Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

 

0001 

С к л а д   к а ф е д р и:

 

2

Корякіна Ірина Вікторівна – завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент. Працює в університеті з 1990 року. Нагороджена грамотою Міністерства освіти і науки України, нагрудним знаком «Відмінник освіти України».
Коло наукових інтересів: теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх вихователів до управління художньо-творчою діяльністю дітей дошкільного віку та актуальні проблеми підготовки дітей до навчання в школі.
Наукових публікацій понад 50. Серед них: «Дошкільникам про історію рідного міста Глухова: методичний посібник» (2015), статті, видані за кордоном «The formationofartistic- creativeskillsof 6-yearsoldchildrenviaplot-painting» (2015), «Managing art and creative activities of preschool children on  the basis of individual and differential  approach» (2017). Керує науковою роботою студентів, магістрантів, аспірантів.
 
Rogalska
 
Рогальська-Яблонська Інна Петрівна – доктор педагогічних наук, професор. Працює в університеті з 2018 року. В 2009 році захистила докторську дисертацію «Теоретико-методичні засади соціалізації особистості у дошкільному дитинстві», за спеціальністю 13.00.05. 

Коло наукових інтересів: проектування системи соціально-педагогічного супроводу особистості в дошкільному дитинстві.

 

7
 
Гордій Ніна Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент. Працює в  університеті з 1991 року. Нагороджена грамотою Міністерства освіти і науки  України,  нагрудним знаком «Відмінник освіти України» та медаллю «Софія Русова». Є членом-кореспондентом України Академії Акмеології з 2013 року.
Коло наукових інтересів: Вітчизняна педагогічна журналістика другої половина XІХ –  початку ХХ століття. 
Наукових публікацій – понад 50.
 
4.1
 
Шовкопляс Ольга Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент. Працює в університеті з 2007 року. Докторант Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.
Коло наукових інтересів: підготовка вихователів до культуро відповідного управління фізичним вихованням дошкільників.
Має понад 30 наукових публікацій.
 

1

Куліш Інна Дмитрівна – декан факультету, кандидат педагогічних наук, старший викладач. Працює в університеті з 2000 року.
Коло наукових інтересів: Психологія довірчого ставлення дітей дошкільного віку до дорослих; формування математичних знань дошкільників; корекція дитячо-батьківських взаємин.
Має понад 25 наукових публікацій.
 

5

Лісневська Наталія Валентинівна – Коло наукових інтересів: особливості створення здоров’язбережувального середовища в ЗДО, застосування оздоровчих технологій у роботі з дошкільниками, шляхи формування, збереження та зміцнення здоров,я дітей дошкільного віку.

Має понад 20 наукових публікацій.

 

ZaikaO
 
Заїка Олена Яківна – кандидат педагогічних наук, старший викладач. Працює в університеті з 1985 року. Нагороджена грамотою Сумської обласної державної адміністрації управління освіти і науки (2009 р.).Захистила кандидатську дисертацію 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти  «Розвиток художньо-творчих здібностей майбутніх педагогів засобами концертно-виконавської діяльності  в Національному педагогічному університеті ім. М. П. Драгоманова (2013 р.).

Коло наукових інтересів – розвиток художньо-творчих здібностей майбутніх педагогів засобами концертно-виконавської діяльності, історія мистецької спадщини Глухівщини, підготовка майбутніх педагогів до здійснення краєзнавчої роботи з дошкільниками.

Має 50 публікацій, серед яких монографії та навчально-методичний посібник «Теорія і методика музичного виховання» для студентів вищих навчальних закладів (2018 р.).

Підвищення кваліфікації: курси підвищення кваліфікації з англійської мови з 15.11.2015 по 15.05.2016 р. Свідоцтво ІМ 0012 від 15.05.2016 р.; закордонне стажування: «Інноваційний навчальний заклад 21 століття – європейський досвід в рамках LLP моделі Європейської комісії». Сертифікат № 2017/11/013, Унівеситет суспільних наук (UNS, Лодзь, 2017).

 

6
 
Дмитренко Аліна Павлівна – асистент кафедри теорії і методики дошкільної освіти, аспірант Глухівського національного педагогічного
університету імені Олександра Довженка.
Коло наукових інтересів: підготовка майбутніх вихователів до формування професійної компетентності на засадах технологічного підходу.
Має 4 публікації. Брала участь у 20 наукових конференціях, серед яких міжнародні – 8, Всеукраїнські – 6, регіональні – 6.
 

3

Труш Ірина Анатоліївна – старший лаборант кафедри, аспірант Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

Коло наукових інтересів: підготовка майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до розвитку дитячої творчості.

Має 4 публікації. Брала участь у 15 наукових конференціях, серед яких міжнародні – 5, Всеукраїнські – 4, регіональні – 6.

 

Коротка довідка прокафедру

Кафедра теорії і методики дошкільної освіти створена у 2014 р. Наразі на кафедрі працює 1 доктор педагогічних наук, професор Рогальська-Яблонська Інна Петрівна, 6 кандидатів педагогічних наук, доценти – Корякіна Ірина Вікторівна, Гордій Ніна Миколаївна, Шовкопляс Ольга Миколаївна та старші викладачі – Куліш Інна Дмитрівна, Заїка Олена Яківна, Лісневська Наталія Валентинівна, асистент кафедри, аспірант Дмитренко Аліна Павлівна і старший лаборант Труш Ірина Анатоліївна. Наукові пошуки колективу кафедри спрямовані на розробку фундаментальних досліджень з проблем навчання, виховання та оздоровлення дитини, оптимізацію освітньо-виховного процесу в закладі дошкільної освіти.

 

Дисципліни кафедри:

 • Дошкільна лінгводидактика
 • Основи природознавства з методикою
 • Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва
 • Теорія та методика фізичного виховання
 • Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень
 • Теорія та методика музичного виховання
 • Методика проведення роботи з народознавства в ДНЗ
 • Валеологічна освіта в ДНЗ (теорія та технологія валеологічної освіти дошкільників)
 • Рухливі та спортивні ігри з методикою викладання
 • Оздоровчі технології та діагностичні методики фізичного виховання дошкільників
 • Основи дитячого туризму
 • Методика навчання ходьбі на лижах
 • Плавання з методикою викладання
 • Корекційно-оздоровча робота з дітьми дошкільного віку
 • Хореографія з методикою викладання
 • Методика керівництва роботою з формування мовленнєвої компетентності
 • Методика керівництва логіко-математичним розвитком дошкільників
 • Теорія та технологія розвитку дитячої художньої творчості
 • Технологія формування екологічної культури дітей дошкільного віку
 • Технологія викладання фахових методик ДО (методика розвитку мови)
 • Технологія викладання фахових методик ДО (методика математики)
 • Технологія викладання фахових методик ДО (методикаприродознавства)
 • Технологія викладання фахових методик ДО (методикаобразотворчого мистецтва)
 • Технологія викладання фахових методик ДО (методикафізичного та валеологічного виховання)
 • Сучасні технології здоров’язбереження в дошкільній освіті
 • С/к Інтерактивне навчання грамоти дітей старшого дошкільного віку
 • Методика формування культури здоров’я  у майбутніх вихователів

Контактна інформація

Адреса: м. Глухів, вул. Києво-Московська, 24, корпус № 1, кабінет 18.

Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru