Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

НАУКОВІ ЛАБОРАТОРІЇ КАФЕДР

    При кафедрах функціонують 3 наукові лабораторії:

- «Професійна підготовка майбутнього вихователя до формування життєвої компетентності дітей дошкільного віку» (кафедри дошкільної педагогіки і психології та теорії і методики дошкільної освіти);

Науково-дослідна лабораторія «Здоров’я дитини» (кафедри теорії і методики дошкільної освіти)

Керівник – к.п.н., доц. Шовкопляс Ольга Миколаївна.

Склад лабораторії:

Курок О.І. – доктор історичних наук, професор, ректор Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

Куліш І.Д. – декан факультету Дошкільної освіти, кандидат пед. наук, старший викладач кафедри теорії і методики дошкільної освіти

Гордій Н.М. – кандидат пед. наук, доцент кафедри теорії і методики дошкільної освіти

Тітаренко С.А. – кандидат пед. наук, доцент, кафедри дошкільної педагогіки і психології

Корякіна І.В. – кандидат пед. наук, доцент, завідувач кафедри теорії і методики дошкільної освіти

Барсуковська Г.П. – старший викладач кафедри дошкільної педагогіки і психології

Лісневська Н.В. – кандидат пед. наук, старший викладач кафедри теорії і методики дошкільної освіти

Діяльність співробітників лабораторії спрямовувалася на залучення професорсько-викладацького складу, магістрантів, педагогів-практиків (вихователів, методистів, завідувачів закладів дошкільної освіти) і студентів до розробки проблем оздоровлення дітей дошкільного віку та професійної підготовки вихователів дітей дошкільного віку в умовах реформування системи дошкільної освіти України на шляху інтеграції до Європейського освітнього простору.

Лабораторія здійснювала свою діяльність у взаємодії з кафедрами теорії і методики дошкільної освіти, дошкільної педагогіки і психології, закладами дошкільної освіти м. Глухова, методичними кабінетами міських та районних управлінь освіти.

За звітний період опубліковано 12 статей:

1 стаття Webofscience;

6 статей у журналах, що входять до переліку наукових фахових видань України;

5 тез доповідей на конференціях різного рівня.

Проведено IV Всеукраїнську інтернет-конференцію студентів, аспірантів та молодих науковців «Актуальні проблеми дошкільної освіти: перспективи, інновації, розвиток» (15-16.02.2018 р.); IІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Дошкільна освіта України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору» (19-20.10.2018 р.) в рамках яких науковці та студенти висвітлювали актуальні питання здоров’язбереження в дошкільній освіті, питання впровадження інноваційних оздоровчих технологій в практику підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти.

За результатами наукових пошуків студентів, молодих науковців вийшов друком Збірник наукових праць «Психолого-педагогічний пошук» №4 в двох частинах.

Під керівництвом працівників лабораторії результати студентських наукових розвідок були відзначені на наукових конкурсах різних рівнів:

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Дошкільна освіта»

 

Шаповал Юлія Вячеславівна, факультет дошкільної освіти, спеціальність 012 Дошкільна освіта, ІV курс, 42-ДО група.

Супрунова Ніна Олександрівна, факультет дошкільної освіти, спеціальність 012 Дошкільна освіта, ІV курс, 42-ДО група.

Бердянський державний педагогічний університет, м. Бердянськ (19-21 квітня 2019 р.), ІІ місце

       Міжнародний конкурс «Науковий дебют – 2017» (Польща) – Шаповал Юлія Вячеславівна, факультет дошкільної освіти, спеціальність 012 Дошкільна освіта, ІV курс, 42-ДО група.

        Міжвузівський Всеукраїнський творчий конкурс для молоді «Творчість – основа розвитку духовного потенціалу людини» – Бокова Катерина, Охріменко Оксана, Скоробагата Ірина факультет дошкільної освіти, спеціальність 012 Дошкільна освіта, магістранти.

Студентами опубліковано 23 самостійних публікацій.

«Безпека та здоров’я людини» (кафедра безпеки життєдіяльності, фізичного виховання та здоров’я людини).

   Протягом 2009-2010 рр. викладачі кафедри дошкільної педагогіки і психології розробляли держбюджетну тему «Система підготовки  майбутнього вихователя до фізичного виховання дітей дошкільного віку». Результати дослідження презентовано в однойменній колективній монографії.

   Наукова лабораторія «Професійна підготовка майбутнього вихователя до формування життєвої компетентності kinky free sex videos дітей дошкільного віку» створена в 2014 року, мета якої проведення експериментальних досліджень з даної проблеми, розробка практичних рекомендацій, написання методичних посібників, монографій, наукових статей, висвітлення актуальних проблем з даної теми на міжнародних, всеукраїнських конференціях, семінарах.

       Сьогодні у складі лабораторії працюють 7 кандидатів наук, 3 старших викладачі, 2 асистенти.

     Наукова лабораторія «Безпека та здоров’я людини» створена в 2014 році.

      Сьогодні у складі лабораторії працюють 3 кандидати наук, 12 асистентів.

Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru