренко Світлана Анатоліївна; 0993273912 – Шовкопляс Ольга Миколаївна

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ГЛУХІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА

AFION KOCATEPE UNIVERSITY

ONDOKUZMAYIS УНІВЕРСИТЕТ

МОЗЫРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕНННЫЙПЕДАГОГИЧЕСКИЙУНІВЕРСИТЕТИМ. И. П. ШАМЯКИНА

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД «ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ К. Д. УШИНСЬКОГО»

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ»

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В. Г. КОРОЛЕНКА

БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА

ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО

УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ВИКЛАДАЧІВ ДОСЛІДНИКІВ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

КАМЯ’НЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І. ОГІЄНКА

РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

                                  logo1

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

Запрошуємо студентів, аспірантів та молодих науковців до участі у Всеукраїнській викладацько-студентській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми підготовки фахівців дошкільної освіти: проблеми, досвід, інновації», яка відбудеться 21-22 листопада 2019 року на базі факультету дошкільної освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

 

Наукові напрями роботи конференції:

1. Стан і перспективи розвитку дошкільної освіти в Україні, Європі, світі.

 1. Сучасні технології навчання і виховання дітей дошкільного віку.
 2. Підвищення якості дошкільної освіти: досвід та інновації.
 3. Актуальні проблеми підготовки фахівців у галузі дошкільної освіти.
 4. Досвід впровадження інклюзивної освіти в Україні та Європі.
 5. Проблеми здоров’язбереження в закладах дошкільної освіти.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Форма участі: публікація, доповідь, стендова доповідь.

Загальна інформація

Для участі в роботі конференції потрібно до 01.09.2019 р. надіслати на електронну адресу оргкомітетуЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. такі документи:

а) заявку на участь у конференції за зразком (Додаток 1);

б) скан-копію (якісну цифрову фотокартку) квитанції про оплату публікації (30 грн. за сторінку + 2 грн. комісія банку + організаційний внесок – 20 грн.)

в) статтю, оформлену відповідно до вимог (Додаток 2).

Назви надісланих документів повинні відповідати прізвищу автора публікації, наприклад: «Шевченко_заявка», «Шевченко_квитанція», «Шевченко_стаття».

Видання збірника матеріалів конференції заплановано до проведення заходу.

Кошти переказувати на картку Приват Банк 4149439002477051 – Шовкопляс Ольга Миколаївна.

Отримати більш детальну інформацію щодо організації та проведення Інтернет-конференції можна за телефонами:

0993273912 – Шовкопляс Ольга Миколаївна

0665907857; 0682512295 – Тітаренко Світлана Анатоліївна.

За змістову та наукову достовірність, належне оформлення та грамотне викладення матеріалу статті несуть відповідальність автор і науковий керівник.

Статті, надіслані пізніше встановленого терміну, не розглядатимуться.

Проїзд, харчування та проживання учасників конференції за рахунок організацій, що відряджають.

Будемо раді бачити Вас у м. Глухові – історико-культурному центрі сходу Українського Полісся та колишній гетьманській столиці!

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ГЛУХІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА
БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА
ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ
ІМЕНІ А. С. МАКАРЕНКА

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ

Шановні молоді науковці, аспіранти, студенти!
Запрошуємо Вас взяти участь у

ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ
ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
(ПЕРСПЕКТИВИ, ІННОВАЦІЇ, РОЗВИТОК)»,

яка відбудеться 21-22 квітня 2016 року на базі факультету дошкільної освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

ТЕМА КОНФЕРЕНЦІЇ
«СУЧАСНЕ ДОШКІЛЛЯ У КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ»

Наукові напрями роботи конференції:
1. Теоретико-методологічні засади розвитку сучасної дошкільної освіти.
2. Інноваційні технології в теорії та практиці дошкільної освіти.
3. Управління якістю дошкільної освіти: досвід та інновації.
4. Зарубіжний досвід дошкільної освіти в теорії та практиці українського дошкілля.
Робочі мови конференції: українська, російська.
Форма участі: публікація, доповідь.

Детальніше...

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ГЛУХІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА

СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА

Державний вищий навчальний заклад

«Донбаський державний педагогічний університет»

ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.Г. КОРОЛЕНКА

РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД «ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ К.Д. УШИНСЬКОГО»

ВСЕУКРАЇНСЬКА науковО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

В СВІТЛІ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ВИМОГ»

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Професійна підготовка майбутніх вихователів до реалізації завдань фізичного виховання дітей дошкільного віку в світлі сучасних освітніх вимог», яка відбудеться 21-22 жовтня 2015 року на базі факультету дошкільної освіти Глухівського національного педагогічного університеті імені Олександра Довженка.

Тематичні напрями роботи конференції:

1. Теоретико-методичні основи системи фізичного виховання підростаючого покоління в Україні та за кордоном.

2. Формування готовності майбутнього вихователя до фізичного виховання дітей дошкільного віку.

3. Оптимізація корекційно-оздоровчої роботи з дітьми, які мають психофізичні порушення.

4. Наступність у формуванні здоров’язбережувальної компетентності дошкільників і молодших школярів.

5. Підвищення кваліфікації вихователів з питань фізичного виховання дошкільників.

Детальніше...

- Всеукраїнська науково-практична конференція «Досвід підготовки фахівців з фізичного виховання для дошкільних навчальних закладів»

                                                                                                 (21-22 жовтня 2015)

- Регіональний науково-методичний семінар «Духовно-патріотичне виховання дітей дошкільного віку засобами музейної педагогіки». Організатори: ГНПУ імені Олександра Довженка та Сумський обласний інститут післядипломної освіти. На базі ГНПУ імені Олександра Довженка
                                                                                                  (28 квітня 2015)

Дочірні категорії