Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

DSC 0001DSC 0015DSC 0019

1. Назва вищого навчального закладу (установи), який провів захід: Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка.

2. Адреса закладу (установи), на базі якого проведено захід: 41400, Сумська область, м. Глухів, вул. Києво-Московська, 24.

3. Дата проведення заходу: 21-22 листопада 2019 року.

4. Співорганізатори заходу: AfionKocatepeUniversity; OndokuzMayisUniversity; Мозырский государственный педагогический университет им. И.П. Шамякина; Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського»; Комунальний заклад «Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»; Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет»; Маріупольський державний університет; Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка; Бердянський державний педагогічний університет; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова; Рівненський державний гуманітарний університет; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Кам’янець-Подільський національний університет імені І. Огієнка.

5. Кількість учасників заходу: 246.

6. Перелік навчальних закладів та установ, які взяли участь у заході:

– вищі навчальні заклади:

1) Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка;

2) Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова;

3) Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»;

4) Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;

5) Маріупольський державний гуманітарний університет;

6) Кам’янець-Подільський національний університет імені І. Огієнка.

7) Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет»;

8) Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка;

9) Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка;

10) Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського;

11) Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка.

– педагогічні училища:

1)ВКНЗСОР «Путивльський педагогічний коледж імені С.В. Руднєва»;

2) Професійно-педагогічний коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

7. Програма конференції (додається).

8.Видано збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської викладацько-студентської науково-практичної конференції з міжнародною участю: Психолого-педагогічний пошук: зб. наукових праць студентів факультету дошкільної освіти [випуск 5] / за ред. О.І. Курка. Глухів: ГНПУ ім. О. Довженка, 2019. 252 с.

9.Рішення конференції:

Робота науково-практичної конференції спрямована на визначення актуальних проблем підготовки фахівців дошкільної освіти в Україні та за кордоном, висвітлення досвіду та інновацій в дошкіллі.

На засадах аналізу вітчизняного та зарубіжного досвідудіяльності закладів дошкільної освіти, підготовки фахівців галузі дошкільної освіти в умовах університетського навчання та системи післядипломної педагогічної освіти, особливостей інтеграції вітчизняної системи дошкільної освіти в європейський освітній простір на засадах збереження національних освітніх традицій пропонуємо:

1. Продовжувати інтеграцію наукової та освітньої діяльності педагогічних закладів вищої освіти в європейський освітній простір через спільні наукові конференції, семінари, програми, гранти та проекти.

2. Продовжувати брати участь у реалізації державної програми академічної мобільності майбутніх фахівців дошкільної освіти в умовах євроінтегрування університетської педагогічної освіти.

3. Відповідно до рекомендацій Ради Європи продовжувати проведення цілеспрямованої науково-методичної діяльності з підтримки й реалізації освітніх інноваційних технологій у процес підготовки фахівців галузі «Дошкільна освіта».

DSC 0024

DSC 0042

Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru