Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

   

Titarenko

Тітаренко Світлана Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри дошкільної педагогіки і психології.
Закінчила Глухівський державний педагогічний інститут ім. С.М. Сергєєва-Ценського за спеціальністю «Дошкільне виховання та практична психологія» (2000 р.). Кандидат педагогічних наук (ДК №043471 від 08.11.2007). Спеціальність – 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. Тема кандидатської дисертації «Підготовка майбутніх вихователів до формування у дітей дошкільного віку основних рухових умінь і навичок». Доцент кафедри дошкільної педагогіки і психології (12ДЦ №031347 від 29.03.2012).
В університеті працює з 2000 року. Має нагороди: Грамота Сумської обласної державної адміністрації управління освіти і науки (2008); Подяка Сумської обласної ради (2012). Коло наукових інтересів: професійна підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів; збереження психічного здоров’я вихователів.
Автор більше 60 опублікованих праць, зокрема:
1. Педагогічна майстерність вихователя дошкільного закладу : навч. посібник / Л. П. Загородня, С.А. Тітаренко. – Суми «Університетська книга», 2010. - 319 с.
2. Фізичне виховання дітей дошкільного віку : Навчальний посібник / Загородня Л. П., Тітаренко С. А., Барсуковська Г.П.; за заг. ред. Л. П. Загородньої. – Суми: Університетська книга, 2011. – 272 с.
3. Основи дефектології та логопедії : методичний посібник. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О.Довженка, 2012. – 88 с.
4. Готовність майбутніх вихователів до фізичного виховання дітей дошкільного віку. Дефінітивний аналіз // Система підготовки майбутніх вихователів до фізичного виховання дітей дошкільного віку : монографія. Частина перша. – Глухів : РВВ ГНПУ імені Олександра Довженка. – 2010. – С. 117-130.
5. Професійна підготовка студентів до формування у дошкільників основних рухових умінь і навичок // Комплексний підхід до формування професійної компетентності майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу : монографія / під заг. ред. О.І. Курка. – Глухів : РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка, 2015. – С. 47-71.
6. Забезпечення позитивного психологічного клімату в дошкільному навчальному закладі як чинник ефективності професійної діяльності педагогічних працівників: монографія Культуровідповідне управління дошкільною освітою як умова ефективного розвитку дітей дошкільного віку – Глухів : РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка, 2016. – С. 177–190.
Підвищення кваліфікації: курси підвищення кваліфікації з англійської мови при Глухівському НПУ ім. О. Довженка  з 15.11.2014 по 15.05.15 Свідоцтво 12 СПК №832554 від 15.05.2015; курси підвищення кваліфікації та перепідготовки за спеціальністю «Викладач основ дефектології та логопедії» з 20 лютого 2017 по 17 березня 2017 р. у Сумському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти. Отримала свідоцтво про підвищення кваліфікації Серія ПК 02139771 3656-17.
Artemova
  
           Артемова Любов Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор є провідним ученим у галузі теорії та історії педагогіки, дошкільного виховання, теорії та методики професійної освіти дорослих, а також соціальної педагогіки. Під її керівництвом сформувалася наукова школа з проблем теорії та практики виховання й навчання дітей дошкільного віку, учнів школи, студентів. Захищено 29 кандидатських дисертацій, 2 докторські.

Опубліковано 312 наукових праць. Серед них монографії, навчальні та наочні посібники, підручники, програми, статті, методичні розробки. Найбільш вагомими для розвитку теорії і практики дошкільного виховання, школи, освіти є монографії «Моральне виховання дошкільників» (1974 р.), «Формування суспільної спрямованості дитини в грі» (1989 р.), наочно-методичні посібники «Театралізовані ігри дошкільників» (1990 р.), «Вчися граючись» (1995 р.), «Колір, форма, величина» (1997 р.), «Театр і гра» (2002 р.), «Крок за кроком в Україні» (2003 р.), підручник «Історія педагогіки України» (2006 р.), навчальний посібник «Педагогіка і методика вищої школи» (2008 р.).

Артемова Л.В. неодноразово очолювала творчі наукові колективи розробників документів МОН України: Державна національна програма «Освіта» Україна ХХІ століття. – 1994 р. (розділ «Дошкільне виховання»), Закон України про дошкільну освіту – 2001 р., Концепція дошкільної освіти в Україні – 1993 р., Базовий компонент дошкільної освіти – 2000 р. (співавтор). Автор і науковий керівник ряду програм Міністерства освіти і науки України для дошкільників, програм для ВНЗ: «Дошкільна педагогіка», «Історія педагогіки», «Соціальна педагогік», «Теорія і практика вищої школи».

В проекті США «Перші кроки» та Міжнародного фонду «Відродження» голова наглядової ради проекту, керівник, тренер, учасник семінарів для працівників дошкільного виховання, школи та вищих навчальних закладів в Угорщині (двічі), в Киргизстані (одноразово), в Литві (одноразово), в Україні (щорічно) протягом (1994–2004 рр.) науковий керівник та розробник Програми «Крок за кроком в Україні» (2003 р.) для батьків, соціальних працівників, студентів, виданої за підтримки Unicef за проектом «Старокостянтинів – місто дружнє до дитини». Написано й видано підручник «Історія педагогіки України», який відзначено 3 вищим грантом МФ «Відродження». Артемова Л.В. – член спеціалізованої вченої ради з присвоєння вченого ступеня кандидата та доктора педагогічних наук при Інституті проблем виховання АПН України. Нагороджена знаком «Відмінник народної освіти УРСР» (1970 р). 

dekan

 

Загородня Людмила Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної педагогіки і психології Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Працює в університеті з 1990 року.

Коло наукових інтересів: імідж закладу дошкільної освіти; підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти до створення позитивного іміджу дошкільної установи; підготовка магістрів до забезпечення якості освітнього процесу в закладі дошкільної освіти; формування основ педагогічної  майстерності в майбутніх вихователів закладу дошкільної освіти; формування екологічної компетентності в майбутніх вихователів закладу дошкільної освіти; розвиток естетичної компетентності в майбутніх вихователів; формування фізкультурно-оздоровчої компетентності в майбутніх вихователів.

З 2015 по 2018 р. у складі команди викладачів ГНПУ ім. О. Довженка працювала над виконанням грантової програми Jean Monnet ModuleIMPLEMENTINGTHESTRATEGYOFENVIRONMENTALSECURITY: INTEGRATIONOFEUROPEANEXPERIENCE (562284-EPP-1-2015-1-UA-EPPJMO-MODULE) (Реалізація стратегії екологічної безпеки: інтеграція європейського досвіду).

Має понад 80 науково-методичних публікацій, серед яких: навчальні програми з грифом МОН України, а саме: «Основи педагогічної майстерності» (2000 р.), «Основи педагогічної майстерності» (2003 р.) та методичні посібники «Педагогічна майстерність вихователя дошкільного закладу» (2010 р.) (співавтор С.А. Тітаренко), «Фізичне виховання дітей дошкільного віку» (2011 р.) (співавтори С.А. Тітаренко і Г.П. Барсуковська); «Досвід європейських країн у вирішенні питань екологічної безпеки» (2017 р.) (співавтори О.С. Мельник, І.М. Коренева, І. Г. Данильченко); монографія «Підготовка магістрів до забезпечення якості освітнього процесу в закладі дошкільної освіти» (2019 р.).

Член ВГО «Асоціація працівників дошкільної освіти».

Експерт з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

 

dan

Данильченко Ірина Григорівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач. На посаді викладача працює з  2008 року.

Коло наукових інтересів: формування мовно-літературної компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти; формування екологічної компетентності майбутнього вихователя закладу дошкільної освіти на засадах європейського досвіду реалізації стратегії екологічної безпеки.

Має більше 20 науково-методичних публікацій, з них: 2 розділи в колективних монографіях («Комплексний підхід до формування професійної компетентності майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу», 2015 р.; «Культуровідповідне управління дошкільною освітою як умова ефективного розвитку дітей дошкільного віку», 2016 р.), 1 розділ в навчальному посібнику («Досвід європейських країн у вирішенні питань екологічної безпеки», 2017 р.) , співавтор  навчально-методичного посібника з практики для студентів ОС «Бакалавр» («Педагогічна практика: навчально-методичний посібник для студентів ОС «Бакалавр» спеціальності 012 «Дошкільна освіта»», 2019 р.)  та методичних рекомендацій з педагогічних практик студентів ОС «Магістр» («Методичні рекомендації щодо проходження педагогічних практик студентами ОС «Магістр» спеціальності 012 «Дошкільна освіта»», 2018 р.).

Взяла участь у міжнародній грантовій програмі Еразмус+, напрям Жан Моне «Реалізація стратегії екологічної безпеки: інтеграція європейського досвіду» 562284-EPP-1-2015-1-UA-EPPJMO-MODULE; у закордонному стажуванні WyższaSzkołaEdukacjiZdrowotnejiNaukSpołecznychw Łodzi «Інструменти підтримки мобільності науковців в фінансовій перспективі ЄС на 2014-2020 роки» (м. Лодзь (Польща). Диплом від 24.11.2016.

Член ВГО «Асоціація працівників дошкільної освіти».

Експерт з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Викладає дисципліни:«Культура мовлення і виразне читання», «Дитяча література», «Ознайомлення дітей із суспільним довкіллям», «Інноваційні технології в освіті», «Методика викладання педагогіки дошкільної».

 
DSC 5664
Марєєва Тетяна Вікторівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач.
Працює в університеті з 2009 року. Відповідає за діяльність молодих науковців на факультеті.
У 2017 році захистила дисертацію з теми «Підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до створення позитивного професійного іміджу» зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
Коло наукових інтересів: професійний імідж вихователів дошкільних навчальних закладів, професійна підготовка фахівців для системи дошкільної освіти, формування екологічної культури дошкільників, навчання дітей іноземних мов у ДНЗ.
Досвід роботи: з 2008 по 2009 р. працювала в ДНЗ «Світлячок» Глухівської міської ради на посаді керівника гуртка з англійської мови, вихователя різновікової санаторної групи. З 2009 р. розпочала професійну діяльність на посаді викладача кафедри дошкільної педагогіки і психології Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.
Має 19 наукових праць (з них 2 колективні монографії, 2 статті в закордонних виданнях, 2 статті в збірниках, що індексуються в наукометричній базіIndexCopernicus), 1 навчально-методичний посібник без грифу МОН України «Діалоги англійською. Природа Землі та космосу» (2012 р.).
Взяла участь в Міжнародній академічній мобільності КА107 Erasmus+ (викладання) (Турецька Республіка,  університет Афйон Коджатепе). Період перебування в Університеті Афйон Коджатепе – з 15 до 20 жовтня 2018 року.
Прочитано 8 годин лекційного курсу з дисципліни «Педагогічна майстерність та професійний імідж вихователя»; взяла участь у круглому столі з питань державного управління вищими педагогічними закладами.
Викладає дисципліни: «Основи наукових досліджень», «Основи педагогічної майстерності», «Професійний імідж вихователя ДНЗ», «Етика та психологія педагогічного спілкування вихователя ДНЗ», «Основи природознавства з методикою». Здійснює керівництво педагогічною практикою та курсовими роботами студентів факультету дошкільної освіти зі спеціалізації «Іноземна мова».
 
Barsukovskaia
Барсуковська Галина Петрівна  – старший викладач кафедри дошкільної педагогіки і психології. Працює в університеті з 1990 року.
Коло наукових інтересів: фізичне виховання дітей дошкільного віку в природних умовах.
Має понад 25 публікацій, серед яких навчально-методичний посібник з грифом МОН у співавторстві з Л. П. Загородньою та С. А. Тітаренко «Фізичне виховання дітей дошкільного віку (2011 рік), 2 параграфи у колективній монографії «Система підготовки майбутніх вихователів до фізичного виховання дітей дошкільного віку» (2010 рік, параграф в колективній монографії «Комплексний підхід до формування професійної компетентності майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу» (2015 рік).
Відповідає за профорієнтаційну роботу на факультеті. Викладає дисципліни «Педагогіка дошкільна», «Психологія дитяча», «Основи дитячого туризму».
   
Lqbuva

Любива Віталіна Вячеславівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри дошкільної педагогіки і психології

Закінчила Глухівський державний педагогічний інститут з відзнакою у 2002 році та отримала диплом спеціаліста за спеціальністю «Дошкільне виховання», здобула кваліфікацію «вихователь дітей дошкільного віку з правом проведення занять англійською мовою».

З 2014 по 2017 рік навчалася в аспірантурі Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Тема дисертаційної роботи: «Формування готовності майбутніх фахівців дошкільної освіти до творчої самореалізації у професійній діяльності»

Опубліковано 16 наукових праць (з них 11 одноосібні): 5 статей у наукових фахових виданнях України з педагогічних наук, 4 з яких – у виданнях, що входять до наукометричних баз (Index Copernicus та РИНЦ); 1стаття в електронному міжнародному періодичному виданні; 1 колективна монографія, 1 двоосібна монографія; 9 публікацій у збірниках матеріалів науково-практичних конференцій, 2 з яких – закордонні.

 

 

Микита Наталія Григорівна – старший лаборант. В університеті працює з 1987 року. Забезпечує технічне, корекційне оформлення планів практичних занять, навчально-методичне забезпечення дисциплін, екзаменаційних білетів. Бере участь в організації Всеукраїнських, обласних семінарів, конференцій. Допомагає у додержанні дисципліни, комфорту на кафедрі, сприяє теплим і коректним взаєминам викладачів, підтримує естетичний вигляд кафедри.

  

Коротка довідка про кафедру

Кафедру дошкільної педагогіки і психології створено в 1999 році. Викладачі кафедри викладають педагогічні й психологічні дисципліни на факультеті дошкільної освіти. З перших років роботи на кафедрі були створені міцні традиції постійного наукового пошуку, нових підходів у вихованні, у розробці новітніх технологій, урахування національних особливостей і досвіду як вітчизняних, так і зарубіжних навчальних закладів.

Одним із пріоритетним напрямком роботи викладачів кафедри є залучення студентів до наукової роботи, результати якої засвідчують призові місця стеудентів у Всеукраїнських конкурсах та олімпіадах, які вони посідали протягом останніх років.

Перспективними напрямами діяльності кафедри дошкільної педагогіки і психології є відкриття нових спеціальностей.

Дисципліни кафедри:

 • Психологія дитяча
 • Психологія вищої школи
 • Методика викладання педагогіки дошкільної
 • Педагогіка дошкільна
 • Педагогіка загальна
 • Імідж викладача вищого навчального закладу
 • Імідж дошкільного навчального закладу
 • Основи інклюзивної освіти (Основи дефектології та логопедії)
 • Ознайомлення дітей із суспільним довкіллям
 • Етнопсихологія
 • Актуальні проблеми досліджень в дошкільній педагогіці
 • Вступ до спеціальності
 • Декоративне мистецтво та основи дизайну
 • Дитяча література
 • Інклюзивна освіта
 • Професійний імідж вихователя ДНЗ
 • Дошкільна етнопедагогіка
 • Етнопсихологія
 • Історія дошкільної педагогіки
 • Комп`ютерні технології в роботі з дітьми
 • Культура мовлення та виразне читання
 • Інноваційні технології в освіті
 • Основи дефектології та логопедії
 • Основи наукових досліджень
 • Основи педагогічної майстерності
 • Художня праця
 • Теоретичний курс англійської мови
 • Методика навчання дітей іноземних мов і культур
 • Література для дітей англійською мовою
 • Практичний курс англійської мови
Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru