Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

НАУКОВІ ТЕМИ КАФЕДР

    Наукова робота кафедр здійснюється за такими науковими темами:

  - «Формування педагогічної майстерності у майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу» (кафедра дошкільної педагогіки і психології)

НДР кафедри  теорії і методики дошкільної освітп «Оптимізація освітньо-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі».

Викладачі кафедри теорії і методики дошкільної освіти задіяні у дослідженні таких тем:

  1. Підготовка майбутніх вихователів до професійної діяльності в закладі дошкільної освіти.
  2. Формування життєвої компетентності дітей дошкільного віку в процесі освітньо-виховної діяльності.

Результатами цієї роботи є:

  1. Проведено теоретичне обґрунтування ряду педагогічних умов професійної підготовки майбутніх вихователів до здійснення освітньої діяльності в закладах дошкільної освіти,в різних напрямах:

  • інноваційна оздоровча діяльність в закладі дошкільної освіти(к.п.н., доц. Шовкопляс О.М., к.п.н., ст. викл. Лісневська Н.В.);
  • художньо-творча діяльність дітей дошкільного віку (к.п.н., доц. Корякіна І.В., к.п.н., ст. викл. Заїка О.Я., аспірант Труш І.А.);
  • здійснення компетентнісного підходу до розвитку дитячої особистості (д.п.н., проф. Рогальська-Яблонська І.П., к.п.н., доц. Корякіна І.В., к.п.н., доц. Гордій Н.М., к.п.н., доц. Шовкопляс О.М., к.п.н., ст. викл. Куліш І.Д., к.п.н., ст. викл. Заїка О.Я., к.п.н., ст. викл. Лісневська Н.В., аспірант Дмитренко А.П., аспірант Труш ІА.).

  1. Визначено ефективні педагогічні умови професійної підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до формування життєвої компетентності дітей:

  • забезпечення комплексної фахової підготовки на основі взаємообумовленого зв’язку мети, змісту, форм, методів навчання (д.п.н., проф. Рогальська-Яблонська І.П., к.п.н., доц. Корякіна І.В., к.п.н., доц. Гордій Н.М., к.п.н., доц. Шовкопляс О.М., к.п.н., ст. викл. Куліш І.Д., к.п.н., ст. викл. Заїка О.Я., к.п.н., ст. викл. Лісневська Н.В., аспірант Дмитренко А.П., аспірант Труш ІА.);
  • забезпечення інтегрованого підходу до викладання фахових дисциплін у процесі набуття студентами теоретико-методичних знань, умінь та здатності здійснювати вибір доцільних способів розв’язання проблем(к.п.н., доц. Корякіна І.В., к.п.н., ст. викл. Заїка О.Я., аспірант Труш ІА.);
  • упровадження комплексу традиційних та інноваційних технологій у процес фахової підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до формування життєвої компетентності дітей (к.п.н., доц. Гордій Н.М., к.п.н., доц. Шовкопляс О.М., к.п.н., ст. викл. Куліш І.Д., к.п.н., ст. викл. Лісневська Н.В.).

 - «Проблеми формування безпечного та здорового способу життя людини на шляху до сталого розвитку суспільства» (кафедра безпеки життєдіяльності, фізичного виховання та здоров’я людини).

Мета: здійснення постійного удосконалення змісту, форм і методів навчального процесу з фізичного виховання дослідження проблеми фізичного стану студентів упродовж їх навчання в університеті, удосконалення технологій методів і прийомів формування здорового та безпечного способу життя. 

  

Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru