Робочі програми 2017-2018 навчального року "Бакалавр"

Робоча програма з дисципліни “Основи дитячого туризму”

Робоча програма з дисципліни “Основи природознавства з методикою”

Робоча програма з дисципліни “Плавання з методикою викладання”

Робоча програма з дисципліни “Спортивні ігри і вправи з методикою викладання”

Робоча програма з дисципліни “Оздоровчі технології та діагностичні методики фізичного виховання дошкільників”

Робоча програма з дисципліни “Основи педагогічної майстерності”

Робоча програма з дисципліни “Загальна педагогіка”

Робоча програма з дисципліни “Методика навчання дітей іноземної мови”

Робоча програма з дисципліни “Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва”

Робоча програма з дисципліни “Дошкільна лінгводидактика”

Робоча програма з дисципліни “Рухливі та спортивні ігри з методикою викладання”

Робоча програма з дисципліни “Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень”

Робоча програма з дисципліни “Психологія дитяча”

Робоча програма з дисципліни “Культура мовлення та виразне читання”

Робоча програма з дисципліни “Основи природознавства з методикою”

Робоча програма з дисципліни “Теорія і методика музичного виховання”

Робоча програма з дисципліни “Теорія та методика співпраці ДНЗ з родинами”

Робоча програма з дисципліни “Методика навчання ходьби на лижах”

Робоча програма з дисципліни “Рухливі ігри”

Робоча програма з дисципліни “Психологія дитяча (Психологія дитячої творчості”

Робоча програма з дисципліни “Дитяча література”

Робоча програма з дисципліни “Педагогіка дошкільна”

Робоча програма з дисципліни “Методика проведення роботи з народознавства в ДНЗ”

Робоча програма з дисципліни “Корекційно-оздоровча робота з дітьми дошкільного віку”

Робоча програма з дисципліни “Хореографія з методикою викладання”

Робоча програма з дисципліни “Теорія та методика фізичного виховання”

Робоча програма з дисципліни “Ознайомлення дітей із суспільним довкіллям”

Робоча програма з дисципліни “Інноваційні технології в освіті”

Робоча програма з дисципліни “Іноземна мова (спецкурс “Практична граматика”)”