Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

Методичне забезпечення дисциплін

Кафедра дошкільної педагогіки і психології

Дисципліни кафедри:

 • Психологія дошкільна
 • Педагогіка дошкільна
 • Технологія керівництва дошкільнимвихованням
 • Основи інклюзивної освіти (Основи дефектології та логопедії)
 • Ознайомлення дітей із суспільним довкіллям
 • Етнопсихологія
 •  Актуальні проблеми досліджень в дошкільній педагогіці
 • Виховання дітей раннього віку
 • Вступ до спеціальності
 • Декоративне мистецтво та основи дизайну
 • Дитяча література
 • Дошкільна етнопедагогіка
 • Етнопсихологія
 • Психодіагностика спортивних здібностей
 • Історія дошкільної педагогіки
 • Комп`ютерні технології в роботі з дітьми
 • Культура мовлення та виразне читання
 • Література для дітей дошкільного віку
 • Нові педагогічні технології в освіті
 • Основи дефектології та логопедії
 • Основи корекційної педагогіки
 • Основи наукових досліджень
 • Основи риторичної майстерності
 • Основи педагогічної майстерності
 • Підготовка майбутнього вихователя до створення позитивного професійного іміджу
 • Психологія дитячої творчості
 • Психологія педагогічна
 • Сучасні технології у дошкільній педагогіці
 • Управління педагогічною взаємодією з різними соціальними групами
 • Художня праця

Кафедра теорії і методики дошкільної освіти

Дисципліни кафедри:

 • Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень
 • Дошкільна лінгводидактика
 • Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва
 • Теорія та методика фізичного виховання
 • Теорія та методика музичного виховання
 • Основи природознавства з методикою
 • Іноземна мова (Практичний курс іноземної мови)
 • Практичний курс англійської мови
 • Методика навчання дітей іноземної мови
 • Іноземна мова (спецкурс Практична граматика)
 • Іноземна мова (Лексикологія)
 • Іноземна мова (Література Англії)
 • Іноземна мова (Теоретична граматика)
 • Іноземна мова (Теорія сучасної англійської мови)
 • Іноземна мова (Література для дітей іноземною мовою)
 • Стилістичні особливості англійської мови
 • Плавання з методикою викладання
 • Хореографія з методикою викладання
 • Рухливі ігри
 • Спортивні ігри і вправи з методикою викладання
 • Методика керівництва роботою з формування мовленнєвої компетентності
 • Оздоровчі технології та діагностичні методики фізичного виховання дошкільників
 • Основи дитячого туризму
 • Методика навчання ходьбі на лижах
 • Медико-педагогічний контроль у фізичному вихованні
 • Організація здоров`язбережувального середовища в ДНЗ
 • Спецкурс з фахової підготовки
 • Спецсемінар
 • Теорія та технологія валеологічної освіти дошкільників
 • Теорія та методика співпраці ДНЗ з родинами
 • Практикум з фізичного виховання
 • Корекційно-оздоровча робота з дітьми дошкільного віку
 • Спецкурс з методик дошкільного виховання
 • Методика проведення роботи з народознавства в ДНЗ
 • Методика викладання педагогічних дисциплін
 • Методика викладання у спеціальних медичних групах та техніка масажу
 • Методика керівництва логіко-математичним розвитком дошкільників
 • Теорія та технологія розвитку дитячої художньої творчості
 • Технологія викладання методики математики
 • Технологія викладання методики образотворчого мистецтва
 • Технологія викладання методики природознавства
 • Технологія викладання методики розвитку мови
 • Технологія викладання методики фізичного та валеологічного виховання
 • Технологія формування екологічної культури дітей дошкільного віку

Кафедра безпеки життєдіяльності, фізичного виховання та здоров'я людини

Дисципліни кафедри :

 • Фізичне виховання
 • Безпека життєдіяльності
 • Безпека життєдіяльності та цивільний захист
 • Охорона праці в галузі
 • Основи охорона праці
 • Цивільний захист
 • Основи медичних знань
 • Основи екології
 • Педіатрія
 • Вікова фізіологія і валеологія
 • Методика вивчення валеології, основ безпеки життєдіяльності в початковій школі
 • Охорона праці в соціально-педагогічній сфери
 • Основи медичних знань та охорони здоров'я
 • Спортивна медицина

  

Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru