Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

 Коротка довідка про кафедру

Кафедра теорії і методики дошкільної освіти створена у 2014 р. Наразі на кафедрі працює 6 кандидатів педагогічних наук, доценти – Корякіна Ірина Вікторівна, Гордій Ніна Миколаївна, Шовкопляс Ольга Миколаївна та старші викладачі – Куліш Інна Дмитрівна, Заїка Олена Яківна, Лісневська Наталія Валентинівна; асистенти кафедри – Цись Наталія Олександрівна, Дмитренко Аліна Павлівна; старший лаборант Труш Ірина Анатоліївна. Наукові пошуки колективу кафедри спрямовані на розробку фундаментальних досліджень з проблем навчання, виховання та оздоровлення дитини, оптимізацію освітнього процесу в закладі дошкільної освіти.

kafTMDO 

С к л а д   к а ф е д р и:

 

Koryakina

Корякіна Ірина Вікторівназавідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент. Працює в університеті з 1990 року. Нагороджена грамотою Міністерства освіти і науки України, нагрудним знаком «Відмінник освіти України».

Коло наукових інтересівтеоретичні і методичні засади підготовки майбутніх вихователів до управління художньо-творчою діяльністю дітей дошкільного віку та актуальні проблеми підготовки дітей до навчання в школі.

Наукових публікацій понад 50. Серед них: «Дошкільникам про історію рідного міста Глухова: методичний посібник» (2015), «Педагогічна практика: навчально-методичний посібник для студентів ОС «Бакалавр» спеціальності 012 «Дошкільна освіта»» (2019), статті, видані за кордоном «Theformationofartistic- creativeskillsof 6-yearsoldchildrenviaplot-painting» (2015), «Managingartandcreativeactivitiesofpreschoolchildrenon thebasisofindividualanddifferential approach» (2017). Керуєнауковоюроботоюстудентів, магістрантів, аспірантів.

  
Ghordiy
 
Гордій Ніна Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент. Працює в  університеті з 1991 року. Нагороджена грамотою Міністерства освіти і науки  України,  нагрудним знаком «Відмінник освіти України» та медаллю «Софія Русова». Є членом-кореспондентом України Академії Акмеології з 2013 року.
Коло наукових інтересів: Вітчизняна педагогічна журналістика другої половина XІХ –  початку ХХ століття. 
Наукових публікацій – понад 70.
 
4.1
 
Шовкопляс Ольга Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент. Працює в університеті з 2007 року. Докторант Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.
Коло наукових інтересів: підготовка вихователів до культуро відповідного управління фізичним вихованням дошкільників.
Має понад 30 наукових публікацій.
 

1

Куліш Інна Дмитрівна – декан факультету, кандидат педагогічних наук, старший викладач. Працює в університеті з 2000 року.
Коло наукових інтересів: Психологія довірчого ставлення дітей дошкільного віку до дорослих; формування математичних знань дошкільників; корекція дитячо-батьківських взаємин.
Має понад 25 наукових публікацій.
 

Lisnevska

Лісневська Наталія Валентинівна - кандидат педагогічних наук, старший викладач. Працює в університеті з 2001 року. Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Педагогічні умови створення здоров’язберігаючого середовища в дошкільному навчальному закладі» (13.00.08 – дошкільна педагогіка) (2016 р.)

Коло наукових інтересів – збереження та зміцнення фізичного, психічного, соціального та духовного здоров’я дітей дошкільного віку, створення здоров’язбережувального середовища в ЗДО, особливості застосування оздоровчих технологій у ЗДО, формування в майбутніх вихователів здоров’язбережувальної компетентності, валеологічна освіта дошкільників.

Підвищення кваліфікації: курси підвищення кваліфікації з англійської мови з 15.11.2015 по 15.05.2016 р. Свідоцтво ІМ 0016 від 15.05.2016 р.; закордонне стажування: «Інноваційний навчальний заклад 21 століття – європейський досвід в рамках LLP моделі Європейської комісії». Сертифікат № 2017/11/018, Унівеситет суспільних наук (UNS, Лодзь, 2017).

Має понад 20 публікацій.

ZaikaO
 

Заїка Олена Яківна – кандидат педагогічних наук, старший викладач. Працює в університеті з 1985 року. Захистила кандидатську дисертацію «Розвиток художньо-творчих здібностей майбутніх педагогів засобами концертно-виконавської діяльності» в Національному педагогічному університеті ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти(2013 р.).

Коло наукових інтересів: розвиток художньо-творчих здібностей майбутніх педагогів засобами концертно-виконавської діяльності; історія мистецької спадщини Глухівщини; підготовка майбутніх педагогів до здійснення краєзнавчої роботи з дошкільниками.

Має понад 50 публікацій, серед яких статті, монографії  («Становлення і розвиток національної системи  підготовки педагога до фізичного виховання дошкільників у період ХVIII – поч. ХХ століття» у мон. 

Підвищення кваліфікації: закордонне стажування «Інноваційний навчальний заклад 21 століття – європейський досвід в рамках LLP моделі Європейської комісії» в Університеті суспільних наук UNS, Лодзь, 2017 р. (Сертифікат № 2017/11/013).

 cus1

Цись Наталія Олександрівна – асистент.  Працює в університеті з 2007 року.

У 2013 році здобула другу вищу освіту за спеціальністю: вчитель фізичної культури, фахівець з фізичної реабілітації та фітнесу. Проводить секційні заняття з аеробіки.
Коло наукових інтересів: Формування здоров’язберігаючого середовища у студентів спеціальних медичних груп.
У 2019 році закінчила курси підвищення кваліфікації при Глухівському НПУ ім. О. Довженка з 17.01.2019 по 16.07.19 Свідоцтво 12 СПК № 076 / 021255527-19 від 16.07.2019р., та здобула кваліфікацію "Викладач дошкільної педагогіки та інструктор з фізичної культури".

Понад 20 наукових публікацій

6
 
Дмитренко Аліна Павлівна – асистент кафедри теорії і методики дошкільної освіти, аспірант Глухівського національного педагогічного
університету імені Олександра Довженка.
Коло наукових інтересів: підготовка майбутніх вихователів до формування професійної компетентності на засадах технологічного підходу.
Має понад 10 публікацій. Бере активну участь у наукових конференціях різних рівнів.
 

Trush

Труш Ірина Анатоліївна – старший лаборант кафедри,аспірантГлухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

Коло наукових інтересів: підготовка майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до розвитку дитячої творчості.

Має понад 10 публікацій. Бере активну участь та є членом організаційних комітетів конференцій, семінарів різного рівня.

 

Дисципліни кафедри:

ОС «Бакалавр»

 • Валеологічна освіта в ДНЗ (теорія та технологія валеологічної освіти дошкільників)
 • Валеологічна освіта в ДНЗ (організація здоровязбережувального середовища в ДНЗ)
 • Вікова фізіологія і валеологія
 • Дошкільна лінгводидактика
 • Корекційно-оздоровча робота з дітьми дошкільного віку
 • Методика навчання ходьбі на лижах
 • Оздоровчі технології та діагностичні методики фізичного виховання дошкільників
 • Основи дитячого туризму
 • Основи медичних знань
 • Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва
 • Основи природознавства з методикою
 • Педіатрія
 • Плавання з методикою викладання
 • Рухливі та спортивні ігри з методикою викладання
 • Теорія та методика музичного виховання
 • Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень
 • Теорія та методика співпаці з родинами
 • Теорія та методика фізичного виховання
 • Хореографія з методикою викладання

ОС «Магістр»

 • Методика керівництва логіко-математичним розвитком дошкільників
 • Методика керівництва роботою з формування мовленнєвої компетентності
 • Методика формування культури здоров’я  у майбутніх вихователів
 • Сучасні технології здоров’язбереження в дошкільній освіті
 • Теорія та технологія розвитку дитячої художньої творчості
 • Технологія формування екологічної культури дітей дошкільного віку
 • Технологія викладання фахових методик ДО (методика математики)
 • Технологія викладання фахових методик ДО (методикаобразотворчого мистецтва)
 • Технологія викладання фахових методик ДО (методикаприродознавства)
 • Технологія викладання фахових методик ДО (методика розвитку мови)
 • Технологія викладання фахових методик ДО (методикафізичного та валеологічного виховання)

Викладачі кафедри забезпечують керівництво такими видами практики

ОС «Бакалавр»

 • Безвідривна в ЗДО (ознайомлювальна)
 • Практика в групах раннього віку
 • Навчальна в ЗДО
 • Методична в ЗДО
 • Навчальна в групах дітей раннього/дошкільного віку
 • Навчально-методична зі спеціалізації «Фізичне виховання»

ОС «Магістр»

 • Навчально-управлінська в ЗДО, відділах освіти
 • Навчально-наукова «На робочому місці викладача»

Кафедра забезпечує керівництво курсовими роботами з фахових методик дошкільної освіти, зі спеціалізації «Фізичне виховання»; дипломними (бакалаврськими), магістерськими роботами.

Контактна інформація

Адреса: м. Глухів, вул. Києво-Московська, 24, корпус № 1, кабінет 18.

Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru