Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

Інформаційний пакет факультету

Назва та адреса

Факультет дошкільної освіти

Контактна інформація факультету.

м. Глухів, вул. Києво-Московська, 24

корпус № 1; кабінет 39

e-mailЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Академічний календар

У 2016 році навчальний рік розпочинається 1 вересня. 

      Перший семестр триває з 1.09.2016. по 30.12.2016.

     Різдвяні канікули тривають з 31 грудня до 9 січня 2017 р.

    Другий семестр розпочинається 10 січня 2017 р. по 30.06.2017.

    Літні канікули розпочинаються 1 липня 2017 р.

Адміністрація факультету

В.о. декана факультету  канд. пед. наук, старший викладач Куліш Інна Дмитрівна

Фахівець факультету, денна форма навчання  Рожнова Вікторія Миколаївна 

Провідний фахівець факультету, заочна форма навчання  Базуріна Тетяна Анатоліївна.

 

Вчена рада факультету

Голова вченої ради факультету – Куліш Інна Дмитрівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач, декан факультету.
Заступник голови вченої ради – Тітаренко Світлана Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної педагогіки і психології.
Вчений секретар – Заїка Олена Яківна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики дошкільної освіти.
Склад вченої ради:
1.  Пономаренко Тетяна Олександрівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри дошкільної педагогіки і психології.
2.  Корякіна Ірина Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії і методики дошкільної освіти.
3.  Гордій Ніна Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики дошкільної освіти.
4.  Барсуковська Галина Петрівна – старший викладач кафедри дошкільної педагогіки і психології.
5.  Цись Дмитро Іванович – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри безпеки життєдіяльності, фізичного виховання та здоров’я людини.
6.  Мельник Олена Сергіївна – кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри безпеки життєдіяльності, фізичного виховання та здоров’я людини.
7.  Пінчук Ірина Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики початкової освіти.
8.  Парпуренко Наталія Юріївна – студентський декан факультету, студентка 22-ДО групи.
9.  Шаповал Юлія Вячеславівна – голова профспілкового комітету студентів, студентка 42-ДО групи.

    Історія факультету

У 1986 році при педагогічному факультеті Глухівського державного педагогічного інституту імені С.М. Сергєєва-Ценського було відкрито відділення дошкільного виховання, що у 1988 реорганізовано у факультет дошкільної педагогіки і психології, який здійснював підготовку фахівців дошкільної освіти за кваліфікацією «Вихователь дітей дошкільного віку, викладач педагогіки та психології дошкільної, інспектор відділу освіти». При факультеті було створено випускову кафедру дошкільної педагогіки та методики дошкільного виховання, а також кафедру фізичного виховання.

За 29 років плідної праці викладачами факультету було підготовлено понад 4 тисячі фахівців для дошкільних і позашкільних навчальних закладів, педагогічних коледжів; міських, районних та обласних відділів освіти. Вони працюють завідуючими та методистами дошкільних навчальних закладів України.

Протягом 1995-1996 років було ліцензовано нові спеціалізації: інструктор з фізичного виховання, практичний психолог у закладах освіти, вихователь дітей дошкільного віку з правом проведення занять англійською мовою, а у 2002 році – соціальний психолог.

У 1999-2000 н.р. кафедру дошкільної педагогіки та методик дошкільного виховання було реорганізовано в кафедру психології та дошкільної педагогіки.

Викладачі кафедри дошкільної педагогіки і психології беруть активну участь у міжнародних, всеукраїнських, міжвузівських науково-теоретичних та науково-практичних конференціях. Результати наукових досліджень викладачів систематично висвітлюються в науково-методичних виданнях.

Силами викладачів кафедри дошкільної педагогіки і психології були проведені Всеукраїнські науково-практичні конференції: «Регіональні аспекти реалізації національної доктрини у розвитку дошкільної освіти» (березень, 2002 р.), «Актуальні проблеми підготовки фахівців дошкільного виховання у світлі Болонського процесу» (18-19 лютого 2005 року), «Підготовка фахівця дошкільного профілю: проблеми, пошуки, знахідки, досвід» (15-16 березня, 2007 р.), «Дошкільна освіта в Україні: історичний досвід та євроінтеграційні процеси» (3-4 червня, 2010 р., м. Глухів).

Колективом кафедри дошкільної педагогіки і психології налагоджено тісну співпрацю зі структурними підрозділами вищих навчальних закладів України. У межах угоди про співробітництво укладено домовленості про співпрацю з вищими педагогічними закладами України, на базі яких проходять стажування і підвищення кваліфікації викладачі кафедри дошкільної педагогіки і психології.

На початку 2014-2015 н.р. кафедра дошкільної педагогіки і психології була розділена на дві кафедри: кафедра дошкільної педагогіки і психології та теорії і методики дошкільної освіти, які починають працювати у складі факультету дошкільної освіти Глухівського національного педагогічного університету, який очолює Л. П. Загородня.

За період існування факультету захищено 8 дисертаційних робіт, одна докторська.

Кафедра фізичного виховання функціонує з 1981 року. На кафедрі працювали талановиті педагоги, видатні науковці, спортсмени О.І. Курок, А.М. Бор, Н.М. Хоменко, Б.О. Мітров, М.І. П’ятаков, О.В. Бріжатий, Р.М. Стасюк, В.І. Курілова, які впроваджували в навчальний процес новітні методики викладання, застосовували передові технології фізичної підготовки студентів. Результати плідної праці викладачів і тренерів підтверджуються виступами студентів на Олімпійських Іграх, Чемпіонатах світу, Європи, Всесвітніх Універсіадах України, інших міжнародних турнірах, які неодноразово ставали переможцями та призерами змагань.

З 2014 року кафедра фізичного виховання була реорганізована в кафедру безпеки життєдіяльності, фізичного виховання та здоров’я людини наказом ректора № 165 від 20.06.2014 році «Про зміни організаційних структур університету», очолила кафедру кандидат технічних наук, доцент О.С. Мельник.

Сьогодні стратегічною метою діяльності кафедри визначено виховання та формування у студентської молоді фізичного, морального та психічного здоров’я, усвідомленої потреби у фізичному вдосконаленні, розвитку інтересу й звички до занять фізичною культурою та спортом, набуття знань і вмінь безпечного та здорового способу життя.

Творчий колектив викладачів кафедри здійснює розробку методичного забезпечення та підготовку студентів до безпечного та здорового способу життя, проведення занять з фізичної культури і спорту.

Робота кафедри ґрунтується на принципах науковості, системності, безперервності, пріоритету оздоровчої спрямованості. У навчальному процесі поєднуються традиційні активні та інтерактивні форми і методи навчання. Виховна робота викладачів кафедри спрямовується на формування у студентів мотивації до здорового способу життя. Наукова робота викладачів спрямована на формування безпечного та здорового існування людини на шляху до сталого розвитку суспільства, удосконалення змісту, форм і методів навчального процесу з фізичного виховання дослідження проблеми фізичного стану студентів упродовж їх навчання в університеті, удосконалення технологій і формування здорового способу життя.

 

Міжнародна співпраця та з ВУЗами України 

 

 Колективом кафедр факультету дошкільної освіти налагоджено тісну співпрацю зі структурними підрозділами вищих навчальних закладів України: Уманським державним педагогічним університетом імені П.Тичини, Рівенським гуманітарним університетом, Полтавським національним педагогічним університетом імені В.Г.Короленка, Вінницьким державним педагогічним університетом імені Михайла Коцюбинського.

 

Напрями підготовки та спеціальності факультету

 

Навчання студентів здійснюється за спеціальністю «Дошкільна освіта»; кваліфікація:

-         Вихователь дітей дошкільного віку, інструктор з фізичного виховання дітей дошкільного віку;

-         Вихователь дітей дошкільного віку з правом проведення занять іноземною мовою (англійською).

 

Денна та заочна форми за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти (термін навчання 4 роки):

-         Напрям підготовки: 6.010101 Дошкільна освіта; кваліфікація: вихователь дітей дошкільного віку; вступні випробування (перелік сертифікатів УЦОЯО): українська мова та література; біологія; історія України.

На базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» на базі педагогічних коледжів, училищ, технікумів (термін навчання – 2 роки):

-         Напрям підготовки: 6.010101 Дошкільна освіта; кваліфікація: вихователь дітей дошкільного віку; вступні випробування: тести з дошкільної педагогіки.

За освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» на основі базової вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр») (термін навчання – 1 рік).

-         Спеціальність: 7.01010101 Дошкільна освіта та 7.01010201 Початкова освіта; кваліфікація: Організатор дошкільної освіти. Вчитель початкової школи; вступні випробування: фахові методики дошкільної освіти; дошкільна педагогіка (додатковий для інших напрямів).

-         Спеціальність: 7.01010101 Дошкільна освіта та 7.01010601 Соціальна педагогіка; кваліфікація: Організатор дошкільної освіти. Соціальний педагог; вступні випробування: фахові методики дошкільної освіти; дошкільна педагогіка (додатковий для інших напрямів).

За освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» на основі базової вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст») та на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр») (термін навчання – 1 рік):

Спеціаліст:

-         Спеціальність: 8.01010101 Дошкільна освіта та 8.01010201 Початкова освіта; кваліфікація: Викладач дошкільної педагогіки та психології. Організатор дошкільної освіти, вчитель початкової школи; вступні випробування: дитяча психологія; іноземна мова; дошкільна педагогіка з фахових методик (додатковий для інших напрямів).

-         Спеціальність: 8.01010101 Дошкільна освіта та 8.01010601 Соціальна педагогіка; кваліфікація: Викладач дошкільної педагогіки та психології. Організатор дошкільної освіти. Соціальний педагог; вступні випробування: дитяча психологія; іноземна мова; дошкільна педагогіка з фахових методик (додатковий для інших напрямів).

Бакалавр:

-         Спеціальність: 8.01010101 Дошкільна освіта та 8.01010201 Початкова освіта; кваліфікація: Викладач дошкільної педагогіки та психології. Організатор дошкільної освіти, вчитель початкової школи; вступні випробування: фахові методики дошкільної освіти; іноземна мова; дошкільна педагогіка (додатковий для інших напрямів).

-         Спеціальність: 8.01010101 Дошкільна освіта та 8.01010601 Соціальна педагогіка; кваліфікація: Викладач дошкільної педагогіки та психології. Організатор дошкільної освіти. Соціальний педагог; вступні випробування: фахові методики дошкільної освіти; іноземна мова; дошкільна педагогіка (додатковий для інших напрямів).

За освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» (перепідготовка) на основі базової або повної вищої освіти (термін навчання – 2 роки):

   -  Напрям: 0101 Педагогічна освіта; спеціальність: 7.01010101 Дошкільна освіта; вступні випробування: педагогіка (тести).

              Спеціалізація:

    - фізичне виховання;

    - іноземна мова (англійська).

Загальні вимоги до зарахування

         Прийом на навчання до факультету дошкільної освіти проводиться Приймальною комісією згідно з Правилами прийому,    розробленими відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених відповідним Наказом   Міністерства освіти і науки України.

Загальні процедури реєстрації

  Реєстрація претендентів на навчання здійснюється приймальною комісією.

Прийом абітурієнтів у 2016 році за ступенем „БАКАЛАВР”

на денну та заочну форми навчання на базі освітньо-кваліфікаційного рівня „Молодший спеціаліст”

(Ліцензія – АЕ № 458561 від 28.07.2014 р.)

На базі педагогічних коледжів, училищ, технікумів

Термін навчання 2 роки

Галузі знань Напрями підготовки Кваліфікація

Перелік фахових

вступних випробувань

Державне замовлення, контракт

Форма навчан

ня

0101 Педагогічна освіта 6.010101 Дошкільна освіта Вихователь дітей дошкільного віку Тести з дошкільної педагогіки Державне замовлення, контракт Денна,  заочна

 

Прийом документів:

на денну форму навчання для осіб, які мають здавати вступне випробування –

з 10 липня до 18 00 год. 24 липня 2015 р.,

для осіб, які мають проходити творчий конкурс – з 10 липня до 18 00 год. 24 липня 2015 р.;

на заочну форму навчання для осіб, які мають здавати вступне випробування –

з 20 липня до 10 серпня 2015 р.,

для осіб, які мають проходити творчий конкурс – з 20 липня до 10 серпня 2015 р.

 

Терміни проведення вступних випробувань та творчих конкурсів:

на денну форму навчання з 25 липня до 01 серпня 2015 р.,

на заочну форму навчання з 11 серпня до 20 серпня 2015 р.

 

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників:

на денну форму навчання – не пізніше 1200 02 серпня 2015 р.,

на заочну форму навчання –не пізніше 1200 21 серпня 2015 р.

Строки закінчення термінів вибору вступниками місця навчання:

на денну форму навчання: о 1700 год. 0серпня 2015 р.

на заочну форму навчання: о 1700 год. 26 серпня 2015 р.

 

Терміни зарахування:

на денну формуза державнимзамовленням –не пізніше 11 серпня 2015 р.,

за кошти фізичних, юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки – не пізніше 18 серпня 2015 р.;

на заочну формуза державним замовленням – не пізніше 30 серпня 2015 р.,

за кошти фізичних, юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки – не пізніше 01 вересня 2015 р.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПОДАЮТЬ ВСТУПНИКИ

1. Заява за встановленою формою

2. Документ про освіту з додатком в оригіналі або його завірена копія

3. Для напряму „Фізичне виховання” - медична довідка за формою 086-о (оригінал)

4. 6 (шість) кольорових фотокарток розміром 3х4 см

5. Ксерокопія довідки про ідентифікаційний код

6. Ксерокопія паспорта (1, 2 та 11 сторінки, а якщо в паспорті дві фотографії – ще й сторінки 3 та 4)

7. Ксерокопія приписного посвідчення або військового квитка, завірена в установленому порядку (для юнаків)

8. Для вступників на заочну форму навчання – ксерокопія трудової книжки (для працюючих), завірена в установленому порядку

 

Прийом абітурієнтів у 2016 році за ступенем „БАКАЛАВР”

на денну та заочну форми навчання на базі повної загальної середньої освіти (11 класів).

(Ліцензія – АЕ № 458561 від 28.07.2014 р.)

Термін навчання 4 роки

Галузі знань Напрями підготовки Кваліфікація

Перелік сертифікатів

УЦОЯО, вступних випробувань

Фінансування

Форма навчан

ня

0101 Педагогічна освіта

6.010101 Дошкільна освіта

Вихователь дітей дошкільного віку

1.Українська мова та література*

2.Біологія

3.Історія України

Державне

замовлення,

контракт

Денна,

заочна

 

Прийом документів:

на денну форму навчання за результатами ЗНО з 10 липня до 1200год. 01 серпня 2015 р.;

для осіб, які мають право складати вступні випробування, проходити співбесіду, що проводить вищий навчальний заклад – з 10 липня до 1800год. 24 липня 2015 р.;

для осіб, які складають творчі конкурси – з 10 липня до 1800год. 24 липня 2015 р.;

на заочну форму навчання за результатами ЗНО з 20 липня до 20 серпня 2015 р.;

для осіб, які мають право складати вступні випробування, проходити співбесіду, що проводить вищий навчальний заклад – з 20 липня до 10 серпня 2015 р.;

для осіб, які складають творчі конкурси – з 20 липня до 10 серпня 2015 р.

Вступні випробування:

на денну форму навчання на базі повної загальної середньої освіти з 25 липня до 01серпня 2015 р.;

на заочну форму навчання на базі повної загальної середньої освіти з 11 серпня до 20 серпня 2015 р.

Творчі конкурси з фізичної культури та трудового навчання:

на денну форму навчання на базі повної загальної середньої освіти з 25 липня до 01 серпня 2015 р.;

на заочну форму навчання на базі повної загальної середньої освіти з 11 серпня до 20 серпня 2015 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників:

на денну форму навчання: перший – не пізніше 1200год.02 серпня 2015 р.;

                                              другий – не пізніше 1200год.07 серпня 2015 р.;

на заочну форму навчання – не пізніше 1200год. 21 серпня 2015 р.

Строки закінчення термінів вибору вступниками місця навчання:

на денну форму навчання: о 1800 год. 05 серпня 2015 р.

на заочну форму навчання: о 1700год. 26серпня 2015 р.

Терміни зарахування:

наденнуформу за державним замовленням – не пізніше 1200год. 08 серпня 2015 р.,

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки – 14 серпня 2015 р;

назаочнуформу за державнимзамовленням – 30 серпня 2015 р.,

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки – 31 серпня 2015 р.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПОДАЮТЬ ВСТУПНИКИ

        1. Заява за встановленою формою

2. Документ про повну загальну середню освіту в оригіналі з додатком або завірена копія

3. Сертифікат (чи сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти (2015 року) або завірена копія

4. Для напряму „Фізичне виховання” - медична довідка за формою 086-о (оригінал)

5. 6 (шість) кольорових фотокарток розміром 3х4 см

6. Ксерокопія довідки про ідентифікаційний код

7. Ксерокопія паспорта – 1, 2 та 11 сторінки

 

Прийом абітурієнтів у 2016 році за освітнім ступенем „Магістр”

на базі освітнього ступеня „Бакалавр” та освітньо-кваліфікаційного рівня „Спеціаліст”

(Ліцензія – АЕ № 458561 від 28.07.2014 р.)

Термін навчання 1 рік

Галузі знань Спеціальності підготовки Кваліфікація Фахові вступні випробування на базі ступеня (ОКР) бакалавра

 Джерела фінансуван

ня

Форма навчан

ня

Фахові вступні випробування на базі ОКР спеціаліста
контракт
0101 Педагогічна освіта 8.01010101 Дошкільна освіта Викладач дошкільної педагогіки і психології

1. Дошкільна педагогіка і дитяча психологія

2. Іноземна мова

3. **

Державне замовлення, контракт

Денна,

заочна

1. Дошкільна педагогіка і дитяча психологія

2. Іноземна мова

** - при вступі на навчання за ступенем магістра на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю в Глухівському НПУ ім. О.Довженка та інших вищих навчальних закладах за відповідною галуззю знань, або іншими галузями, обов’язково проводиться додаткове вступне випробування за спеціальністю, яку здобуває вступник (перелік додаткових вступних випробувань наведено на звороті оголошення)

Додаткові вступні випробування

за ступенем „Магістр” у разі вступу з інших напрямів підготовки:

Галузі знань Спеціальності Додаткові вступні випробування
0101 Педагогічна освіта 8.01010101 Дошкільна  освіта Дошкільна педагогіка з фаховими методиками

Прийом  документів:

на денну та заочну форми навчання на місця державного замовлення та за кошти фізичних або юридичних осіб – з 06 липня до 02 серпня 2015 р.;

Вступні випробування:

на денну та заочну форми навчання на місця державного замовлення та за кошти фізичних або юридичних осіб – з 03 серпня до 07 серпня 2015 р.;

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників:

на денну і заочну форми навчання на місця державного замовлення та за кошти фізичних або юридичних осіб – 08 серпня 2015 р.;

Термін закінчення вибору вступниками місця навчання:

На денну і заочну форму навчання:        1700 11 серпня 2015 року.

Терміни зарахування:

на денну і заочну форми навчання: на місця державного замовлення12 серпня 2015 р.;

за кошти фізичних або юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності – 25 серпня 2015 р.;

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПОДАЮТЬ ВСТУПНИКИ

1. Заява за встановленою формою

2. Диплом бакалавра (спеціаліста) в оригіналі з додатком

      3. Ксерокопія паспорта (1, 2 та 11 сторінки, якщо дві фотографії, то ще й сторінки 3, 4)

       4. Ксерокопія довідки про ідентифікаційний код

5. 6 (шість) кольорових  фотокарток розміром 3x4 см

      6. Ксерокопія приписного посвідчення або ксерокопія військового квитка, завірена в установленому порядку (для юнаків)

   7. Для вступників на заочну форму навчання – копія трудової книжки (для осіб, які мають стаж роботи) завірена в установленому порядку.

8.      

          Ксерокопія приписного посвідчення або ксерокопія військового квитка, завірена в установленому порядку (для юнаків).

9. Для вступників на заочну форму навчання – ксерокопія трудової книжки (для працюючих), завірена в установленому порядку.

     Вступники особисто подають заяву про вступ до факультету, в якій вказують напрям підготовки (у разі вступу на навчання для здобуття ОКР бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття ОКР молодшого спеціаліста, спеціаліста, магістра) та форму навчання.

    Вступник має право подати заяву та документи не більше ніж на три напрями підготовки (спеціальності), про що робиться відмітка на зворотному боці сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти, засвідчена печаткою приймальної комісії Університету, та не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України.

   При прийомі в порядку переведення або поновлення додається також академічна довідка встановленого зразка про незакінчену вищу освіту.

АДРЕСА:

Приймальна комісія, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, вул. Києво-Московська, 24, м. Глухів, Сумська обл., 41400

тел. (05444) 2-33-61

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

www.gdpu.edu.ua

Загальна інформація для студентів

   На факультеті функціонує 2 гуртожитки: один гуртожиток коридорного типу, другий  сімейний, блочного типу (6 кімнат, кухня, санвузол). У залежності від умов проживання місячна оплата в гуртожитку становить від ..... 

    Для студентів здійснюється виносна торгівля. Окрім того, поряд з факультетом є цілий спектр приватних кафе, кіосків.

 Умови для навчання

    Для студентів створені умови для навчання. Факультет має достатню кількість аудиторій, діють бібліотека та читальні зали, де зосереджені найновіші наукові, методичні, періодичні видання у галузі дошкільної освіти. До послуг студентів Інтернет-клас, гуртожитки.

   Кількість аудиторій факультету – 9 (№№ 8, 10, 11, 13, 14, 15, 19, 39, 40), навчальних аудиторій – 8 (№№ 8, 10, 11, 13, 14, 15, 19, 40). Загальна площа аудиторій – 549,2 м кв., навчальна площа аудиторій – 512,4 м кв.

 

Умови для занять спортом і дозвілля

   Вагоме місце на факультеті займає пропаганда здорового способу життя серед студентської молоді, організація фізичного виховання, різного роду спортивних занять і змагань. До послуг студентів два спортивні зали. Викладачі сприяють набуттю студентами належних фізичних форм, залученню до занять у спортивних секціях: футболу, баскетболу, волейболу, настільному тенісі, аеробіка. Особливою популярністю серед студентів користуються секції з волейболу, футболу, настільного тенісу, аеробіки тощо. Щорічно проводяться змагання серед студентів і працівників факультету.

   Студенти мають можливість брати активну участь у загальноуніверситетських конкурсах: з педагогічної майстерності, "Ну-мо, першокурсник!", "Олімпійські ігри", "Посвята у першокурсники", "Міс університет", "Містер університет", а також у проведенні новорічного ранку для дітей викладачів, у театральній студії, літературному театрі, туристичних походах.

Студентські організації

  Найбільшою студентською організацією факультету є студентське самоврядування.

 

Студентське самоврядування факультету дошкільної освіти
на 2017-2018 навчальний рік
Студентський декан – Парпуренко Наталія (22-ДО)
Заступник студенського декана – Солошенко Юлія (32-ДО)
Профорг – Шаповал Юлія (42-ДО)
Заступник профорга – Графова Дар'я (12-ДО)
Секретар – Салівоненко Анастасія (12-ДО)
Голова культмасового сектору – Овсієнко Аліна (22-ДО)
Голова спортивного та туристичного сектору – Мащенко Богдана (12­-ДО)
Голова наукового сектору – Петренко Анна (42-ДО)
Заступник голови наукового сектору – Котлярова Анна (42-ДО)
Голова навчального сектору – Слобожанюк Анна (22-ДО)
Голова волонтерського сектору – Осадча Оксана (43-ДО)
Заступник голови волонтерського сектору – Безделова Наталія (43-ДО)
Голова санітарно-гігієнічного сектору – Шиман Марина (22-ДО)
Редколегія – Сухоженко Надія (43-ДО)

Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru